Författare

Bength är lärare, pastor, teolog och författare. Redan tidigt som kristen blev Bength intresserad av apologetik, inte minst eftersom han studerade liberalteologi under flera år. Bength tog sin examen 1975. Under sina studier mötte Bength i både föreläsning och litteratur den respektlöshet som liberalteologin har inför det som står i Bibeln och inför Jesus och det Jesus säger. Bength kom fram till följande: Den liberala teologin leder till tolkningar och slutsatser som är orimliga och som det var omöjligt för Bength att bejaka och samtidigt behålla en andlig och intellektuell heder­lig­het och integritet som kristen. Detta och hans personliga kontakter under årens lopp med både kristna och apologeter, ateister och sekulärhumanister har ytterligare förstärkt hans apologetiska intresse. Ämnesområden som intresserar honom mycket är bland andra: Guds existens och karaktär. Skapelse kontra evolution. Sanningsfrågan och då Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk. Bength har författat bland annat dessa böcker: Varför just kristen?, Vilket Sverige vill vi ha?, Dags för kristendomens återkomst

Om inlägget

av Publicerat: 18 maj 2017Ämnen: Sanning28 kommentarerEtiketter: 1301 ord7 minuters läsningvisningar: 23

Dela inlägget!

Vad är sanning? – Del 2

Här kommer del 2 i min bloggserie om Sanningen. Del 1 kan läsas här.

Sanningsfrågan – Vad är sanning? är grundläggande och avgörande när vi talar om kristen tro och kristet liv. Som kristna tror vi inte på lögnen, utan vi älskar Sanningen och vi har satt vår tro till  den. Vi tror på Sanningen och vi erkänner, att vi är för Sanningen och inte mot den.(5)

När nu kristen tro och kristet liv har det förhållandet till Sanningen, ja, då måste vi också veta svaret på sanningsfrågan. Vi måste helt enkelt ha kunskap om sanningen. Paulus skriver att Guds vilja är, att vi människor ska bli frälsta OCH komma till kunskap om Sanningen.(6)  Det räcker således inte med att bli frälst och bli en kristen, utan vi måste också få kunskap om vad Sanningen är, för att inte gå vilse.

Sanningens natur

Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan lära känna  Sanningen. I Bibeln är Sanningen ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Det betyder, att kunskap om Sanningen är kunskap om Gud. Sanningen och Gud är oskiljaktliga.

Sanningen visar oss vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver. Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att Sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver.(7)  Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den verklighet som vi lever i.

Gud finns och därmed finns också den Sanning som jag skriver om här. Gud är den Sanningens absoluta förutsättning. Och då talar jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person, som vet allt och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(8)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp, vilket vi gör både medvetet och omedvetet. Jag nämner dem enbart här utan att närmare definiera dem. 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning.(9) Men det är inget av dessa sanningsbegrepp som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag talar om här. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. De är både temporära och begränsade.(10) Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med Bibelns sanningsbegrepp och med Jesu sanningsanspråk.

Absolut och objektiv sanning

Detta är Bibelns sanningsbegrepp och det hör alltid samman med Jesu sanningsanspråk. Finns Gud – den Gud som jag tror på och beskriver här – ja, då finns detta sanningsbegrepp. Det är egentligen ett ”Gudsbevis”.

Här ger jag några beskrivningar av absolut och objektiv sanning:

 • Den är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att Sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från de temporära och begränsade sanningsbegreppen.
 • Den är oföränderlig. Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra Sanningen. Det är med Sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen  oföränderlig.(11) Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon och i all tid och i evighet.
 • Den är fundamental. Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(12)  Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(13)  i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.
 • Den kan inte besegras. Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för Sanningen förmår vi något, aldrig mot Sanningen.(14)  Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med Sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till   personen.(15)  Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra Sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte Sanningen. Jesus, som är Sanningen förkroppsligad och personifierad och som är full av nåd och sanning(16)  – vilket är en oslagbar kombination –  han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen,(17) och han lever för tid och evighet, precis som Sanningen gör och kommer att göra.
 • Den är trovärdig. Det är enbart Sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med Sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och Sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och Sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(18)
 • Absolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån.
 • Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.
Väl mött!

Källor/noter

(5) 2 Tess. 2:9-13. 2 Kor. 13:8. (6) 1 Tim. 2:4. (7) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag återger i texten här ovan. (8) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (9) På google.se kan du söka efter de olika sanningsbegreppen och se definitioner av dem. (10) Ps. 117:2. Evig sanning i motsats till temporär sanning: För viss tid, tillfällig, övergående.  (11) Ps. 119 är en dokumentation av detta. (12) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (13) 1 Tim. 3:15. (14) 2 Kor. 13:8. (15) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. 16) Joh. 14:6. 1:14, 17. (17) Joh. 11:25-26. 1 Kor. 15:3-21. I GT har vi profetior om detta, och i NT kan vi läsa om uppfyllelserna av dessa profetior. I NT profeterade Jesus själv om sin uppståndelse från de döda. (18) Ef. 4:15, 25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. 2 Tess. 2:12-13. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4.

28 kommentarer

 1. Unknown 19 maj 2017 at 23:57

  Hej!

  Du skriver:

  ”Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen oföränderlig. Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon och i all tid och i evighet.”

  Jag menar att hela kristendomen förutsätter en Gud som tvärtom är föränderlig. Annars hade han inte kunnat sluta det nya förbundet. Han hade suttit fast i det gamla förbundet för tid och evighet.

  ”Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. (…) Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.” (Heb 8:7+13)

  Men att Gud var fri att sluta det nya förbundet, innebär rimligen att han även är fri att förklara detta förbund som föråldrat och moget för sorti. Och därefter sluta ett ännu nyare förbund. Och då får kristendomen tacka för sig.

  Mvh Johan Franzon

 2. Anders Åberg 20 maj 2017 at 10:40

  Att alls använda sådana begrepp som ”ABSOLUT OCH OBJEKTIV SANNING” när man startar med att förutsätta att Gud finns blir synnerligen märkligt.
  Det mest troliga är att det är sant att Gud inte finns, av den enkla anledningen att inga som helst bevis finns för det och att alla andra tusentals gudar, som ser ut att ha ungefär samma ursprung, inte kan finnas om den kristna guden finns, vilket då talar starkt för att alla gudar, även den kristna, är mänskliga påhitt.

  Vad det handlar om är ju relativ och subjektiv sanning!

  Det verkar som att här håller på att skapas ett slags rövarspråk för apologeter, där ordens betydelse ständigt byts i sin motsats. Det går igenom i nästan varje inlägg här på bloggen och det som tvärsäkert hävdas som sanningar, är nästan alltid bara ogrundade påståenden.

 3. Svenska Apologetiksällskapet 22 maj 2017 at 08:59

  Hej Johan!

  Vad vi människor säger om Gud och vilka slutsatser som vi drar av vad vi läser i Bibeln, måste med nödvändighet vara underordnat vad Gud säger om sig själv.

  Att Gud inte förändras, det framgår av vad vi läser i t.ex. Malaki 3:6 och i Jak. 1:16-17. Och på samma sätt som Jesus är ”densamme i går och i dag så också i evighet”, så är Gud också det. Hebr. 13:8. Joh. 10:30. 14:6-11.

  Guds natur eller väsen kan inte förändras. Då vore han inte Gud, utan enbart en mänsklig teori som vi människor subjektivt handskas med som vi tycker det passar oss. Att Gud är trovärdig har bland annat med detta att göra, att han inte förändras utan förblir densamme i tid och evighet.

  Och när det gäller det gamla och det nya förbundet, så har Gud inrättat dem för människans skull, och inte därför att Gud har förändrats.

  Mvh
  Bength Gustafson

 4. Johan Franzon 22 maj 2017 at 19:33

  Tack för svar!

  Den fråga du ställer är ”vad är sanning?”. Jag menar att det som var sant under det gamla förbundet inte nödvändigtvis är sant under det nya. Låt oss tänka att Mose ställer följande fråga till Gud: hur bör jag leva? Gud skulle förmodligen svara någonting i stil med: så som jag föreskrivit i mina bud. Men om du själv skulle ställa samma fråga så skulle svaret bli ett annat. Gud skulle förmodligen svara: du ska leva i tron på Jesus Kristus och i hans efterföljd (eller något i den stilen). Om du menar att det nya förbundet inte innebär att någonting nytt har blivit sant, som tidigare inte var sant, så förstår jag inte riktigt poängen med evangeliet – hur kan det vara ”goda nyheter” och ingenting är nytt?

  Mvh Johan

 5. Svenska Apologetiksällskapet 23 maj 2017 at 12:31

  Hej Anders!
  Min utgångspunkt som kristen är, att Gud finns. Det är ett axiom – en grundsanning. Därför finns det också ett absolut och objektivt sanningsbegrepp. Och vilken Gud som jag skriver om och som jag tror på, det har jag tydligt och klart redogjort för.

  Finns inte Gud, då finns det heller inte något absolut och objektivt sanningsbegrepp, utan då är allting relativt och subjektivt.

  Jag respekterar din utgångspunkt, att Gud inte finns. Men då är även dina påståenden, att ”det mest troliga är att det är sant att Gud inte finns…” och ”det verkar som att här håller på att skapas ett slags rövarspråk för apologeter, där ordens betydelse ständigt byts i sin motsats”, också relativa, subjektiva och ogrundade påståenden. Varför ska då jag eller övriga av dina läsare betrakta just dina påståenden som trovärdiga.
  Mvh Bength Gustafson

 6. Svenska Apologetiksällskapet 23 maj 2017 at 12:32

  Hej Johan!
  Jag har inte påstått, ”att det nya förbundet inte innebär att någonting nytt har blivit sant, som tidigare inte var sant”. Det är ditt påstående och inte mitt.

  Vad jag skrev var, att ”när det gäller det gamla och nya förbundet, så har Gud inrättat dem för människans skull, och inte därför att Gud har förändrats”.

  Och det som var sant under det gamla förbundet blev ju inte en lögn i och med det nya förbundet, utan helt nya villkor och förutsättningar började att gälla på grund av vem Jesus är och vad han har gjort för oss människor. Det är evangelium – ”goda nyheter”.
  Mvh Bength Gustafson

 7. Anders Åberg 27 maj 2017 at 23:20

  Men jösses. Då är det alltså objektivt sant att Stalin var bra, för att det finns stalinister som tycker så!
  Alla som har anhängare har således objektivt rätt.
  Du har just dödat objektivt Bength!
  Fattar du verkligen inte att du gör våld på svenska språket här.

  Trovärdighet i ett påstående bör värderas utifrån dom bevis som finns för eller emot påståendet och att tro på något som helt saknar bevis är sällan nyttigt.

 8. Svenska Apologetiksällskapet 29 maj 2017 at 15:42

  Hej Anders!

  Antingen har du inte läst mina två bloggtexter om sanningsbegreppet och mitt svar på din förra kommentar, eller så har du dragit dina egna subjektiva slutsatser av vad jag har skrivit. Och det har du din fulla rätt, att dra vilka slutsatser som du vill, men det betyder ju inte med nödvändighet, att dina slutsatser är riktiga eller trovärdiga.

  När du skriver, att ”trovärdigheten i ett påstående bör värderas utifrån dom bevis som finns för eller emot påståendet och att tro på något som helt saknar bevis är sällan nyttigt”. Ja, Anders, då är det upp till dig att lägga fram ”bevis” för eller emot dina egna påståenden. Och du kan ju börja med ditt påstående, att ”det mest troliga är att det är sant, att Gud inte finns …..”. Och redogör gärna för hur du definierar begreppet ”bevis”, så att jag och våra läsare vet vad du menar med ”bevis” och varifrån du har hämtat de ”bevisen”.

  Mvh
  Bength Gustafson

 9. Anders Åberg 29 maj 2017 at 16:59

  Det är troligast att Gud inte finns för att det inte finns några bevis för att han finns.
  Det är lika troligt att det flygande spagettimonstret finns som att Gud finns eftersom bevisläget är identiskt.
  Tror du på det flygande spagettimonstret?

 10. Svenska Apologetiksällskapet 31 maj 2017 at 09:48

  Hej Anders!

  ”Inget nytt under solen”.
  Både innehållet och sättet att argumentera och att ”glida undan” besvärande motfrågor är detsamma, vare sig det är du, Anders, eller Richard Dawkins eller Christer Sturmark eller några andra av era meningsfränder. Mönstret går igen. Ni undviker motfrågor och ni konstruerar argument och frågeställningar såsom ”det flygande spagettimonstret”, ”bevisläget är identiskt”, ”tror du på det flygande spagettimonstret”? etc. etc. ”Inget nytt under solen” när jag läser eller lyssnar till vad ni skriver och säger, och då har jag ändå gjort det under många av mina 68 år.

  En sak är väldigt tydlig när jag läser och lyssnar till er, och det är att er osäkerhet lyser igenom. Och många gånger har jag undrat över, vem det egentligen är som ni försöker övertyga med era konstruerade argument och frågeställningar?

  Sanningen är tydligen den, att ni vet helt enkelt inte, att Gud inte finns. Och den sanningen stör er, och så försöker ni lösa den problematiken som ni själva brottas med, genom era konstruerade argument och genom att lägga över ”bevisbördan” till oss som tror på Gud, men som inte tror på några ”spagettimonster” eller på ”tomtar och troll”. ”Bevis”, som ni redan på förhand har bestämt er för, att
  á priori, underkänna.

  Jag skulle önska, att du, Anders, och dina meningsfränder vore mer ärliga mot er själva och på allvar ställde er frågan, varför ni är så upptagna med Gud? Den Gud, som ni samtidigt påstår inte finns. Du får ursäkta mig, Anders, men detta är inte vare sig rationellt eller trovärdigt.

  Mvh
  Bength Gustafson

 11. Anders Åberg 31 maj 2017 at 11:27

  Men nu var det ju du som gled undan. Vad är skillnaden i bevisläget mellan din gud och det flygande spagettimonstret?
  Jag kan inte se att någon av dom varken kan bevisas eller motbevisas, men eftersom du verkar så intresserad av bevis och har valt att tro på en av dom så borde du också kunna redogöra för skillnaden. Om inte så har du med största sannolikhet blivit grundlurad.

  Osäkerhet om sådant som varken kan bevisas eller motbevisas är rationellt. Tvärsäkerhet om det är väldigt nära en diagnos.

  Om ingen hade hade hävdat tvärsäkra påståenden om sådant som per definition är obevisbart så hade ingen heller brytt sig om det.
  Vi ser mycket tydligt i dagerns värld vilka tragiska effekter spridandet av olika varianter av sådant obevisbart strunt har, så det finns all anledning att försöka motverka det.

  Att vara ärlig mot sig själv är att vara skeptisk mot sådant som saknar bevis och du borde verkligen ställa dig frågan varför just din gud skulle vara mer sannolik än alla andra tusentals gudar i historien.
  Oftast ser gudstro ut att bero mera på geografi än något annat. Så Bength om du nu skall vara ärlig mot dig själv, tror du på den kristna guden för att du lever i ett kristet land och tror du att du hade haft samma tro om du hade växt upp i t.ex. en hinduisk by i Indien?

 12. Johan Franzon 1 juni 2017 at 00:56

  Hej!

  Du skriver att ”helt nya villkor och förutsättningar började att gälla på grund av vem Jesus är och vad han har gjort för oss människor.”

  I så fall är inte din sanning evig och oföränderlig. Nya villkor kan inte samtidigt vara eviga, för då är de per definition inte nya. Ändras villkoren kan de inte samtidigt vara oföränderliga, eftersom de bevisligen har ändrats.

  Mvh Johan

 13. Svenska Apologetiksällskapet 1 juni 2017 at 09:39

  Hej Anders!

  Du frågar: ”Vad är skillnaden i bevisläget mellan din gud och det flygande spagettimonstret”?

  Det är två helt skilda världar.
  I din och dina meningsfränders föreställnings- och fantasivärld så finns det ”flygande spagettimonster”, ”féen i trädgården, tomtar och troll”, och ett likhetstecken mellan tro på den Gud som jag tror på och tro på dessa fantasifoster. Men som sagt, det är i er fantasivärld som det är så, men i verkligheten förhåller det sig helt annorlunda, som väl är.

  Tron på Gud är väl underbyggd, men ”det flygande spagettimonstret” etc. är enbart fantasiprodukter i din och dina meningsfränders föreställningsvärld, och som ni med förkärlek plockar fram som något slags ess i skjortärmen. Men fantasifigurer som t.ex ”det flygande spagettimonstret” behöver varken bevisas eller motbevisas. Det är inte så vi gör med fantasifigurer. I varje fall inte som rationellt tänkande människor.

  Men med den Gud som jag tror på, så förhåller det sig helt annorlunda än i er föreställnings- och fantasivärld. ”Gudsbevis” och evidens finns att studera för dem som ärligt och uppriktigt vill göra det med öppna sinnen. Och det är inte naturvetenskapen eller ”den naturvetenskapliga metoden”, med sina förtjänster och begränsningar, som sätter agendan och ensamt avgör vad som är bevis och inte bevis, vilket somliga tycks tro, som t.ex Richard Dawkins och kanske även du, Anders Åberg.

  När det så gäller vad du skriver om att vara skeptisk, så håller jag inte det för otroligt att din skepticism är selektiv. Jag tror t.ex inte, att du är skeptisk till vad du själv skriver på detta forum, även om du kanske borde vara det.

  Nu är jag inte ”född eller uppvuxen i en hinduisk by i Indien”, som du nämner som ett exempel, utan i Sverige som räknas som ett av Europas och världens mest sekulariserade länder med tanke på sin tusenåriga kristna historia. Och ändå är jag kristen, trots en påträngande sekularisering och en sekulär påverkan i skola, utbildning, forskning och media. Så det är inte självklart att det är miljön som avgör att man är kristen, utan det kan man faktiskt vara på goda och genomtänkta grunder ändå.
  Mvh
  Bength Gustafson

 14. Anders Åberg 1 juni 2017 at 10:36

  Du påstår att det finns mer bevis för din gud än för det flygande spagettimonstret. Det är fel! Bevisläget är exakt detsamma för alla figurer som varken kan bevisas eller motbevisas och alla sk.gudsbevis skulle bli utskrattade i vilken rättegång som helst.

  Om jag är skeptisk till det jag själv skriver så publicerar jag det inte, jag gissar att samma sak gäller för dig. Det betyder dock inte att jag alltid är lika tvärsäker som du är Bength, men jag hoppas att det framgår av texterna.
  Du håller det inte för otroligt att min skepticism är selektiv…
  Ööh, ja, du har nog rätt där för en gångs skull, men skepticism brukar vara det Bength, eller är du skeptisk mot precis allt?
  Som ateist kan man ibland säga att man är skeptisk mot allt även om man egentligen inte menar det bokstavligt, men som troende borde det vara en omöjlighet att uttrycka sig så.

  Ni verkar ha underliga problem med språkförståelsen ni apologeter, ord som objektiv, absolut, bevis och nu även skeptisk tycks ha en helt annan mening hos er, vilket ger ytterligare stöd åt min misstanke att ni faktiskt har ett eget rövarspråk.

  Ditt sista stycke var verkligen ett lågvattenmärke.
  Om inte geografin påverkade religionen så skulle vi ha en statistiskt likvärdig fördelning av väldens religioner i alla länder. Alltså lika hög procent hinduer, kristna, muslimer osv. överallt.
  Alla, utom du Bength, inser att det inte är på det viset.

  Jag har sagt det förut, om jag var Gud och Svenska Apologetiksällskapet var mina propagandister så skulle ni allihop bli uppsagda med omedelbar verkan.
  Om ni inte gillar extrem hetta så behöver ni nog ta er ur sandlådan och skärpa till argumentationen!

 15. Svenska Apologetiksällskapet 2 juni 2017 at 09:45

  Hej Anders!

  Att du inte kan skilja mellan fantasi och verklighet, det är allvarligt, men att det som jag skriver inte platsar eller godkänns i din föreställnings- och fantasivärld, det tar jag inte så allvarligt.

  Men du kan ju fundera på varför just kristna är den mest förföljda folkgruppen i världen idag och varför kristna dödas varje dag utöver världen. Har du någonsin hört talas om att människor förföljs och dödas för att de tror på ”flygande spagettimonster” eller på något annat av dina fantasifoster? Troligtvis inte, och varför, det hoppas jag att du förstår. Ingen är beredd att förföljas och dödas för att de tror på något av dina fantasifoster, men människor som tror på Jesus och på den Gud som jag skriver om här på denna blogg och på detta kommentarsfält, är beredda att göra det. Så VÄLKOMMEN Anders ut ur din pseudovärld och in i verkligheten!

  Till sist med tanke på vad du skriver: ”Jag har sagt det förut. Om jag var Gud…..”. Ja, om du Anders var Gud, då skulle du som den ateist du säger dig vara, få uppenbara problem att tro att du fanns. Du får ursäkta mig Anders, men så förvirrad kan tydligen en ateist bli som du ger uttryck för. Och eftersom det var en upprepning av dig: ”om jag var Gud…”, ja, då är det tydligen ingen tillfällig förvirring.

  Frågan är, vem utav oss som egentligen är i den där ”sandlådan” som du skriver om.

  Mvh
  Bength Gustafson

 16. Svenska Apologetiksällskapet 2 juni 2017 at 09:46

  Hej Johan!

  Du förväxlar villkor och sanning med varandra. Villkoren förändrades i och med det nya förbundet, men det är genom sanningen som vi får veta att den förändringen har skett.

  Några attsatser som säger vad jag som kristen tror på när det gäller det som vi talar om här och nu:
  – att Gud är evig och oföränderlig och därmed är absolut och objektiv sanning – som har sin grund och förutsättning i Gud – också oföränderlig.
  – att Gud står bakom både det gamla och det nya förbundet och han säger sanningen om de båda förbunden. Att villkoren har förändrats i och med det nya förbundet innebär ju inte, att sanningen har förändrats. Det är ju genom sanningen som vi får veta, att villkoren har förändrats.
  – att i det gamla förbundet förutsades, att det var tidsbegränsat och att ett nytt förbund med nya villkor skulle komma i och genom Jesus Kristus. När det så skedde, då visade det sig, att förutsägelserna var sanna.
  – att vi kan inte förstå det nya förbundet om vi inte har det gamla förbundet att utgå ifrån.

  Till sist: Du skriver: ”I så fall är inte DIN SANNING evig och oföränderlig, som om det handlade om ”min sanning”, vilket det inte gör. Kristen tro och kristet liv handlar om att bejaka ”den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga” (Jud. v. 3) och Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, vilket är absolut och objektiv sanning.
  Mvh
  Bength Gustafson

 17. Anders Åberg 2 juni 2017 at 10:45

  Skillnaden mellan fantasi och verklighet brukar vara att verkligheten kan bevisas. Varken Gud eller spagettimonstret kan bevisas, alltså uppfyller ingen av dom kriterierna för ”verklighet”

  Den mest förföljda folkgruppen idag är muslimer. Västvärlden och USA har dödat hundratusentals människor i sina korståg mot den terrorism som dom själva har skapat. Ytterst få av dessa offer har dött för sin tro utan för att dom hamnat i konflikter mellan olika makthavare i väst och öst. Dessa makthavare har visserligen olika religion, men konflikternas orsaker är rent materiella.
  I första hand är det den kristna västvärldens imperialistiska plundringar av Arabvärlden som ligger bakom.

  Det finns folk som är fanatiska nog att både dö och döda för sin religion och det är verkligen djupt tragiskt att tro på obevisade sagofigurer kan fördärva människors hjärnor på det viset.

  Den kristna tron har alltid varit den imperialistiska västvärldens tro och genom historien har den varit den blodigaste och värsta av alla religioner.

  Sedan Bength om jag var gud så hade jag inte varit ateist och med tanke på hur totalt fel du har även i ditt senaste inlägg så kvarstår nog mitt omdöme om den apologetiska förmågan på denna blogg.

 18. Johan Franzon 2 juni 2017 at 12:11

  Hej!

  Du skriver att ”villkoren förändrades i och med det nya förbundet, men det är genom sanningen som vi får veta att den förändringen har skett.”

  Du tycks mena att eftersom det gamla förbundet var en sanning och det nya förbundet också är en sanning så har ingenting hänt, eftersom vi kan benämna dem båda med ordet ”sanning”. Det är ungefär som att säga att det på 50-talet var en sanning att vi i Sverige kör på vänster sida av vägen men att det idag är en sanning att vi kör på höger sida av vägen, och eftersom vi i båda fallen kan prata om ”sanning” så har ingenting förändrats.

  Jag menar att det nya förbundet förändrar spelreglerna i grunden och därmed etablerar en ny sanning. Den gamla sanningen var att de lagar som Mose fick var både begripliga och fullt möjliga att följa. Det säger Gud själv till Mose i 5 Mos 30:11-14. Den nya sanningen är att det gamla förbundet blivit ”föråldrat” och ska ”försvinna” (Hebreerbrevet). Och i stället ska rättfärdighet komma genom tro på Kristus – genom vilken Gud blev människa! Hur kunde Gud förvandla sig till människa om han är oföränderlig?

  Mvh Johan

 19. Svenska Apologetiksällskapet 3 juni 2017 at 09:18

  Hej Johan!

  Jag förstår inte vad du menar och inte heller vart du vill komma med det som du skriver. Och du fortsätter att förväxla villkor och sanning med varandra.

  Din utgångspunkt är ju, vad du skriver att jag ”tycks mena” och sedan drar du slutsatser av det. Men jag menar inte det som du skriver, att jag ”tycks mena” och då blir även dina slutsatser felaktiga. Vad jag menar, det framkommer tydligt och klart i mina två bloggtexter om Sanningen, och i mina svar till dig.

  När det så gäller din fråga som du ställer till avslutning: ”Hur kunde Gud förvandla sig till människa om han är oföränderlig”? Det är samma sak här. Jag vet inte vad du menar med din fråga och inte heller vart du vill komma med den frågan. Det var ju Jesus, som är den andra personen i Gudomen, som blev människa. Och Jesus kom för att visa VEM och HURUDAN Gud är. (Joh. 1:1, 14, 18).
  Mvh
  Bength Gustafson

 20. Johan Franzon 3 juni 2017 at 13:41

  Hej!

  Det jag menar är att kristendomen förutsätter att sanningen kan förändras, och att sanningen sålunda inte kan vara evig och oföränderlig, som du säger.

  ”Hur ska jag leva för att bli rättfärdig inför Gud” är väl trons mest centrala fråga. Jag utgår ifrån att den antingen kan besvaras med en sanning eller med en osanning. Om någon exempelvis svarar ”genom att äta morötter” så är detta ett svar som uppenbart inte är sant (utifrån judisk/kristen tradition). Det är inte svårt att rada upp andra svar som inte heller är sanna.

  Men om det nu finns ett svar som är sant, så borde denna sanning utgå från Gud och därmed, enligt ditt sätt att se, vara evig och oföränderlig. Men sanningen i detta fall är inte evig och oföränderlig. Det nya förbundet lanserar goda nyheter, som innebär att det finns ett ny sanning som besvarar frågan.

  Vad gäller inkarnationen så tycker jag att min fråga är väldigt enkel. Hur kunde Gud (i sin andra hypostas) förvandla sig till människa om Gud är oföränderlig?

  Mvh Johan

 21. Svenska Apologetiksällskapet 5 juni 2017 at 21:45

  Hej Anders!

  Av det som du skriver på detta kommentarsfält och i detta ditt senaste inlägg, så kan jag konstatera, att utanför din föreställnings- och fantasivärld med ”flygande spagettimonster” och andra fantasifoster, och utanför din definition av ”bevis”, så finns det ingen verklighet. Det är den lilla och förkrympta värld som tydligen utgör din världsbild och verklighetsuppfattning. Och i den lilla världen kan du tydligen handskas med både nutida och historiska fakta, som det passar dig och dina syften. Detta med tanke på vad du skriver om förföljelse och dödande av kristna idag och under historien. Men heder åt Christer Sturmark, Sekulärhumanisternas ordförande, som anslöt sig till ”Mitt Kors”, för att på det sättet visa, att han stöder de kristna som förföljs och dödas utöver världen idag. Där Anders, har du något att lära dig.

  När det så gäller ditt uttalande som du har upprepat vid några tillfällen: ”Om jag var Gud”, så är det som ateist du har skrivit detta. Däri ligger din förvirring.

  Att du därtill som ateist återkommande uttalar dig på detta forum om hur kristen apologetik ska utövas, det är verkligen att ha en hög och orimlig ambitionsnivå av dig.

  Kristen apologetik handlar om att FÖRKLARA och FÖRSVARA kristen tro och kristet liv utifrån grunddokumentet Bibeln. Och jag förbehåller mig rätten att tvivla på din kompetens när det gäller dina bedömningar angående hur apologetik ska utövas. Och kristen apologetik handlar INTE om, att den ska kunna godkännas utifrån din föreställnings- och fantasivärld och din snäva världsbild och
  verklighetsuppfattning. Detta får du acceptera, Anders, även om du inte vill respektera det.

  Jag föreslår att vi sätter PUNKT här, och jag önskar dig allt gott och VÄLKOMMEN ut ur din fantasivärld och in i verkligheten!
  Mvh

 22. Svenska Apologetiksällskapet 5 juni 2017 at 21:45

  Hej Johan!

  Jag respekterar att du ser på sanningen i Bibeln som du gör. Men det betyder inte, att jag är överens med dig, och det av följande skäl: 1. Du fortsätter att förväxla villkor och sanning med varandra. Tydligen medvetet.
  2. En ny uppenbarad sanning i Bibeln innebär ju inte, att den gamla sanningen därmed blir en lögn. Men att du ser det så beror på, att du fortsatt förväxlar villkor och sanning med varandra. Jag tar ett enkelt ex. ifrån vår egen historia för att belysa detta. Att vi nu har högertrafik i Sverige innebär ju inte, att det inte är sant att vi tidigare hade vänstertrafik.

  Jag önskar, att du ärligt redovisar ditt syfte med det som du skriver på detta forum och vart du egentligen vill komma. Är ditt syfte med att påstå, ”att sanningen sålunda inte kan vara evig och oföränderlig”, att du vill kunna hävda, att det som står i Bibeln inte är trovärdigt? Om det är ditt syfte och det är dit du vill komma med det som du skriver på denna ”tråd”, så säg då det.

  Är ditt syfte detsamma när det gäller vad du skriver om inkarnationen? ”Hur kunde Gud förvandla sig till människa om Gud är oföränderlig”? Jag har tidigare i mina svar till dig hänvisat till Bibelord där det tydligt och klart framkommer, att Gud är oföränderlig och därmed trovärdig. T.ex Jak. 1:16-17.
  Johan, det var inte Gud, den första personen i Gudomen, som blev människa, utan det var Jesus, Guds Son, som är den andra personen i Gudomen, som blev människa.
  Mvh

  Bength Gustafson

 23. Johan Franzon 5 juni 2017 at 23:19

  Hej!

  I mitt svar den 2 juni formulerade jag en liknelse för att illustrera att sanningar kan förändras även om de vid varje givet ögonblick haft epitetet ”sanning”. Jag tog övergången från vänster- till högertrafik för illustrera detta. Idag skriver du i ditt svar: ”Jag tar ett enkelt ex. ifrån vår egen historia för att belysa detta. Att vi nu har högertrafik i Sverige innebär ju inte, att det inte är sant att vi tidigare hade vänstertrafik.” Ditt sätt att introducera detta exempel, som om det aldrig varit på tal tidigare, gör mig osäker på om du driver med mig?

  Mitt enda syfte har varit att påvisa att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen kan förändras och att den alltså inte är evig och oföränderlig, så som du påstår i din artikel. Jag har redan angett mina skäl och tänker inte upprepa dem. Du verkar inte uppskatta att folk prövar dina argument. Varför är du i så fall apologet?

  Är inte Sonen lika mycket Gud som Fadern?

  Mvh Johan

 24. Anders Åberg 6 juni 2017 at 00:15

  Jag skall berätta en hemlis för dig Bength, jag har slutat tro på det flygande spagettimonstret. Du känner möjligtvis ingen som vill köpa ett billigt durkslag??

  Min ”lilla” värld av bevis och vetenskap är ändå hyfsat stor tycker jag själv, den består av hela universum och kanske massor av fler idag okända universum. Jag tror t.om. att den är större än din.

  Sedan skriver du något mycket trist och anmärkningsvärt. ”kan du tydligen handskas med både nutida och historiska fakta, som det passar dig och dina syften” och efter det ”med tanke på vad du skriver om förföljelse och dödande av kristna idag och under historien”.
  Det är anmärkningsvärt eftersom jag inte har skrivit ett enda ord om förföljelser av kristna och för att den direkta lögnen plus inlägget innan där du lika lögnaktigt påstår att ”kristna är den mest förföljda folkgruppen i världen idag” visar att det är du själv som handskas med fakta så det passar dina syften.

  När jag skriver OM jag var Gud så fattar väl alla jag då knappast kan vara ateist. Din kommentar var inte jätteintelligent där, snarare otroligt förvirrad.

  Hade du nu inte dragit till med rena lögner och pinsamma missförstånd så hade jag gärna också satt punkt här, men nu blev det svårt och det förvånar mig verkligen att du inte själv begriper att man inte kan försvara någonting alls på ett trovärdigt sätt med sådana primitiva lögner. Att du dessutom gör det i en tråd som heter ”vad är sanning” är ju fullständigt häpnadsväckande.

 25. Svenska Apologetiksällskapet 6 juni 2017 at 21:12

  Hej Anders!

  Tyvärr så vanligt, att du nonchalant struntar i vad som gäller på ett forum och en ”tråd” som inte är din. PUNKT är satt, och det måste även du acceptera.

  Jag ger ändå några korta kommentarer till ditt senaste inlägg, men sedan är det PUNKT som gäller:

  – Din lilla värld blev inte större av ditt inlägg om ”hela universum och kanske massor av fler idag okända universum”. Just det: ”OKÄNDA”. Även av dig, Anders. Inte ens vår egen galax är fullt utforskad. Och då än mindre ”fler idag okända universum”. Det är mycket som ryms i din föreställnings- och fantasivärld, och då behövs tydligen inga bevis som styrker dina påståenden.

  – Ditt resonemang ”OM du var Gud”, visar enbart hur irrationellt och ologiskt du tänker och resonerar som den ateist du säger dig vara.

  – Tragiskt om du inte ens vet vad du själv har skrivit i dina inlägg om t.ex kristna som förföljs och dödas.

  PUNKT!

  Mvh

  Bength Gustafson

 26. Anders Åberg 6 juni 2017 at 21:29

  Man KAN inte sätta punkt om man avslutar med en ren lögn Bength!
  Snacka om att vara nonchalant och inte minst arrogant.
  Det irrationella och ologiska har du gjort till din alldeles egna grej här Bength och jag har fortfarande INTE skrivit något om kristna som förföljs och dödas!! Pust!

 27. Svenska Apologetiksällskapet 7 juni 2017 at 15:32

  Hej Johan!

  Först vill jag säga, att jag uppskattar vårt samtal/meningsutbyte. Det är konstruktivt. TACK Johan!

  Nej, jag driver inte med dig. Men att vi tar samma exempel ifrån förändringen från vänstertrafik till högertrafik i Sverige visar på, att vi kan använda samma exempel för att påvisa helt olika syften. Du tar detta exempel för ”att påvisa att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen förändras och att den alltså inte är evig och oföränderlig”. Jag tar samma exempel för att påvisa, att villkoren har förändrats men inte sanningen. Villkor och sanning, som jag menar, att du medvetet förväxlar med varandra för att styrka ditt påstående, att ”sanningen förändras”.

  Johan, du har fel då du påstår, ”att hela kristendomen vilar på förutsättningen att sanningen förändras”. Kristen tro och kristet liv vilar på:
  Personen Jesus Kristus. VEM han är och VAD han har sagt och gjort. (1 Kor. 3:11).
  Förutsägelser (profetior) under det gamla förbundets tid, och uppfyllelsen av dessa profetior under det nya förbundets tid. Både förutsägelserna och uppfyllelsen är sanna och därmed trovärdiga.
  Bibelns sanningsbegrepp och trovärdighet. Bibeln är den kristna trons och det kristna livets urkund. Både det gamla och det nya testamentet, som talar om både det gamla och det nya förbundet. Det är alltså sanningen som vi ställs inför i båda testamentena och i de båda förbunden. Sanningen som är det enda trovärdiga, och som jag skriver om här i mina bloggtexter.

  Jag uppskattar, att mina argument prövas av dig och av andra. Då måste även du uppskatta, att jag prövar och även underkänner en del av dina argument.

  Som kristen apologet har jag att FÖRKLARA och FÖRSVARA kristen tro och kristet liv utifrån vår urkund, som är Bibeln. Då är det den som jag måste utgå ifrån och hålla mig till, annars är jag ingen kristen apologet.

  Så till din fråga: ”Är inte Sonen lika mycket Gud som Fadern”? Bra fråga, Johan!
  Ja, det är han. Som kristen tror jag på en treenig Gud. På Gud Fadern, som är den första personen i Gudomen, på Jesus Kristus, Guds Son, som är den andra personen i Gudomen och på Gud Den helige Ande, som är den tredje personen i Gudomen. MEN, och det är viktigt, då måste jag utgå ifrån vad Bibeln säger om var och en av dessa personer i Gudomen. Då ser jag bland annat, att det finns skillnader dem emellan. Jesus själv säger, att det finns sådant som Gud vet och har bestämt, som inte Jesus vet och inte har bestämt. (Mark. 13:32. Apg. 1:6-7). Och det var Jesus, Guds Son, som kom till jorden för att bland annat visa oss VEM och HURUDAN Gud är. (Joh. 1:1, 14, 18). Det var således inte Gud Fadern som kom, utan Jesus, vilket Gud hade förutsagt under det gamla förbundets tid och som uppfylldes under det nya förbundets tid. SANT och TROVÄRDIGT, vilket är ett signum för kristen tro och kristet liv.
  Mvh Bength Gustafson

 28. Svenska Apologetiksällskapet 19 juni 2017 at 13:13

  Vad som här timat, lögn, sanning eller inte får ändå vila i friden av en punkt efter önskan från bloggpostförfattaren.

  Allt gott till er! / Martin Walldén bloggredaktör

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer