Författare

Son, make, förälder Kristen, präst, apologet Några ord som karaktäriserar denna i Lycksele boende präst, verksam inom Svenska kyrkan. Jag är bördig från Vikbolandet utanför Norrköping. Jag är uppväxt inom kyrkan i en bred bemärkelse, jag kunde Bibelns berättelser, men under min tonårstid växte frågan: ”Har Jesus funnits?” senare växte också frågan om Gud och vetenskap fram: ”Känner de varandra?” Efter mycket läsande, samtalande, undersökande landade min tro åter i hjärtat omvägen via huvudet! Min frälsare lever, han finns och Gud är grunden för allt!

Om inlägget

Dela inlägget!

Vad är apologetik? Del 5: Dags för biologilektion (evolutionsteorin har bevisat att Gud inte finns)

Det har blivit dags för femte delen av min bloggpostserie om mötet med ateismen när man kommer ut som kristen. Ett möte som kan kännas motigt att uppleva som kristen och som om man har hemmaplan och ett enda mål att spela mot om man är ateistiskt troende. Denna bloggpsotserie vill dock se närmare på hur spelplanen verkligen ser ut och vid vilka tillfällen vem spelar på vilken planhalva (för alla våra vänner som inte hyser sportintresse så vill jag påtala att detta alltså är en liknelse ifrån spelet fotboll, som för övrigt varit med i samtalet kring ateism och kristen tro).

Nu har vi alltså kommit fram till det ultimata motbeviset mot kristen tro: Biologin och vad som lärs ut på biologilektionen. Där lärs ofta ut att på neutral grund, utan att säga något om Gud finns eller inte, så kan man säga att människan kommit till ur inget, eller iallafall något mycket enkelt och litet, endast med hjälp av ingenting eller som kallas ”blinda naturkrafter” (alltså de är ju blinda, stumma och opersonliga och i den bemärkelsen ”ingenting”)  såsom naturligt urval, slump, mutationer, variationer och en lååååång tid. Detta har lett till att vi nu vet att människan och djuren inte har skapats av någon gud och verkligen inte på det sätt man brukar ange att Bibelns första kapitel säger, den så kallade skapelseberättelsen.

Fast hur blev det där nu? Sa man verkligen inget om Gud? Jo, det gjorde man förstås!

Inom ramen för Svenska apologetiksällskapet har vi valt att inte ta ställning till något särskilt sätt att få ihop detta med den kristna tron. För en del är det mycket anstötligt att vi inte helt ansluter oss till den moderna tiden och anammar evolutionsteorin helt och fullt och för andra är det direkt hädiskt och galet att inte helt hålla fast vid alla angrepp på evolutionsteorin eftersom den motsäger Bibeln. Nå olikheter är nog något vi får stå ut med!

Det är viktigt att säga att denna konflikt funnits i ungefär 150 år och att den kristna kyrkan har aldrig varit större eller mer välspridd än vad den är nu under dessa 150 år och detta trots att vetenskapen aldrig varit mer omfattande och kanske inte heller mer vördad och mer skiljd ifrån den kristna tron i människros medvetenade och i önskad hållning hos många.

Det är vidare viktigt att påpeka att tankar kring detta ämne och denna tanke om konflikt mellan biologilärarens undervisning och den kristna tron har tänkts under dessa år vilket innebär att svar saknas antagligen inte när man som ateistiskt troende och som kristen försöker förstå sig på denna möjliga konflikt. Det vi ska göra är att försöka se lite närmare på några tankar som framkommit under dessa 150 år. Till dig som är kristen säger jag redan nu att det finns ingen anledning att inte ta in vad biologiläraren säger av det som vederbörande kan belägga vetenskapligt inom biologiämnet, men det finns heller ingen anledning att ta in vad biologiläraren säger om den kristna tron, för där är vederbörande med all säkerhet inte en fackman. Kanhända är konflikten trots allt mer en myt än vad man kan tro?

Är ni med? Nu kör vi (det blir förstås lite kortfattat beskrivet för de flesta tillvägagångssätten, men jag hoppas att med en någorlunda enkel, men matnyttig  källhänvisning/studera vidare tankar kunna ge tillräckligt för att den som vill ska kunna fördjupa sig i detta)!

Det tycks finnas tre huvudlinjer för en kristen att få ihop sin kristna tro med det som förkunnas i landets biologisalar för det som förkunnas är ju inte direkt att kristen tro har fel, utan mest att tron hör till religionstimmen och evolutionsteorin till vetenskapen och som det står i Bibelns första kapitel kan det inte gått till visar vetenskapen. Ja, som den uppmärksamme såg menar jag att det ganska ofta görs utsagor om Bibeln och Gud på detta indirekta sätt och då blir det ju så att i praktiken säger man att vetenskap är rätt, Bibeln är inte vetenskap och har fel och därmed hela den kristna tron. Givetvis är det så att Bibeln främst handlar om viktigare grejer än vetenskap, den vill berätta vägen till Livet; Livet med Gud, om relationen med den som är Kärleken, Godheten, Nåden, Heligheten etc, men den säger också saker hur allt kom till, så vad gör vi med det?

Vi ska kort beskriva huvudlinjerna, sedan ge några tankar och så lite hjälp till vidare läsning, mer tror jag inte vi hinner innan jag spillt nog av din tid för den här gången!? Kanske får det bli en uppföljning med mer detaljer om detta lite senare?!

Huvudlinjer för kristen tro och biologi

 1. Komplement: Bibeln beskriver tillkomsten på ett varför-plan (Gud ville det och har ett syfte), men vetenskapen får säga hur det hela gick till. Skapelseberättelsen blir då mer att förstå som poetisk. Här ifrågasätts inte evolutionsteorin nämnvärt utan man följer snällt i fållan med de övriga fåren. Dock menar man ofta att Gud styrt och lett evolutionen (med hjälp av de naturliga krafterna, människan blir då inte en slumpprodukt och inte vår tillvaro utan betydelse).
 2. Intelligent design: Här säger man att det vi ser i naturen; om det hade blivit observerat någon annan stans skulle kallats för design (alltså inte uppkommet av blinda naturprocesser).
 3. Kreationism: Här är man öppet kritisk till evolutionsteorin och menar att Bibelns första kapitel beskriver hur det gick till vid uppkomsten av jorden och livet.

Vid ett senare tillfälle i denna bloggpostserie tror jag att jag ska närma mig själva bibelordet i det som brukar kallas skapelseberättelsen och vad det säger och vad det inte säger och om grundtexten ger några ytterligare dimensioner som går förlorade då vi läser på svenska, men för nu ska jag skissa upp de tre huvudlinjerna och ge lite hjälp till fördjupning och sedan avrunda!

Komplement

Här kan man ta rygg på före detta chefen för kartläggningen av det mänskliga genomet (DNA) Francis S. Collins. Han är en rätt traditionell kristen, evangelikal på amerikanskt kristendomsspråk, han var alltså chef för HGP (Human Genome Program) och är rätt bevandrad inom biologi. Han förespråkar något han kallar Biologos vilket inte är evolution utan Gud eller liknande utan att Gud använt evolutionen för att skapa världens varelser. Som människor är vi i kontinuitet, men ändå annorlunda, då vi också är andliga varelser.

Intelligent Design

Man har förutom det med likheten till övrigt designat vi känner till också två koncept till för att upptäcka design i världen. De är lika varandra och jag väljer att inte översätta dem utan de anges av William Dembski som specified complexity och av Michael Behe som irreducible complexity. Det de pekar på är att mycket inom biologin består inte av saker/funktioner som gradvis kan utvecklas utan de är ett paket av funktioner som om man tog bort en inte skulle fungera alls. De menar att detta är ett argument mot evolution som gradvis förutsätts ha kompletterat organismer till högre och högre komplexitet. Detta kan låta som vettiga invändningar, men det är ingalunda riskfritt som exemplet i länken visar!

Kreationism

Detta är den svåra vägen, men kanske intressantast för att tänka på vad Bibeln säger, vad vetenskapen säger och om de verkligen är i konflikt. Det är för en ateistiskt troende svårsmält och att få någon att lyssna på sakargument från någon som ser sig som kreationist är inte det enklaste! Här handlar det för motståndaren sällan om att lyssna och vetenskapligt förkasta ideér utan att i förväg bestämt sig för att det inte finns något att komma med inom kreationismen. En kreationistisk tanke utgår ifrån att Bibelns skapelseberättelse berättar hur världen kom till. En del menar på kort tid, andra kallar sig gammaljordskreationister. Fossil menar man kom till i flodkatastrofen under Noas tid, man menar att nu sker få fossilbildningar eftersom det är när något täcks över snabbt som det blir fossil (se efter själv nästa gång du går i skogen, var är älgkadavret som håller på att täckas över av avlagringar, skog etc för att så småningom bli fossil?), man menar också att det faktum att man funnit röda blodkroppar och köttlukt i fossil tyder på att de inte är så gamla som man ofta säger. Det kanske farligaste med kreationism för en ateistiskt troende är nog ses angrepp på den geologiska tidsskillnad eftersom tid i oanade mängder nästan är av oerhörd vikt för att överhuvudtaget kunna betrakta evolutionsteori somplausibility. Det farligaste för en kristen är nog att anamma kreationismen, då är man liksom rökt och ovetenskaplig per definition.

Vidare studier

Komplement 

Här först och främst Francis S. Collins bok Evolutionen Gud (första tryckningen) Guds språk (namnet på följande tryck).
Här kan också nämnas prästen och professorn  Carl Reinhold Bråkenhielm och hans bok Gud & Darwin – känner de varandra? : ett bioteologiskt samtal och Den dolde artisten – om darwinism, skapelsetro, mening och slump.

img_4113

Intelligent design 

Standardverken och lite av startskottet är väl Phillips Johnsons Fallet Darwin (Darwin on trial). Anledningen till hans reflekterande var boken Evolution: a theory in crisis och The blind watchmaker som kom ut ungefär samtidigt, men med väldigt olika syn på evolutionsteorins förklaringsvärde.

Sedan finns några olika av William Dembski varav The design interference och Intelligent design och The design revolution nog är de mest spridda.

Mest i ropet på senare tid har nog Michael Behe varit och då främst med böckerna Darwins black box och The edge of evolution.

Kreationism

Mats Molén och hans bok Vårt ursprung. Lee Strobls The case for a creator och Anders Gärdeborn Intelligent skapelsetro och föreningen Genesis.

 img_4119-1

Övrigt

Förutom dessa finns förstås en hel del som skriver utan att välja fack eller väg och som inte nödvändigtvis vill få ihop någon tro med någon evolutionsteori utan bara vill påpeka brister i densamma och brister i dess förklaringskraft.

Avslutning

Som avslutning skulle man kanske passa på att ge några tips för att samtalet ska flyta bra!? Det viktigaste är att definiera vad man talar om och att prata om samma sak! Att flytande använda olika begrepp inom evolutionsteori eller svänga sig med förutfattade meningar om Bibeln utan att man gemensamt ser vad som står är säkra vägar för att missförstå varandra; om detta sker medvetet finns stora möjligheter att man förlorar trovärdigheten utan att blivit motbevisad så be alltid den du samtalar med att förklara och avgränsa och definiera så att det går att samtala om ämnet!

Det är som i början av min bloggpostserie helt enkelt: Hur varmt badvattnet är beror på varifrån man kommer; det man har som förutfattad mening beror på vad man matats med och vad man själv processat eller inte. Som kristen (och som ateistiskt troende också förstås) är det viktigt att minnas att en ateistiskt troende kanske aldrig tvingats reflektera över grunderna i sina tankar och då kan det vara svårt att komma in i detta spår! Detta kan vara sant för en kristen, men jag undrar om det är vanligt när man kommer så långt att man inte bara kommit ut som kristen utan också börjat samtala om/med andra livsåskådningar?

Med hopp om välsignelse över ditt liv! / Martin Walldén

De första delarna i bloggpostserien är:

Del 1 – Att vara kristen i skolan, på jobbet, bland vännerna – Hur varmt är badvattnet?

Del 2 – Att tro på en gammal sagobok

Del 3 – Varför tror du inte på jultomten då?

24 kommentarer

 1. Johan Franzon 15 augusti 2017 at 19:03

  Anser du att 1 Mosebok ger en korrekt beskrivning av hur världen blev till och hur livet uppstod?

  • Profilbild
   Martin Walldén 15 augusti 2017 at 21:06

   Jag håller lite på mitt svar om detta, frågan är förvisso enkel men vad betyder svaret ”ja” respektive ”nej” för dig? Huvudfokus för artikeln är att evolutionsteori inte avfärdar den kristna tron och till detta väljs lite olika vägar.

   En motfråga kan vara: Vilka är de största förtjänsterna med evolutionsteori och vilka är de största svagheterna med evolutionsteorin?

   • Anders Åberg 15 augusti 2017 at 21:13

    Men jösses Martin. Du kunde inte svara nej på den frågan alltså!!!
    Skall jag ringa min gamle kompis Göran Schmidt, numera ordförande på föreningen Genesis och fråga om du får bli medlem?

    • Profilbild
     Martin Walldén 15 augusti 2017 at 21:17

     Det är just för att det ofta inte tänks utan responderas från ryggmärgen som svaret inte blev någotdera. Svara du istället på de två frågorna Anders! Vad betyder svaret och styrka och svaghet hos evolutionsteorin.

     • Anders Åberg 15 augusti 2017 at 22:54

      Styrkan är att evolutionsteorin med stöd av en överväldigande mängd bevis och bekräftelse från olika vetenskapsdiscipliner säger oss med stor säkerhet hur livet har utvecklats på vår planet. Det inkluderar med självklarhet också arternas olika beteenden, som t.ex. moral, som finns i olika former och grader hos många arter förutom oss själva.
      En del kanske hävdar att en svaghet är att den inte säger hur livet startade, men det anser jag ligger utanför evolutionsteorins domän.
      Annars kan man, om man av någon anledning känner att man absolut måste hitta fel, säga att den fortfarande precis som många andra vetenskaper, har mycket kvar att upptäcka och förklara, men det skulle inte jag kalla en svaghet.
      Ett exempel på en svag teori är den som står att läsa i 1 Mosebok, den saknar alla former av vetenskapligt och empiriskt stöd och kan utan vidare betraktas som en ren saga, eller möjligtvis, i bästa fall, en allegori.

     • Profilbild
      Martin Walldén 16 augusti 2017 at 10:46

      Tack för det svaret. Genomgången av iaf något av de rätt kända åsikter/tankar kring tillkortakommanden eller liknande saknades och istället blev det generellt, gott så, inte ovanligt men nödgar mig att fråga om du känner till några invändningar?

      Men som sagt den kristna tron kan man med påkopplad hjärna omfatta och samtidigt läsa biologi. Det finns en uppsjö sätt att ta med Jesus till biologilektionen! Den största tillgången en kristen student/forskare kanske utgör är oräddhet att nuvarande paradigm ska falla ity vederbörande måste inte med Dawkins ord ”vara intellektuellt hederlig ateist” utan kan se nyktert på forskningen!

     • Anders Åberg 16 augusti 2017 at 20:05

      Vilka invändningar syftar du på Martin? Diskussionen blir mycket enklare om du uttrycker dig tydligt.

      Man kan säkert vara både kristen och biolog. Sätten att vara kristen på verkar vara ungefär lika många som det finns kristna.

      Den oräddhet du beskriver får jag en känsla av snarare är en förhoppning, men jag kanske har fel där.

     • Profilbild
      Martin Walldén 16 augusti 2017 at 20:41

      ”Vilka invändningar känner du till?”, var alltså frågan. Det är ingen syftning på några invändningar utan en fråga. I ditt svar svarade du allmänt om det som stärkte tanken om evolution (gott så!), men frågan gällde vidare några invändningar av det som ingår i teorin inte om vad den inte vet.

     • Anders Åberg 16 augusti 2017 at 21:35

      Det finns säkert massor av frågor och invändningar mot olika delar av evolutionsteorin, den är ingen dogm eller helig skrift, utan en vetenskap i ständig utveckling.
      Dessutom blir jag nyfiken på varför du frågar på det sättet istället för att berätta vad du syftar på. För att du syftar på något får vi väl ändå förutsätta. Så kom ut ur garderoben nu Martin.

     • Profilbild
      Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:21

      Du får gärna förutsätta vad som! Utvecklar mitt svar till Franzon.

 2. Johan Franzon 16 augusti 2017 at 21:43

  Martin Walldén: det är du som har publicerat ett text, inte Anders Åberg eller jag. När vi ställer enkla frågor i anslutning till texten, så svarar du med att inte svara. I stället börjar du ställa motfrågor, som om det vore vi som publicerat texter. Anders Åberg har dessutom svarat dina frågor. Men ändå bara fortsätter du med fler motfrågor. Vad är du rädd för? Varför kan du inte svara på en rak och enkel fråga om hur du ställer dig till genesis? Anser du att den ger ett korrekt beskrivning av världens tillblivelse och livets uppkomst?

  • Profilbild
   Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:09

   Absolut har jag publicerat en text. Däri anges också dels att vi inte har för avsikt att ta ställning och dels att denna text ingår i en serie. I seriens tidigare delar klargör jag att det som är målet med bloggpostserien inte främst är helt uttömmande svar på alla invändningar, men tillräckligt mycket för att invändningen blir avvärjd. Och det är också målet och fallet här. Allt för ofta blir evolutionsteorin ett slags ultimat motbevis mot Bibelns Gud eftersom den ju totalt visar att Bibelns skapelsetanke är helt fel. I texten ger jag tre exempel som jag finner vanligast att man kombinerar biologin och sin kristna tro på. Målet är att stödja mitt unga jag och att erbjuda en alternativbeskrivning till de ateistiska invändningarna. (https://svenskapologetik.wordpress.com/2017/03/22/apologetik-del-1-att-vara-kristen-i-skolan-pa-jobbet-bland-vannerna-hur-varmt-ar-badvattnet/)

  • Profilbild
   Martin Walldén 26 augusti 2017 at 20:21

   För att ta upp motfrågor och ev rädsla så är svaret på denna fråga som att fråga: ”Vad tycker du om Afrika?”. Den frågan kan förstås på många sätt, rätt svar i ett sammanhang är fel svar i ett annat och det är rätt mycket värt att få veta vilket sammanhang man svarar i. Precis samma är det med denna fråga. Vad betyder svaret jag ger? Är det en god lyssnare som svarar som kan fråga upp om det låter konstigt eller kommer svaret och namnet på svararen valsa runt på allehanda sociala medier denne ovetandes som ännu ett exempel på dumma kristna?

   Frågorna var väl fyra. Besvarade är väl enligt mig och två enligt Åberg?

   Vad gäller frågan så blir nog svaret att jag antagligen kommer fördjupa mig i de tre alternativen så småningom och då utveckla dem. Jag tror vidare att evolutionsteorin kan vara förklaringsmodell till mycket vi ser omkring oss och att den har problem att förklara annat samt att den innehåller delar som naturvetenskapligt/empiriskt inte låter sig kontrolleras. Skapelseberättelsen i Bibeln ger främst svar på varför och att Gud skapade, den innehåller delar som naturvetenskapligt/empiriskt inte låter sig kontrolleras (har ju inget med sanningshalt per definition att göra), och eftersom du inte svarat på vad du tycker om Afrika så är det riskfyllt att fortsätta, men jag gör ett försök; den kan på flera plan sägas ge en korrekt beskrivning av världens tillblivelse och uppkomst (detta trots att det för att detta svar ska förstås rätt behövs lite förkunskaper (alltså inte samma som fördomar:-)).

   • Anders Åberg 26 augusti 2017 at 23:14

    Ibland är det lite svårt att hänga med i vad du skriver Martin.
    Var detta ditt sätt att svara JA på frågan om Genesis är en korrekt beskrivning av världens tillblivelse och livets uppkomst?

    • Profilbild
     Martin Walldén 28 augusti 2017 at 08:53

     Ärligt så kände jag också att detta inte var mitt mest stringenta tillfälle i livet och funderade på att omformulera mig. Min åsikt kan nog sägas vara att Genesis och naturvetenskapen kan ta varandra i hand och inte står i motsatsförhållande till varandra, eller om man så vill inte måste vara i konflikt. Sedan passar inte alla delar av naturvetenskapen med alla sätt att läsa/tolka Första Mosebok m fl bibelställen. Det var nog det mer koncisa svaret jag sökte igår, men ville ändå säga något om frågans karaktär eftersom ni tycktes störda över mina svar (därav liknelsen med frågan om Afrika). I övrigt så tänker jag att naturvetenskap i kombination med exv det jag skissade i artikeln ger gott fotfäste i livet.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 10:56

      Jag tolkar det som att du ansluter dig till den linje du kallar ”komplement” i artikeln. Rätta mig om jag har fel där.
      Den varianten tycks mig i huvudsak vara deistisk och om det nu är så du menar så kommer du väl i motsättning till dom andra herrarna som skriver på sidan? Grenholm t.ex. tror ju på demoner och helanden.

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 11:52

      Det fina med att vi inte valt en linje är ju att vi inte har bara en linje.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 13:26

      Ja det låter onekligen praktiskt, men var drar ni gränsen? Skulle en muslim eller Hindu också kunna bli medlem i er lilla klubb? Eller rent av en ateist?

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 15:22

      Som bloggposten anger gällde det just ursprungsfrågor.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 17:32

      Men nu svarade du inte på frågan var ni drar gränsen.
      Rent generellt så verkar du inte gilla att ge raka svar på frågor Martin, speciellt inte dom som rör din egen positionering inom religionen.
      Du säger själv i din avslutning ”Det viktigaste är att definiera vad man talar om”, men sedan anstränger du dig rent av för att vara odefinierbar.

      På tal om avslutningen så skriver du en konstig sak där ”en ateistiskt troende kanske aldrig tvingats reflektera över grunderna i sina tankar”
      Så kan det mycket väl vara i våra dagar i ett sekulärt land som Sverige .
      Det mest påfallande i det här sammanhanget är dock att religiösa människor aldrig verkar reflektera över grunderna i sina tankar. Religion har en synnerligen tydlig geografisk prägel. I princip alla religiösa människor har anammat den religion som dominerat i det land och den kultur dom växt upp i. Det i sig är ett mycket starkt argument för att religioner som fenomen är påhittade av människor. Även du måste ju vara ateist i relation till alla andra tusentals gudar som människor trott på genom historien och då således vara av åsikten att dom är rena påhitt.
      Tanken som borde smyga sig på även dig Martin, är att om nu människor har en så stark tendens att uppfinna gudar, hur kan jag då veta att inte också min gud är ett påhitt. Eller är det med dig så som du antyder att det är med ateister, att du aldrig tvingats reflektera över varför du tror på just den kristne guden?
      Kan det månne vara geografin som styr även dig?

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 18:40

      Anges verkligen inte att detta är en kristen grej någonstans i typ ”om oss”? I så fall får vi komplettera!

      Religion och geografi är nog ett ämne vi får återkomma till. I min första post (fyndigt nog kallad Apologetik del 1, eller om det nu var den andra fyndigt nog kallad…:) talas lite om detta, men målet med mina poster är alltså inte i alla stycken att vara heltäckande som tidigare nämnts.

      Nog är det många gudar jag inte tror på, likt många stolliga idéer än annat slag inom filosofi vetenskap eller vad det vara må. Inte jättekonstigt om man ansluter sig till den livsåskådning och den vetenskapliga teori man finner har mest som talar för den tänker jag. Tycker du verkligen det? Och då blir det automatiskt så att ALLA andra ansluter man sig inte till eller tror på som bäst alternativ. Var vi än ställer ner foten är det alltid mycket mer allt det där vi inte sätter ner den, det i sig visar liksom inte huruvida man står rätt.

      Vilken grund finns att hävda att det mest påfallande är din utsaga om troende?eftersom det är en minoritetskultur så är det inte din vinkel som utan argument är den sannolikaste tänker jag.

      Svaren skulle kunna vara rakare kanske, är de sannare då? Förstås de verkligen bättre av de som frågar som kommer med helt annan förförståelse i ämnena vi samtalar om? Det behöver nog visas i så fall.

     • Anders Åberg 28 augusti 2017 at 22:58

      ”man ansluter sig till den livsåskådning och den vetenskapliga teori man finner har mest som talar för den” Skriver du, men det var ju precis det jag ifrågasatte. Om det var grunden för troende världen över så skulle vi ha en statistisk fördelning av dom olika religionerna enligt en normalfördelningskurva. Så ser det inte ut. Vi har däremot en fördelning som är nästan helt styrd av geografi och kultur. Alltså har ” vad man finner har mest som talar för” i princip ingen betydelse alls i sammanhanget, eftersom det Implicerar ett logiskt prövande av olika teorier mot varandra, vilket då verkar vara oerhört sällsynt i frågan om religion.
      Troende är en minoritetskultur i Sverige, men knappast någon annanstans i världen, så det var väl inte en relevant invändning.
      Dessutom har just kristendomen starka historiska rötter även här, så det kulturella tryck som finns är ju ändå kristet relaterat.

     • Johan Franzon 28 augusti 2017 at 14:02

      Jag menar att skapelseberättelserna i Bibeln innehåller saker som är i direkt konflikt med vetenskapen, exempelvis detta med valvet som stjärnorna sitter fast på. Men de två skapelseberättelserna är också i konflikt med varandra. Skapades växter och djur före människan eller efter människan – det beror på vilken av berättelserna du läser.

      Låt mig också säga att Bibelns första skapelseberättelse i mina ögon är bland det bästa som finns att läsa i Bibeln. Exempelvis tycker jag mycket om att Gud hela tiden bejakar den här världen. Det är inte himlen vi ska sträva efter, det är livet på denna lilla planet som är vår uppgift. Även den andra skapelseberättelsen har sina poänger – men inte alls de poänger som de flesta kristna verkar läsa in i berättelsen. Som betydelsebärande berättelser är de alltså i mina ögon mycket värdefulla. Som information om världens skapelse är de däremot utan värde.

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 augusti 2017 at 20:29

      Kul att du gillar den! Det gör jag med!

      Jag ska försöka att någon gång i detta forum återkomma till en mer arbetad kommentar om skapelseberättelserna, att de inte är lika är ju uppenbart! Men någon tanke om valvet är ju exv om en text inte främst är tänkt som naturvetartext i nutidstappning utan har kanske andra syften främst då är inte du begrepp som att solen gick upp eller himlavalv jättekonstiga och kanske inte helt felaktiga heller. Att skapelseberättelserna skiljer sig skulle kunna vara konflikt eller komplement. Min tanke är nog att det som ser motsägelsefullt i Bibeln också såg så ut första gången det lästes och då är en tanke kanske därför ofta att det är frågan om något annat än motsägelse, exv komplement eller dylikt.

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer