Författare

Son, make, förälder Kristen, präst, apologet Några ord som karaktäriserar denna i Lycksele boende präst, verksam inom Svenska kyrkan. Jag är bördig från Vikbolandet utanför Norrköping. Jag är uppväxt inom kyrkan i en bred bemärkelse, jag kunde Bibelns berättelser, men under min tonårstid växte frågan: ”Har Jesus funnits?” senare växte också frågan om Gud och vetenskap fram: ”Känner de varandra?” Efter mycket läsande, samtalande, undersökande landade min tro åter i hjärtat omvägen via huvudet! Min frälsare lever, han finns och Gud är grunden för allt!

Om inlägget

Dela inlägget!

Vad är apologetik? Del 5: Dags för biologilektion (evolutionsteorin har bevisat att Gud inte finns)

Det har blivit dags för femte delen av min bloggpostserie om mötet med ateismen när man kommer ut som kristen. Ett möte som kan kännas motigt att uppleva som kristen och som om man har hemmaplan och ett enda mål att spela mot om man är ateistiskt troende. Denna bloggpsotserie vill dock se närmare på hur spelplanen verkligen ser ut och vid vilka tillfällen vem spelar på vilken planhalva (för alla våra vänner som inte hyser sportintresse så vill jag påtala att detta alltså är en liknelse ifrån spelet fotboll, som för övrigt varit med i samtalet kring ateism och kristen tro).

Nu har vi alltså kommit fram till det ultimata motbeviset mot kristen tro: Biologin och vad som lärs ut på biologilektionen. Där lärs ofta ut att på neutral grund, utan att säga något om Gud finns eller inte, så kan man säga att människan kommit till ur inget, eller iallafall något mycket enkelt och litet, endast med hjälp av ingenting eller som kallas ”blinda naturkrafter” (alltså de är ju blinda, stumma och opersonliga och i den bemärkelsen ”ingenting”)  såsom naturligt urval, slump, mutationer, variationer och en lååååång tid. Detta har lett till att vi nu vet att människan och djuren inte har skapats av någon gud och verkligen inte på det sätt man brukar ange att Bibelns första kapitel säger, den så kallade skapelseberättelsen.

Fast hur blev det där nu? Sa man verkligen inget om Gud? Jo, det gjorde man förstås!

Inom ramen för Svenska apologetiksällskapet har vi valt att inte ta ställning till något särskilt sätt att få ihop detta med den kristna tron. För en del är det mycket anstötligt att vi inte helt ansluter oss till den moderna tiden och anammar evolutionsteorin helt och fullt och för andra är det direkt hädiskt och galet att inte helt hålla fast vid alla angrepp på evolutionsteorin eftersom den motsäger Bibeln. Nå olikheter är nog något vi får stå ut med!

Det är viktigt att säga att denna konflikt funnits i ungefär 150 år och att den kristna kyrkan har aldrig varit större eller mer välspridd än vad den är nu under dessa 150 år och detta trots att vetenskapen aldrig varit mer omfattande och kanske inte heller mer vördad och mer skiljd ifrån den kristna tron i människros medvetenade och i önskad hållning hos många.

Det är vidare viktigt att påpeka att tankar kring detta ämne och denna tanke om konflikt mellan biologilärarens undervisning och den kristna tron har tänkts under dessa år vilket innebär att svar saknas antagligen inte när man som ateistiskt troende och som kristen försöker förstå sig på denna möjliga konflikt. Det vi ska göra är att försöka se lite närmare på några tankar som framkommit under dessa 150 år. Till dig som är kristen säger jag redan nu att det finns ingen anledning att inte ta in vad biologiläraren säger av det som vederbörande kan belägga vetenskapligt inom biologiämnet, men det finns heller ingen anledning att ta in vad biologiläraren säger om den kristna tron, för där är vederbörande med all säkerhet inte en fackman. Kanhända är konflikten trots allt mer en myt än vad man kan tro?

Är ni med? Nu kör vi (det blir förstås lite kortfattat beskrivet för de flesta tillvägagångssätten, men jag hoppas att med en någorlunda enkel, men matnyttig  källhänvisning/studera vidare tankar kunna ge tillräckligt för att den som vill ska kunna fördjupa sig i detta)!

Det tycks finnas tre huvudlinjer för en kristen att få ihop sin kristna tro med det som förkunnas i landets biologisalar för det som förkunnas är ju inte direkt att kristen tro har fel, utan mest att tron hör till religionstimmen och evolutionsteorin till vetenskapen och som det står i Bibelns första kapitel kan det inte gått till visar vetenskapen. Ja, som den uppmärksamme såg menar jag att det ganska ofta görs utsagor om Bibeln och Gud på detta indirekta sätt och då blir det ju så att i praktiken säger man att vetenskap är rätt, Bibeln är inte vetenskap och har fel och därmed hela den kristna tron. Givetvis är det så att Bibeln främst handlar om viktigare grejer än vetenskap, den vill berätta vägen till Livet; Livet med Gud, om relationen med den som är Kärleken, Godheten, Nåden, Heligheten etc, men den säger också saker hur allt kom till, så vad gör vi med det?

Vi ska kort beskriva huvudlinjerna, sedan ge några tankar och så lite hjälp till vidare läsning, mer tror jag inte vi hinner innan jag spillt nog av din tid för den här gången!? Kanske får det bli en uppföljning med mer detaljer om detta lite senare?!

Huvudlinjer för kristen tro och biologi

 1. Komplement: Bibeln beskriver tillkomsten på ett varför-plan (Gud ville det och har ett syfte), men vetenskapen får säga hur det hela gick till. Skapelseberättelsen blir då mer att förstå som poetisk. Här ifrågasätts inte evolutionsteorin nämnvärt utan man följer snällt i fållan med de övriga fåren. Dock menar man ofta att Gud styrt och lett evolutionen (med hjälp av de naturliga krafterna, människan blir då inte en slumpprodukt och inte vår tillvaro utan betydelse).
 2. Intelligent design: Här säger man att det vi ser i naturen; om det hade blivit observerat någon annan stans skulle kallats för design (alltså inte uppkommet av blinda naturprocesser).
 3. Kreationism: Här är man öppet kritisk till evolutionsteorin och menar att Bibelns första kapitel beskriver hur det gick till vid uppkomsten av jorden och livet.

Vid ett senare tillfälle i denna bloggpostserie tror jag att jag ska närma mig själva bibelordet i det som brukar kallas skapelseberättelsen och vad det säger och vad det inte säger och om grundtexten ger några ytterligare dimensioner som går förlorade då vi läser på svenska, men för nu ska jag skissa upp de tre huvudlinjerna och ge lite hjälp till fördjupning och sedan avrunda!

Komplement

Här kan man ta rygg på före detta chefen för kartläggningen av det mänskliga genomet (DNA) Francis S. Collins. Han är en rätt traditionell kristen, evangelikal på amerikanskt kristendomsspråk, han var alltså chef för HGP (Human Genome Program) och är rätt bevandrad inom biologi. Han förespråkar något han kallar Biologos vilket inte är evolution utan Gud eller liknande utan att Gud använt evolutionen för att skapa världens varelser. Som människor är vi i kontinuitet, men ändå annorlunda, då vi också är andliga varelser.

Intelligent Design

Man har förutom det med likheten till övrigt designat vi känner till också två koncept till för att upptäcka design i världen. De är lika varandra och jag väljer att inte översätta dem utan de anges av William Dembski som specified complexity och av Michael Behe som irreducible complexity. Det de pekar på är att mycket inom biologin består inte av saker/funktioner som gradvis kan utvecklas utan de är ett paket av funktioner som om man tog bort en inte skulle fungera alls. De menar att detta är ett argument mot evolution som gradvis förutsätts ha kompletterat organismer till högre och högre komplexitet. Detta kan låta som vettiga invändningar, men det är ingalunda riskfritt som exemplet i länken visar!

Kreationism

Detta är den svåra vägen, men kanske intressantast för att tänka på vad Bibeln säger, vad vetenskapen säger och om de verkligen är i konflikt. Det är för en ateistiskt troende svårsmält och att få någon att lyssna på sakargument från någon som ser sig som kreationist är inte det enklaste! Här handlar det för motståndaren sällan om att lyssna och vetenskapligt förkasta ideér utan att i förväg bestämt sig för att det inte finns något att komma med inom kreationismen. En kreationistisk tanke utgår ifrån att Bibelns skapelseberättelse berättar hur världen kom till. En del menar på kort tid, andra kallar sig gammaljordskreationister. Fossil menar man kom till i flodkatastrofen under Noas tid, man menar att nu sker få fossilbildningar eftersom det är när något täcks över snabbt som det blir fossil (se efter själv nästa gång du går i skogen, var är älgkadavret som håller på att täckas över av avlagringar, skog etc för att så småningom bli fossil?), man menar också att det faktum att man funnit röda blodkroppar och köttlukt i fossil tyder på att de inte är så gamla som man ofta säger. Det kanske farligaste med kreationism för en ateistiskt troende är nog ses angrepp på den geologiska tidsskillnad eftersom tid i oanade mängder nästan är av oerhörd vikt för att överhuvudtaget kunna betrakta evolutionsteori somplausibility. Det farligaste för en kristen är nog att anamma kreationismen, då är man liksom rökt och ovetenskaplig per definition.

Vidare studier

Komplement 

Här först och främst Francis S. Collins bok Evolutionen Gud (första tryckningen) Guds språk (namnet på följande tryck).
Här kan också nämnas prästen och professorn  Carl Reinhold Bråkenhielm och hans bok Gud & Darwin – känner de varandra? : ett bioteologiskt samtal och Den dolde artisten – om darwinism, skapelsetro, mening och slump.

img_4113

Intelligent design 

Standardverken och lite av startskottet är väl Phillips Johnsons Fallet Darwin (Darwin on trial). Anledningen till hans reflekterande var boken Evolution: a theory in crisis och The blind watchmaker som kom ut ungefär samtidigt, men med väldigt olika syn på evolutionsteorins förklaringsvärde.

Sedan finns några olika av William Dembski varav The design interference och Intelligent design och The design revolution nog är de mest spridda.

Mest i ropet på senare tid har nog Michael Behe varit och då främst med böckerna Darwins black box och The edge of evolution.

Kreationism

Mats Molén och hans bok Vårt ursprung. Lee Strobls The case for a creator och Anders Gärdeborn Intelligent skapelsetro och föreningen Genesis.

 img_4119-1

Övrigt

Förutom dessa finns förstås en hel del som skriver utan att välja fack eller väg och som inte nödvändigtvis vill få ihop någon tro med någon evolutionsteori utan bara vill påpeka brister i densamma och brister i dess förklaringskraft.

Avslutning

Som avslutning skulle man kanske passa på att ge några tips för att samtalet ska flyta bra!? Det viktigaste är att definiera vad man talar om och att prata om samma sak! Att flytande använda olika begrepp inom evolutionsteori eller svänga sig med förutfattade meningar om Bibeln utan att man gemensamt ser vad som står är säkra vägar för att missförstå varandra; om detta sker medvetet finns stora möjligheter att man förlorar trovärdigheten utan att blivit motbevisad så be alltid den du samtalar med att förklara och avgränsa och definiera så att det går att samtala om ämnet!

Det är som i början av min bloggpostserie helt enkelt: Hur varmt badvattnet är beror på varifrån man kommer; det man har som förutfattad mening beror på vad man matats med och vad man själv processat eller inte. Som kristen (och som ateistiskt troende också förstås) är det viktigt att minnas att en ateistiskt troende kanske aldrig tvingats reflektera över grunderna i sina tankar och då kan det vara svårt att komma in i detta spår! Detta kan vara sant för en kristen, men jag undrar om det är vanligt när man kommer så långt att man inte bara kommit ut som kristen utan också börjat samtala om/med andra livsåskådningar?

Med hopp om välsignelse över ditt liv! / Martin Walldén

De första delarna i bloggpostserien är:

Del 1 – Att vara kristen i skolan, på jobbet, bland vännerna – Hur varmt är badvattnet?

Del 2 – Att tro på en gammal sagobok

Del 3 – Varför tror du inte på jultomten då?

24 kommentarer

 1. Johan Franzon 15 augusti 2017 at 19:03

  Anser du att 1 Mosebok ger en korrekt beskrivning av hur världen blev till och hur livet uppstod?

  • Profilbild
   Martin Walldén 15 augusti 2017 at 21:06

   Jag håller lite på mitt svar om detta, frågan är förvisso enkel men vad betyder svaret ”ja” respektive ”nej” för dig? Huvudfokus för artikeln är att evolutionsteori inte avfärdar den kristna tron och till detta väljs lite olika vägar.

   En motfråga kan vara: Vilka är de största förtjänsterna med evolutionsteori och vilka är de största svagheterna med evolutionsteorin?

   • Anders Åberg 15 augusti 2017 at 21:13

    Men jösses Martin. Du kunde inte svara nej på den frågan alltså!!!
    Skall jag ringa min gamle kompis Göran Schmidt, numera ordförande på föreningen Genesis och fråga om du får bli medlem?

    • Profilbild
     Martin Walldén 15 augusti 2017 at 21:17

     Det är just för att det ofta inte tänks utan responderas från ryggmärgen som svaret inte blev någotdera. Svara du istället på de två frågorna Anders! Vad betyder svaret och styrka och svaghet hos evolutionsteorin.

     • Anders Åberg 15 augusti 2017 at 22:54

      Styrkan är att evolutionsteorin med stöd av en överväldigande mängd bevis och bekräftelse från olika vetenskapsdiscipliner säger oss med stor säkerhet hur livet har utvecklats på vår planet. Det inkluderar med självklarhet också arternas olika beteenden, som t.ex. moral, som finns i olika former och grader hos många arter förutom oss själva.
      En del kanske hävdar att en svaghet är att den inte säger hur livet startade, men det anser jag ligger utanför evolutionsteorins domän.
      Annars kan man, om man av någon anledning känner att man absolut måste hitta fel, säga att den fortfarande precis som många andra vetenskaper, har mycket kvar att upptäcka och förklara, men det skulle inte jag kalla en svaghet.
      Ett exempel på en svag teori är den som står att läsa i 1 Mosebok, den saknar alla former av vetenskapligt och empiriskt stöd och kan utan vidare betraktas som en ren saga, eller möjligtvis, i bästa fall, en allegori.

     • Profilbild
      Martin Walldén 16 augusti 2017 at 10:46

      Tack för det svaret. Genomgången av iaf något av de rätt kända åsikter/tankar kring tillkortakommanden eller liknande saknades och istället blev det generellt, gott så, inte ovanligt men nödgar mig att fråga om du känner till några invändningar?

      Men som sagt den kristna tron kan man med påkopplad hjärna omfatta och samtidigt läsa biologi. Det finns en uppsjö sätt att ta med Jesus till biologilektionen! Den största tillgången en kristen student/forskare kanske utgör är oräddhet att nuvarande paradigm ska falla ity vederbörande måste inte med Dawkins ord ”vara intellektuellt hederlig ateist” utan kan se nyktert på forskningen!

     • Anders Åberg 16 augusti 2017 at 20:05

      Vilka invändningar syftar du på Martin? Diskussionen blir mycket enklare om du uttrycker dig tydligt.

      Man kan säkert vara både kristen och biolog. Sätten att vara kristen på verkar vara ungefär lika många som det finns kristna.

      Den oräddhet du beskriver får jag en känsla av snarare är en förhoppning, men jag kanske har fel där.

     • Profilbild
      Martin Walldén 16 augusti 2017 at 20:41

      ”Vilka invändningar känner du till?”, var alltså frågan. Det är ingen syftning på några invändningar utan en fråga. I ditt svar svarade du allmänt om det som stärkte tanken om evolution (gott så!), men frågan gällde vidare några invändningar av det som ingår i teorin inte om vad den inte vet.

     • Anders Åberg 16 augusti 2017 at 21:35

      Det finns säkert massor av frågor och invändningar mot olika delar av evolutionsteorin, den är ingen dogm eller helig skrift, utan en vetenskap i ständig utveckling.
      Dessutom blir jag nyfiken på varför du frågar på det sättet istället för att berätta vad du syftar på. För att du syftar på något får vi väl ändå förutsätta. Så kom ut ur garderoben nu Martin.

     • Profilbild
      Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:21

      Du får gärna förutsätta vad som! Utvecklar mitt svar till Franzon.

 2. Johan Franzon 16 augusti 2017 at 21:43

  Martin Walldén: det är du som har publicerat ett text, inte Anders Åberg eller jag. När vi ställer enkla frågor i anslutning till texten, så svarar du med att inte svara. I stället börjar du ställa motfrågor, som om det vore vi som publicerat texter. Anders Åberg har dessutom svarat dina frågor. Men ändå bara fortsätter du med fler motfrågor. Vad är du rädd för? Varför kan du inte svara på en rak och enkel fråga om hur du ställer dig till genesis? Anser du att den ger ett korrekt beskrivning av världens tillblivelse och livets uppkomst?

  • Profilbild
   Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:09

   Absolut har jag publicerat en text. Däri anges också dels att vi inte har för avsikt att ta ställning och dels att denna text ingår i en serie. I seriens tidigare delar klargör jag att det som är målet med bloggpostserien inte främst är helt uttömmande svar på alla invändningar, men tillräckligt mycket för att invändningen blir avvärjd. Och det är också målet och fallet här. Allt för ofta blir evolutionsteorin ett slags ultimat motbevis mot Bibelns Gud eftersom den ju totalt visar att Bibelns skapelsetanke är helt fel. I texten ger jag tre exempel som jag finner vanligast att man kombinerar biologin och sin kristna tro på. Målet är att stödja mitt unga jag och att erbjuda en alternativbeskrivning till de ateistiska invändningarna. (https://svenskapologetik.wordpress.com/2017/03/22/apologetik-del-1-att-vara-kristen-i-skolan-pa-jobbet-bland-vannerna-hur-varmt-ar-badvattnet/)

  • Profilbild
   Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:21

   För att ta upp motfrågor och ev rädsla så är svaret på denna fråga som att fråga: ”Vad tycker du om Afrika?”. Den frågan kan förstås på många sätt, rätt svar i ett sammanhang är fel svar i ett annat och det är rätt mycket värt att få veta vilket sammanhang man svarar i. Precis samma är det med denna fråga. Vad betyder svaret jag ger? Är det en god lyssnare som svarar som kan fråga upp om det låter konstigt eller kommer svaret och namnet på svararen valsa runt på allehanda sociala medier denne ovetandes som ännu ett exempel på dumma kristna?

   Frågorna var väl fyra. Besvarade är väl enligt mig och två enligt Åberg?

   Vad gäller frågan så blir nog svaret att jag antagligen kommer fördjupa mig i de tre alternativen så småningom och då utveckla dem. Jag tror vidare att evolutionsteorin kan vara förklaringsmodell till mycket vi ser omkring oss och att den har problem att förklara annat samt att den innehåller delar som naturvetenskapligt/empiriskt inte låter sig kontrolleras. Skapelseberättelsen i Bibeln ger främst svar på varför och att Gud skapade, den innehåller delar som naturvetenskapligt/empiriskt inte låter sig kontrolleras (har ju inget med sanningshalt per definition att göra), och eftersom du inte svarat på vad du tycker om Afrika så är det riskfyllt att fortsätta, men jag gör ett försök; den kan på flera plan sägas ge en korrekt beskrivning av världens tillblivelse och uppkomst (detta trots att det för att detta svar ska förstås rätt behövs lite förkunskaper (alltså inte samma som fördomar:-)).

   • Anders Åberg 26 augusti 2017 at 23:14

    Ibland är det lite svårt att hänga med i vad du skriver Martin.
    Var detta ditt sätt att svara JA på frågan om Genesis är en korrekt beskrivning av världens tillblivelse och livets uppkomst?

    • Profilbild
     Martin Walldén 28 augusti 2017 at 08:53

     Ärligt så kände jag också att detta inte var mitt mest stringenta tillfälle i livet och funderade på att omformulera mig. Min åsikt kan nog sägas vara att Genesis och naturvetenskapen kan ta varandra i hand och inte står i motsatsförhållande till varandra, eller om man så vill inte måste vara i konflikt. Sedan passar inte alla delar av naturvetenskapen med alla sätt att läsa/tolka Första Mosebok m fl bibelställen. Det var nog det mer koncisa svaret jag sökte igår, men ville ändå säga något om frågans karaktär eftersom ni tycktes störda över mina svar (därav liknelsen med frågan om Afrika). I övrigt så tänker jag att naturvetenskap i kombination med exv det jag skissade i artikeln ger gott fotfäste i livet.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 10:56

      Jag tolkar det som att du ansluter dig till den linje du kallar ”komplement” i artikeln. Rätta mig om jag har fel där.
      Den varianten tycks mig i huvudsak vara deistisk och om det nu är så du menar så kommer du väl i motsättning till dom andra herrarna som skriver på sidan? Grenholm t.ex. tror ju på demoner och helanden.

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 11:52

      Det fina med att vi inte valt en linje är ju att vi inte har bara en linje.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 13:26

      Ja det låter onekligen praktiskt, men var drar ni gränsen? Skulle en muslim eller Hindu också kunna bli medlem i er lilla klubb? Eller rent av en ateist?

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 15:22

      Som bloggposten anger gällde det just ursprungsfrågor.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 17:32

      Men nu svarade du inte på frågan var ni drar gränsen.
      Rent generellt så verkar du inte gilla att ge raka svar på frågor Martin, speciellt inte dom som rör din egen positionering inom religionen.
      Du säger själv i din avslutning ”Det viktigaste är att definiera vad man talar om”, men sedan anstränger du dig rent av för att vara odefinierbar.

      På tal om avslutningen så skriver du en konstig sak där ”en ateistiskt troende kanske aldrig tvingats reflektera över grunderna i sina tankar”
      Så kan det mycket väl vara i våra dagar i ett sekulärt land som Sverige .
      Det mest påfallande i det här sammanhanget är dock att religiösa människor aldrig verkar reflektera över grunderna i sina tankar. Religion har en synnerligen tydlig geografisk prägel. I princip alla religiösa människor har anammat den religion som dominerat i det land och den kultur dom växt upp i. Det i sig är ett mycket starkt argument för att religioner som fenomen är påhittade av människor. Även du måste ju vara ateist i relation till alla andra tusentals gudar som människor trott på genom historien och då således vara av åsikten att dom är rena påhitt.
      Tanken som borde smyga sig på även dig Martin, är att om nu människor har en så stark tendens att uppfinna gudar, hur kan jag då veta att inte också min gud är ett påhitt. Eller är det med dig så som du antyder att det är med ateister, att du aldrig tvingats reflektera över varför du tror på just den kristne guden?
      Kan det månne vara geografin som styr även dig?

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 18:40

      Anges verkligen inte att detta är en kristen grej någonstans i typ ”om oss”? I så fall får vi komplettera!

      Religion och geografi är nog ett ämne vi får återkomma till. I min första post (fyndigt nog kallad Apologetik del 1, eller om det nu var den andra fyndigt nog kallad…:) talas lite om detta, men målet med mina poster är alltså inte i alla stycken att vara heltäckande som tidigare nämnts.

      Nog är det många gudar jag inte tror på, likt många stolliga idéer än annat slag inom filosofi vetenskap eller vad det vara må. Inte jättekonstigt om man ansluter sig till den livsåskådning och den vetenskapliga teori man finner har mest som talar för den tänker jag. Tycker du verkligen det? Och då blir det automatiskt så att ALLA andra ansluter man sig inte till eller tror på som bäst alternativ. Var vi än ställer ner foten är det alltid mycket mer allt det där vi inte sätter ner den, det i sig visar liksom inte huruvida man står rätt.

      Vilken grund finns att hävda att det mest påfallande är din utsaga om troende?eftersom det är en minoritetskultur så är det inte din vinkel som utan argument är den sannolikaste tänker jag.

      Svaren skulle kunna vara rakare kanske, är de sannare då? Förstås de verkligen bättre av de som frågar som kommer med helt annan förförståelse i ämnena vi samtalar om? Det behöver nog visas i så fall.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 22:58

      ”man ansluter sig till den livsåskådning och den vetenskapliga teori man finner har mest som talar för den” Skriver du, men det var ju precis det jag ifrågasatte. Om det var grunden för troende världen över så skulle vi ha en statistisk fördelning av dom olika religionerna enligt en normalfördelningskurva. Så ser det inte ut. Vi har däremot en fördelning som är nästan helt styrd av geografi och kultur. Alltså har ” vad man finner har mest som talar för” i princip ingen betydelse alls i sammanhanget, eftersom det Implicerar ett logiskt prövande av olika teorier mot varandra, vilket då verkar vara oerhört sällsynt i frågan om religion.
      Troende är en minoritetskultur i Sverige, men knappast någon annanstans i världen, så det var väl inte en relevant invändning.
      Dessutom har just kristendomen starka historiska rötter även här, så det kulturella tryck som finns är ju ändå kristet relaterat.

     • Johan Franzon 28 augusti 2017 at 14:02

      Jag menar att skapelseberättelserna i Bibeln innehåller saker som är i direkt konflikt med vetenskapen, exempelvis detta med valvet som stjärnorna sitter fast på. Men de två skapelseberättelserna är också i konflikt med varandra. Skapades växter och djur före människan eller efter människan – det beror på vilken av berättelserna du läser.

      Låt mig också säga att Bibelns första skapelseberättelse i mina ögon är bland det bästa som finns att läsa i Bibeln. Exempelvis tycker jag mycket om att Gud hela tiden bejakar den här världen. Det är inte himlen vi ska sträva efter, det är livet på denna lilla planet som är vår uppgift. Även den andra skapelseberättelsen har sina poänger – men inte alls de poänger som de flesta kristna verkar läsa in i berättelsen. Som betydelsebärande berättelser är de alltså i mina ögon mycket värdefulla. Som information om världens skapelse är de däremot utan värde.

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 20:29

      Kul att du gillar den! Det gör jag med!

      Jag ska försöka att någon gång i detta forum återkomma till en mer arbetad kommentar om skapelseberättelserna, att de inte är lika är ju uppenbart! Men någon tanke om valvet är ju exv om en text inte främst är tänkt som naturvetartext i nutidstappning utan har kanske andra syften främst då är inte du begrepp som att solen gick upp eller himlavalv jättekonstiga och kanske inte helt felaktiga heller. Att skapelseberättelserna skiljer sig skulle kunna vara konflikt eller komplement. Min tanke är nog att det som ser motsägelsefullt i Bibeln också såg så ut första gången det lästes och då är en tanke kanske därför ofta att det är frågan om något annat än motsägelse, exv komplement eller dylikt.

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer