Författare

Författaren har inte beskrivit sig själv ännu.
Hittills har författaren skrivit 2 bloggtexter.

Om inlägget

Dela inlägget!

Tio snabba svar på ateisters påståenden

Du behöver inte läsa hundratals böcker innan du kan diskutera din tro med en ateist. Ibland är påståenden och frågor bara korta klyschor som kan besvaras lika snabbt. Professor John Lennox ger här några snabba svar på vanliga påståenden från ateister.

John_Lennox

Mer info om John Lennox: http://www.johnlennox.org/about/

1) Du tror inte på Zeus, Tor och alla övriga gudar. Jag går bara en gud längre än du, och förkastar den kristne guden.

Problemet med denna idé är att ”gudar” som Zeus och Tor inte är jämförbara med den Gud i biblisk förståelse.

Det finns en avgörande skillnad mellan alla de gamla nära-östern gudarna och Bibelns Gud. De är produkter av den uråldriga massan och energin i universum. Bibelns Gud skapade himmel och jord.

 2) Vetenskapen har förklarat allt, vilket inte inkluderar Gud.

Vetenskapen kan inte besvara vissa typer av frågor, såsom ”Vad är etiskt? och ”vad är vackert?” Även när det gäller frågor om den naturliga världen, som vetenskapen faktiskt utforskar och ibland kan besvara, finns det olika typer av förklaringar till olika saker.

Gud konkurrerar inte mer med vetenskapen som en förklaring till universum än vad Henry Ford konkurrerar med lagen om förbränning som förklaring till bilen.

 3) Vetenskapen motsätter sig Gud.

Det finns vissa föreställningar om att en ”gud” som skulle stå i motsatsförhållande till vetenskapen, men inte den kristne Guden. Det kan finnas vissa slags ”gudar” som uppfunnits för att förklara saker som vi inte förstår, men de är inte kristna.

Om vi får möjlighet att välja mellan vetenskap och gud, då är det inte det bibliska gudskonceptet. Den bibliska Guden är inte en kunskapsluckornas gud, utan hela showens Gud. Bitarna vi förstår (genom vetenskap) och bitarna vi inte förstår.

Många ledande tänkare har en gudsuppfattning som är klart hednisk. Om man definierar Gud som en kunskapsluckornas gud, så kommer man att behöva välja mellan vetenskap och gud.

 4) Du kan inte bevisa att det finns en Gud.

Denna typ av uttalande ignorerar att det finns olika typer av ”bevis”.

Kan du bevisa att det finns en Gud? I matematisk mening nej, men att bevisa vad som helst är mycket svårt. Ordet bevis har två betydelser. Det finns den rigorösa innebörden som i matematik, vilket är mycket svårt att göra och som är sällsynt, men sedan finns den andra betydelsen – bortom rimligt tvivel.

Det är den typ av ”bevis” vi kan presentera: argument för att föra någon bortom rimligt tvivel. Rationella argument, exempelvis som de från filosoferna Alvin Plantinga och William Lane Craig, den personliga erfarenheten kristna har, och redogörelserna av evangeliernas vittnesmål i Bibeln.

 5) Tron är en tro utan några bevis.

Kristen tro har aldrig handlat om att inte ha några bevis: evangelierna skrevs för att lägga fram bevis, som inledningen av Lukas beskriver. Slutet av Johannes evangelium säger: ”Dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.”

Men tro utan bevis är en vanlig föreställning om ”tro” nu för tiden. Denna definition finns i ordböcker och många tror så. Så när vi talar om tro på Kristus, tror de att det är eftersom det inte finns några bevis. Johannes evangelium visar att kristendomen är en evidensbaserad tro.

6) Tron är en inbillning (”delusion”). Jag tror inte mer på Gud än jag skulle göra på påskharen, jultomten eller det flygande spaghettimonstret.

Dessa idéer har gjorts kända av personer som professor Richard Dawkins. Det enda de är bra för är att håna.

Uttalanden av vetenskapsmän är inte alltid vetenskapliga uttalanden. Stephen Hawking sa att ”religion är en saga för människor som är mörkrädda”. Jag sa att ”ateism är en saga för människor rädda för ljuset”.

Inget av dessa uttalanden visar någonting alls. De är alla reversibla. Det som ligger bakom alla dessa påståenden om inbillning är den freudianska idén om önskeuppfyllande [att vi tror på vad vi hoppas är sant.] Detta fungerar utmärkt förutsatt att det inte finns någon gud. Men om det finns en gud, då är ateism önskeuppfyllande.

 7) Kristendomen påstår sig vara sann, men det finns massor av grupperingar och ingen håller med de andra, så den måste vara falsk.
Varför skulle existensen av samfund innebära att kristendomen är falsk? Det kan innebära att kristna har väldigt olika personligheter och kulturer – eller till och med att de kristna inte är bra på att hålla sams med varandra – men inte att kristendomen inte är sann.

Det finns alla typer av olika sorters lag i fotboll, men de spelar alla fotboll.

8) Bibeln är omoralisk.

Om du vill ifrågasätta moralen i Bibeln, vilken grund har då den moralen? Det kan finnas ordentliga motsättningar inom ateistisk kritik. Dawkins skrev: ”I ett universum av elektroner och själviska gener, blinda fysiska krafter och genetisk replikering, kommer vissa människor att bli skadade, andra människor kommer att ha tur, och du kommer inte hitta någon rim och reson i det, och inte heller någon rättvisa. Det universum som vi observerar har exakt de egenskaper som vi kan förvänta oss om det i grund och botten finns ingen design, inget syfte, inget ont, inget gott, ingenting annat än obarmhärtig likgiltighet. ”

Om detta är sant, varför ifrågasätter han då någontings moral? Dawkins säger tron är ond. Men på samma gång upphäver han kategorierna gott och ont. Det hänger inte ihop.

 9) Visst tar du inte bibeln bokstavligt?

Vissa ateister (och några kristna) har en väldigt svartvit tanke på hur man ska tolka Bibeln. Du måste antingen ta det ”bokstavligt” eller slänga bort alltihop, tror de. Då ignorerar man språkets verklighet och hur det återspeglar sanningen.

Jesus sade ”Jag är dörren”. Är Jesus en fysisk dörr som den till detta rum? Nej, han är inte en bokstavlig dörr, men han är en verklig dörr till en verklig upplevelse av Gud. Metafor står för verklighet. Ordet ”bokstavlig” är oanvändbart.

10) Vad är bevisen för Gud?
Du kan diskutera Guds existens tills du blir blå i ansiktet. Det kan vara mycket intressant, speciellt när man går in i detalj och utforskar ämnet på djupet. Men en ateist kan missa poängen eller undvika det verkliga problemet. Mitt råd är att ställa den allra viktigaste frågan:

Antag att jag kunde ge dig bevis för Gud, skulle du då vara beredd att omvända dig och lita på Kristus?

Naturligtvis finns mer djupgående svar på alla dessa påståenden, en del kan återfinnas på John Lennox hemsida.

20 kommentarer

 1. Johan Franzon 19 juli 2017 at 10:16

  1. Det finns många gudar som sägs ha skapat världen. Ska vi tro på alla gudar om vilka det sägs att de skapat världen? Om inte: varför ska vi just tro på skaparguden Jahve?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Creator_deity

  2. ”Vetenskapen har förklarat allt” är ett påstående som jag aldrig har hört framföras av någon ateist i någon offentlig debatt. Att vi inte har svar på alla frågor är ju själva drivkraften för vetenskaplig forskning.

  3. Eftersom ordet ”Gud” är så dåligt definierat kan vetenskapen hamna i konflikt med vissa uppfattningar om vem Gud är, medan andra Gudstolkningar klarar sig bättre. Om du exempelvis tror på en Gud som över jorden skapat ett valv på vilket stjärnorna sitter fast, då är detta inte förenligt med vetenskaplig kunskap.

  4. Det som oftast presenteras är anekdoter samt olika försök att tänka fram Guds existens. Om dessa metoder hade varit övertygande så skulle vi alla vara kristna. Frånvaron av övertygande belägg för Guds existens är i mina ögon en stark anledning till att tvivla.

  5. Evangelierna är anekdoter. Om anekdoter ska gälla som tillräckligt övertygande belägg så bör denna princip tillämpas konsekvent. Då bör vi även fästa tilltro till anekdoter inom andra religiösa traditioner. Likaså bör vi tro på de vittnen som berättar att de blivit kidnappade av utomjordiska rymdskepp.

  6. Min övertygelse att det inte finns någon Gud är inte ett önsketänkande. Det hade exempelvis varit trösterikt att veta att livet hade en lycklig fortsättning efter den jordiska döden. Och jag förstår mycket väl att det kan kännas tryggt att ha en himmelsk beskyddare. Jag är inte ateist därför att det är en bekväm hållning.

  7. Alla varianter av kristen tro kan inte samtidigt vara sanna. Om en katolik säger att nattvarden de facto blir Jesu kropp och blod, så kan det inte samtidigt vara sant att nattvarden bara symboliskt blir Jesu kropp och blod.

  8. Kristna har inget monopol på moral. Många av vår tids mest ansedda moralfilosofer är ateister. Men även om det vore sant att vi ateister inte kan ange goda skäl för våra moraluppfattningar, så kvarstår problemet med Bibeln. Om en nygift kvinna som anklagas för att inte vara oskuld inte kan bevisa denna oskuld, så ska hon enligt Bibeln stenas till döds framför sin faders hus. Om ni anser er ha monopol på moralfrågor så borde ni kunna ange goda skäl till varför denna kvinna ska stenas, oavsett frågeställarens kapaciteter.

  9. Många kristna hävdar att Bibeln ska tolkas bokstavligt, exempelvis att Adam och Eva var fysiska personer. Andra kristna säger att skapelseberättelserna i genesis ska tokas metaforiskt. Jag förstår mycket väl att allt i Bibeln inte ska förstås bokstavligt (exempelvis att Petrus är en klippa). Men vem avgör vad som är bokstavligt sant och vad som är en metafor? Är skapelseberättelserna metaforer därför att de innehåller så många fantastiska inslag? I så fall undrar jag varför inte berättelserna om Jesu död och uppståndelse ska tolkas på liknande vis?

  10. Om jag fick övertygande belägg för den kristna gudens existens så skulle jag absolut vara beredd att omvända mig och lita på Kristus.

  • Profilbild
   Martin Walldén 21 juli 2017 at 13:16

   Hej! Några tankar, inte fullkomliga eller uttömmande alls.
   1. Kanske olyckligt att inte ta upp övriga transcendenta gudomar, dock är dessa inte så få gånger inslängda i debatten och Lennox visar på att man jämför äpplen och kaniner.
   2. Citatet fortsätter med ”Gud fick inte plats”. Det tror jag faktiskt Dawkins mfl kan säga beskyllas för att det vi vet och vetenskap inte lämnar utrymme för Gud. Källa är nu frånvarande dock.
   3. Ok, förstår tanken dock tänker jag mig den bibliske Guden bättre definierad än du gör gällande.
   4. Kanske, troligen inte enligt mig. Tror det man tillskriver Sokrates om att följa tanken till slutet oavsett vart den leder inte är något som alltid vinner hos oss människor.
   5. Anekdoter förekommer här och i din kommentar om punkt 4, kan du utvecka vad du menar. Om Bibeln och dess vittnesbörd får jag nog återkomma i annan form. Jämfört med mycket annat från antiken står den sig utmärkt. Det finns inget som binder ihop religiösa anekdoter (och chansar på definitionen i detta samtal och tänker typ ”berättelse ”) med varandra förutom vilken hylla de hamnar på i biblioteket, jmf att Hitlers tankar står på samma avdelning som Bernie Sanders även om de inte handlar främst om sanningen.
   6. Detta var väl inget vederläggande av Lennox? Jag är inte kristen för att det är bekvämt och då är argumentet inte bindande som du anför? Eller?
   7. Det är nog att göra invändningen lite enkel? Fotbollsliknelsen är väl inte sönderskjuten av detta? Det är ju oxå så att postulatet är den bibliske Guden, de riktmärken han ger för exv dessa exempel är kanske inte så tydliga att vi vet vilket som är rätt, eller så har någon fel? Lite som Maradonas ”Guds hand” den är objektivt enligt gällande regler fel, men mål blev dömt. Alltså: allt som framförs måste inte vara rätt. Det finns oxå lägen likt det avgörande målet på Wembley 1966: Linjedomaren dömde mål, på bildupptagningen är det i princip omöjligt att se, möjligen är den inne mellan ribba och marken. Alltså : Vi vet inte, Bibeln har inte fokus på allt.
   8.Här finns några olika ämnen tänker jag

   ”Kristna har inget monopol på moral.”
   Moral har inte kristna monopol på att inneha/utföra vilket enkelt låter sig se i världen och som en förutsättning oxå i Bibeln.

   ”Många av vår tids mest ansedda moralfilosofer är ateister. Men även om det vore sant att vi ateister inte kan ange goda skäl för våra moraluppfattningar”

   Det kan mycket väl vara sant, men låt inte den gigantiska invändningen som det är att inte kunna ange skäl för något och i detta fall moral komma undan så lätt. Först är det ju ingen invändning motdet Lennox skriver och för det andra så är det ju en lika fast grund att stå på i argumentationen som när Tom och Jerry springer ut över ett stup,men står där tills de upptäcker det då faller de ned.

   ”så kvarstår problemet med Bibeln”

   Låt mig vara tydlig: Allt i Bibeln förstår jag nog inte och den har flera passager som inte alls känns aptitliga när jag läser. Dock brukar det vara så att mer närstudium/närstrid med Bibeln ger förklaringar till det man läser eller i alla fall möjliga lösningar. Därmed inte sagt att allt är lätt eller lättsmält.

   En grundläggande sak i Bibeln är dock om det står i Nya testamentet eller i det gamla, och om det står i allmänna lagar eller i förordningar för det judiska folket,är det något vi alla ska dömas efter eller något som är för någon del av livet här? Det var några starttankar.
   9.Du har väl här inget som omintetgjort vad Lennox pratar om? Eller så missade jag det! Egentligen spelar det inte så stor roll som man kan tro vem som får avgöra vilket som ska tolkas hur. Det funkar att göra på båda sätten samtidigt ofta både för den enskilde och för den samlade Kyrkan. Exempel på det kan man få redan från Augustinus.
   10. Ok! En tanke då: Har du ringt till Sebastian Stakset? https://svenskapologetik.wordpress.com/2017/07/11/apologetik-del-4-ar-sebbe-staxx-och-ulf-ekman-apologetiska/

   Mer tankar som jag oxå svarade på en kommentar till den bloggposten: Att dessa människor blivit omvända och börjat tro på Jesus är något att utforska. Vi kan jämföra med cellen i skapelsen. Den såg man länge som lite av en klump, men när vi började närma oss den så var den helt fantastisk!
   Ungefär detta ligger för handen här; det duger inte att hålla Jesus på armlängds avstånd om man ska undersöka honom. Han säger sig aldrig tydligast kunna läras kännas genom att man tittar på honom utan att man pratar med honom.
   Alltså: man kan inte avfärda den kristna tron genom att inte bry sig om vad den säger eller vad den är: En relation med en person; Jesus.
   Det är precis som vad annat som helst vi ska förstå oss på: vi måste undersöka det där det är och som det är.

   • Johan Franzon 21 juli 2017 at 18:37

    1. Det avgörande är inte vilka kvaliteter guden har, utan vilka goda skäl vi har att tro på dess existens. Om det saknas tillräckligt goda skäl att tro på dess existens hjälper det inte att den påstådda guden är en supergud.

    2. Vetenskaperna bygger modeller av verkligheten. Om Gud inte behövs i en vetenskaplig modell, så betyder det bara att Gud inte behövs i just den modellen. Dawkins utesluter inte Guds existens, vilket han tydligt redogör för i boken The God Delusion, men han anser den ytterst osannolik.

    3. Om du accepterar att evolutionen är en korrekt förklaring till livets utveckling, så kan inte den bibliske Adam ha funnits. I så fall kan inte syndafallet ha ägt rum, så som det är beskrivet i Bibeln. Men Paulus säger att Adam och syndafallet är historiska realiteter och att Jesus är den som reparerar det som Adam ställde till med. Har Paulus rätt så faller evolutionsteorin. Har evolutionsteorin rätt så faller Paulus resonemang i denna del. Detta är ett exempel på hur vetenskap och religiös tro inte alltid går att förena. Jag menar inte att all religiös tro står i motsättning till vetenskap. Men i vissa fall är det faktiskt så.

    4. Vilken tanke (som ska följas till slutet) avser du?

    5. Ja, jag menar att det finns berättelser om Jesus, precis som det finns berättelser om Muhammed och Joseph Smith. Att det finns berättelser betyder inte att berättelserna är sanna. Jag tror säkert att det funnits en historisk Jesus precis som det funnits en historisk Muhammed och en historisk Joseph Smith. Men det betyder inte att de fantastiska berättelserna om dessa personer med nödvändighet är sanna.

    6. Du beskrev ateism som önskeuppfyllande. Jag gissar att det är ”wishful thinking” som Lennox pratar om. Min poäng var att ateism inte nödvändigtvis gör tillvaron mer attraktiv. Jag är ateist därför att jag tror att universum saknar gudar – inte därför att det ger mig några fördelar.

    7. Jag menar att det finns mer än lagtröjorna som skiljer. Jämför exempelvis en högerkristen av amerikansk modell med en svensk liberalteolog: spelar de verkligen samma fotboll? Spelar Jonas Gardell samma fotboll som påven?

    8. Anser du att vissa människor är ”ogräs” som bör brännas i en ugn? Detta kommer inte från Gamla testamentet utan är en moralpredikan direkt från Jesu mun. Han säger också i Bergspredikan att lagen gäller, intill minsta prick. Alltså gäller även lagen som säger att kvinnan i mitt exempel ska stenas.

    9. Det finns kristna, exempelvis John Dominic Crossan, som menar att berättelsen om Jesu död och uppståndelse inte ska förstås som historisk verklighet utan bör läsas som en metafor. Anser du att detta är en möjlig läsning, eller finns det vissa saker som måste förstås bokstavligt?

    10. På vilket sätt skiljer sig din relation med Jesus från andra Gudsrelationer? Kan inte en hindu ha en djup och personlig relation med Shiva?

    • Profilbild
     Martin Walldén 28 juli 2017 at 21:14

     Hej! Till både Anders och Johan får jag väl säga. För den ursprungliga texten/bloggposten hävdade inte att den svarade på allt, bara på de invändningar som i princip citerades och om de inte träffade er eller inte ansågs träffsäkra så är det en sak, för de invändningar som citerades så tror jag gott de duger! Sedan kommer ni förstås med andra tankar som är viktiga!

     1. Ja så är det, men här är vi långt ifrån Lennox tankar i denna korta skrift.
     2. Nej så är det, men att Gud är onödig och inte får plats är inget ovanligt argument från ateister. Så fort man beskyller kristna för God of the gaps har man gjort just det. Jag kan släppa Dawkins dock, även om jag t ex tror att i debatten med Lennox i Oxford säger typ det, men låt gå! Har jag inte bättre källhänvisning får jag lyfta på hatten!
     3. Motsäger evolutionsteorin att människor blivit till? Om ej så bör ju några varit först? Dessutom verkar det som om hela mänsklighetens historia i Bibeln ändå är lite diffus för till Seth kan Adam ta en fru. Kanske innehåller Bibeln vad vi behöver, inte allt som finns?
     4. Jag menar att argument följer vi sällan som människor hela vägen, ofta hamnar något annat i vägen (jmf med att byta bank, elbolag etc objektivt finns det säkert bättre men tid, vana, omak att byta etc gör att vi avstår bytet).
     5. Ok! Får lämna det till en gång med längre fokus på Bibeln. Tack för förtydligande, men dock inte av anekdot. Det har ju inget med sanning att göra? Om vi nu sitter och diskuterar om vem som vinner F1 på Hungaro Ring på söndag och jag berättar om min kamrat som var på Anderstorp -76 och fotade Ronnie Peterson så är det inte osant, men en anekdot.
     6. Om då förstår jag, dock inget som vederlägger Lennox tänker jag?
     7. Fast spelar det någon roll? Återigen tror jag vi nu är långt bortom vad Lennox anförde i sin ursprungstext. Om det finns fotboll och det sedan finns massor av människor som hävdar att de spelar fotboll och deras regler ibland är samstämmiga med varandra och med FIFA och ibland är otroligt icke-kompatibla så spelar det ingen roll för om det faktiskt finns riktig fotboll enligt FIFA (alltså sann tro är sann även om ingen skulle omfatta den).
     8. Nejdå, men detta är nog också ett mer långrandigt studium. I detta fall anbefalles att läsa sammanhanget där Jesus säger att han inte kommit för att upphäva utan uppfylla lagen. Det gör han ytterst genom lydnaden och döden på korset.
     9 . Jag menar att texten bör förstås bokstavligt. Då ser vi om det är poesi/fakta eller vad det är. Dock så är det återigen som i punkt 7.
     10. Bjud mig på kaffe så kan vi prata om det! Det är inte riktigt ett motargument mot Lennox.

     Allt gott!

 2. Anders Åberg 21 juli 2017 at 10:30

  Nu blir jag återigen väldigt konfunderad över hur ni religiösa tänker.
  Det här inlägget börjar med en fullständigt uppenbar lögn.
  Lennox bygger en halmgubbe av Zeus och Tor och påstår att den kristne guden är den enda skaparguden.
  Läs Johans länk och ni hittar många skapargudar och dom ateister som använder påstående 1 utesluter naturligtvis inte dessa gudar ur sitt resonemang.
  Varför använder ni er av sådana här barnsliga diskussionsknep och lögner som så lätt kan avslöjas?
  Om avsikten är att lura barnen på dagis så kanske det fungerar, men inte annars.
  Lennox vet naturligtvis att han ljuger och signaturen sveapol som förmedlar detta strunt vet det säkert också.
  Så, vad har ni för relation till lögn och sanning egentligen?
  Är det okej att ljuga för Jesus?
  Sedan kan jag ju tycka att om man nu har lögnen som arbetsmetod så borde man kanske försöka hitta någon som har lite mer talang för det än denne lennox.
  Det är verkligen inte lätt att hålla sig för skratt när man läser sådant här, så den lilla endorfinkicken får man iallafall tacka för.

  • Profilbild
   Martin Walldén 28 juli 2017 at 21:17

   Se mitt svar till Johan. Lennox hävdar inte att den kristne guden är den ende, bara att han skiljer sig från just dessa han nämner. Här kommer lite axat och saxat!

   ”Hej! Till både Anders och Johan får jag väl säga. För den ursprungliga texten/bloggposten hävdade inte att den svarade på allt, bara på de invändningar som i princip citerades och om de inte träffade er eller inte ansågs träffsäkra så är det en sak, för de invändningar som citerades så tror jag gott de duger! Sedan kommer ni förstås med andra tankar som är viktiga!”

   ”Hej! Några tankar, inte fullkomliga eller uttömmande alls.
   1. Kanske olyckligt att inte ta upp övriga transcendenta gudomar, dock är dessa inte så få gånger inslängda i debatten och Lennox visar på att man jämför äpplen och kaniner.
   2. Citatet fortsätter med ”Gud fick inte plats”. Det tror jag faktiskt Dawkins mfl kan säga beskyllas för att det vi vet och vetenskap inte lämnar utrymme för Gud. Källa är nu frånvarande dock.
   3. Ok, förstår tanken dock tänker jag mig den bibliske Guden bättre definierad än du gör gällande.
   4. Kanske, troligen inte enligt mig. Tror det man tillskriver Sokrates om att följa tanken till slutet oavsett vart den leder inte är något som alltid vinner hos oss människor.
   5. Anekdoter förekommer här och i din kommentar om punkt 4, kan du utvecka vad du menar. Om Bibeln och dess vittnesbörd får jag nog återkomma i annan form. Jämfört med mycket annat från antiken står den sig utmärkt. Det finns inget som binder ihop religiösa anekdoter (och chansar på definitionen i detta samtal och tänker typ ”berättelse ”) med varandra förutom vilken hylla de hamnar på i biblioteket, jmf att Hitlers tankar står på samma avdelning som Bernie Sanders även om de inte handlar främst om sanningen.
   6. Detta var väl inget vederläggande av Lennox? Jag är inte kristen för att det är bekvämt och då är argumentet inte bindande som du anför? Eller?
   7. Det är nog att göra invändningen lite enkel? Fotbollsliknelsen är väl inte sönderskjuten av detta? Det är ju oxå så att postulatet är den bibliske Guden, de riktmärken han ger för exv dessa exempel är kanske inte så tydliga att vi vet vilket som är rätt, eller så har någon fel? Lite som Maradonas ”Guds hand” den är objektivt enligt gällande regler fel, men mål blev dömt. Alltså: allt som framförs måste inte vara rätt. Det finns oxå lägen likt det avgörande målet på Wembley 1966: Linjedomaren dömde mål, på bildupptagningen är det i princip omöjligt att se, möjligen är den inne mellan ribba och marken. Alltså : Vi vet inte, Bibeln har inte fokus på allt.
   8.Här finns några olika ämnen tänker jag

   ”Kristna har inget monopol på moral.”
   Moral har inte kristna monopol på att inneha/utföra vilket enkelt låter sig se i världen och som en förutsättning oxå i Bibeln.

   ”Många av vår tids mest ansedda moralfilosofer är ateister. Men även om det vore sant att vi ateister inte kan ange goda skäl för våra moraluppfattningar”

   Det kan mycket väl vara sant, men låt inte den gigantiska invändningen som det är att inte kunna ange skäl för något och i detta fall moral komma undan så lätt. Först är det ju ingen invändning motdet Lennox skriver och för det andra så är det ju en lika fast grund att stå på i argumentationen som när Tom och Jerry springer ut över ett stup,men står där tills de upptäcker det då faller de ned.

   ”så kvarstår problemet med Bibeln”

   Låt mig vara tydlig: Allt i Bibeln förstår jag nog inte och den har flera passager som inte alls känns aptitliga när jag läser. Dock brukar det vara så att mer närstudium/närstrid med Bibeln ger förklaringar till det man läser eller i alla fall möjliga lösningar. Därmed inte sagt att allt är lätt eller lättsmält.

   En grundläggande sak i Bibeln är dock om det står i Nya testamentet eller i det gamla, och om det står i allmänna lagar eller i förordningar för det judiska folket,är det något vi alla ska dömas efter eller något som är för någon del av livet här? Det var några starttankar.
   9.Du har väl här inget som omintetgjort vad Lennox pratar om? Eller så missade jag det! Egentligen spelar det inte så stor roll som man kan tro vem som får avgöra vilket som ska tolkas hur. Det funkar att göra på båda sätten samtidigt ofta både för den enskilde och för den samlade Kyrkan. Exempel på det kan man få redan från Augustinus.
   10. Ok! En tanke då: Har du ringt till Sebastian Stakset? https://svenskapologetik.wordpress.com/2017/07/11/apologetik-del-4-ar-sebbe-staxx-och-ulf-ekman-apologetiska/

   Mer tankar som jag oxå svarade på en kommentar till den bloggposten: Att dessa människor blivit omvända och börjat tro på Jesus är något att utforska. Vi kan jämföra med cellen i skapelsen. Den såg man länge som lite av en klump, men när vi började närma oss den så var den helt fantastisk!
   Ungefär detta ligger för handen här; det duger inte att hålla Jesus på armlängds avstånd om man ska undersöka honom. Han säger sig aldrig tydligast kunna läras kännas genom att man tittar på honom utan att man pratar med honom.
   Alltså: man kan inte avfärda den kristna tron genom att inte bry sig om vad den säger eller vad den är: En relation med en person; Jesus.
   Det är precis som vad annat som helst vi ska förstå oss på: vi måste undersöka det där det är och som det är.”

   • Anders Åberg 28 juli 2017 at 23:07

    ”Kanske olyckligt att inte ta upp övriga transcendenta gudomar, dock är dessa inte så få gånger inslängda i debatten och Lennox visar på att man jämför äpplen och kaniner.”
    Men Martin det är ju precis det han inte visar. Han kör det simpla debattknepet att bara hitta på en grej att anklaga sina motståndare för, en sk, halmgubbe. Det är inte olyckligt att han inte tar upp övriga transcendenta gudomar, det är fullständigt medvetet, annars hade han ju inte kunnat hävda det han gör. ”Problemet med denna idé är att ”gudar” som Zeus och Tor inte är jämförbara med den Gud i biblisk förståelse.” och ”De är produkter av den uråldriga massan och energin i universum. Bibelns Gud skapade himmel och jord.”.
    Han utelämnar medvetet dom helt jämförbara gudomar som han naturligtvis vet att alla ateister som använder argumentet menar och exemplifierar istället med några andra, för att kunna göra det patetiska tricket att få läsarna att tro att ateister jämför äpplen med kaniner.
    Hur kan detta INTE vara uppenbart för dig Martin?
    Du har hittills verkat vara en ärlig och seriös person, men om du inte ser det här och dessutom tar avstånd från sådana lögnaktiga metoder, så blir jag nog tvungen att omvärdera det.
    Begreppet ”lying for Jesus” verkar minsann inte vara gripet ur luften, men om ni vill framstå som trovärdiga apologeter så borde ni verkligen göra vad ni kan för att distansera er från sådant. Hittills har ni tyvärr inte lyckats särskilt bra med den saken.

    • logotyp
     Martin Walldén 28 juli 2017 at 23:27

     Vi vet inte hans bakomliggande skäl. Om du tycker argumentet inte håller och du faktiskt visat varför så är det gott. Själva argumentet från Lennox är korrekt dock inte inbegripet alla de gudomar du tycker borde varit med.

     Så för dig och de som håller med dig har du vederlagt första punkten, men inte om argumentet skulle framföras som det är återgett, men genom att mena att det borde formulerats annorlunda.

     • Anders Åberg 29 juli 2017 at 00:53

      Lennox är inte ny på det här med att diskutera religion. Han har hört alla argument och jag betraktar det som en fullständig självklarhet att han vet att innebörden i argument nr1 är att jämföra den kristna skaparguden med andra skapargudar. Han vet också att han, lika lite som någon annan, kan prestera något hållbart motargument.
      Det normala för oärliga debattörer i sådana prekära situationer är att försöka strunta i det och gå vidare, men Lennox tar det ett steg till och använder den direkta lögnen som redskap.
      Det handlar inte om vilka gudar jag tycker skulle varit med Martin, det handlar om vilka gudar Lennox medvetet utesluter för att få ihop sitt argument. Ingen använder argument nr1 på det viset som Lennox påstår. Han vet detta mycket väl och därför vet vi också mycket väl vilket hans bakomliggande skäl är och det är ju när argumentet framförs som det är återgett som detta blir uppenbart.
      Din sista mening stämmer därför inte Martin.

     • logotyp
      Martin Walldén 29 juli 2017 at 09:01

      Ehh jo. Sista meningen är sann. Du har vederlagt Lennox enligt vad där anges, och du har inte vederlagt honom enligt vad där anges. Detta är sant oavsett han syfte.

      Jag släpper nog Lennox syfte här och tycker det är lite lite material att dra slutsatser på här rörande det.

     • Anders Åberg 29 juli 2017 at 11:53

      Det där sista får du nog förtydliga Martin. Har jag eller har jag inte vederlagt honom?

     • logotyp
      sveapol 29 juli 2017 at 16:29

      Du har inte vederlagt det han sa, men eftersom han inte sa vad du tyckte han borde sagt så kan man säga att om man håller med om din tanke på varför han sa som han sa så har du vederlagt honom. Jag har själv fått just detta argument mot mig (fast gudarna var lite fler och delvis andra) så jag tycker inte han ljuger så uppenbart som dugett uttryck för och då är jag inte helt av din åsikt.

      / Martin Walldén

     • Anders Åberg 30 juli 2017 at 10:28

      He he ok. Men jag tyckte inte att han skulle sagt det annorlunda, jag bara påpekade att han ljög om hur argument nr1 används i debatten, vilket ju antagligen är glasklart för dom flesta.
      Du verkar dock inte hålla med om det, så det får mig att undra när eller var du har hört en ateist använda argument nr1 på det vis som Lennox påstår att det används? Fast egentligen räcker inte ett enskilt fall heller då Lennox antyder att det är så argumentet alltid används, så det verkat snudd på omöjligt att komma ifrån att detta är ett medvetet och planerat bedrägeri från Lennox sida.

 3. Annie Svensson 21 juli 2017 at 19:23

  Hej!

  Ni begår ett stort misstag om ni tror att apologetiken, som den här presenteras, skulle vara ett sätt att övertyga ”ateisterna”. Mitt tips är att fokusera på de känslomässiga aspekterna av tron. Där kan ni nog fånga in några utsatta personer i behov av förenklade sammanhang. Argumentationen ni presenterar är intellektuellt alltför tunn, och kan därför uppfattas som löjlig.

  Ett exempel som tas upp här ovan är att man bara kan förstå Jesus genom att ha en relation med honom. Man måste först prata med Jesus. Detta är ett dåligt cirkelargument. Alltså kan ingen utomstående förstå det ni kristna apologeter skriver här.

  Och det är precis det jag menar. Det ni skriver är obegripligt för en ateist. Det enda som era ansträngningar kan resultera i, är att de som redan tror börjar tvivla när de ser hur dåliga argumenten är, och det är väl inte det ni vill?

  Den väg ni slagit in på är inte framkommlig. Byt spår!

  Vänligen,
  Annie Svensson

  • magnuslindborg 22 juli 2017 at 15:24

   Tack för dina synpunkter!
   Nej, du har rätt i att apologetiken inte övertygar så många ateister. Däremot finns många som söker svar på livets stora frågor. Då är det viktigt att den kristna världsbilden får förklaras och försvaras mot just många ateisters påståenden.
   Att det finns behov därav torde väl vara uppenbart, med tanke på hur dominerande det nyateistiska inslaget är i offentligheten.
   Men visst kan vi säkert bli betydligt bättre på detta. Jag lovar att vi åtminstone ska försöka!

   Magnus Lindborg

   • Anders Åberg 22 juli 2017 at 18:23

    Hmm, jag noterar att du inte ens kommenterade dom uppenbara lögnerna i inlägget. Om du nu vill förbättra den apologetiska trovärdigheten här så behöver du nog visa att, eller kanske om, det finns en betydligt öppnare och ärligare sida hos er apologeter.
    Både dom billiga tricksen och förtigandet av dom är med stor sannolikhet kontraproduktiva för er.

    • magnuslindborg 22 juli 2017 at 22:30

     Du använder väldigt starka ord Anders. Du får nog förtydliga vilka ”uppenbara lögner” du avser. Det borde väl vara självklart, från båda ”sidor” i ett samtal, att man håller sig till sanningen. Däremot måste man kunna diskutera de stora frågorna i livet utan att ständigt misstänkliggöra motiven hos den man samtalar med. Det vinner nog alla på i längden.

     • Anders Åberg 22 juli 2017 at 22:51

      Lögn i plural var fel skrivet av mig, jag fokuserade bara på en, men om du läser min första kommentar i den här tråden så inser du nog själv ganska lätt vad jag menar. Den lögnen är nämligen fullständigt uppenbar och herr Lennox verkar inte på något sätt dela din uppfattning om hur man bör förhålla sig till sanningen.

  • Micael Grenholm 28 juli 2017 at 17:30

   Hej Annie!

   Jag håller inte med om att det är ett cirkelargument att det enda sättet att förstå Jesus är att ha en relation med honom. Detsamma kan ju sägas om vem som helst: det enda sättet för mig att förstå min fästmö är att ha en relation till henne. En motfråga till dig: hur ska man annars förstå någon utan att ha en relation till personen?

   Allt gott!

  • logotyp
   sveapol 28 juli 2017 at 23:48

   Verkar lite dumt att fånga in svaga människor. Kristen tro är inget för veklingar höll jag på att skriva. Alltså hos Jesus finns förstås helande, upprättelse, kärlek, barmhärtighet, men att leva ut sin kristna tro är inget liv i evig efterrätt.

   Vad gäller relation så svarades du av Micael Grenholm, dock så får du nog läsa igen ity det visade sig ju att vi missförstått varandra i samtalet. Argumentet var ju ett annat. Antingen får stilen bytas för Svenska apologetikssällskapet eller så får invändningarna vara något annat än utfall utan istället styrkande av dessa och vederläggande av de kristna argumenten.

   / Martin Walldén

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer