Författare

Bength är lärare, pastor, teolog och författare. Redan tidigt som kristen blev Bength intresserad av apologetik, inte minst eftersom han studerade liberalteologi under flera år. Bength tog sin examen 1975. Under sina studier mötte Bength i både föreläsning och litteratur den respektlöshet som liberalteologin har inför det som står i Bibeln och inför Jesus och det Jesus säger. Bength kom fram till följande: Den liberala teologin leder till tolkningar och slutsatser som är orimliga och som det var omöjligt för Bength att bejaka och samtidigt behålla en andlig och intellektuell heder­lig­het och integritet som kristen. Detta och hans personliga kontakter under årens lopp med både kristna och apologeter, ateister och sekulärhumanister har ytterligare förstärkt hans apologetiska intresse. Ämnesområden som intresserar honom mycket är bland andra: Guds existens och karaktär. Skapelse kontra evolution. Sanningsfrågan och då Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk. Bength har författat bland annat dessa böcker: Varför just kristen?, Vilket Sverige vill vi ha?, Dags för kristendomens återkomst

Om inlägget

av Publicerat: 4 oktober 2017Ämnen: Guds existens, Guds egenskaper, Gud18 kommentarerEtiketter: , , , , , 1032 ord5 minuters läsningvisningar: 199

Dela inlägget!

Finns Gud?

Frågan är så vanlig och så utbredd, att vi kan säga att den är allmänmänsklig. Även ateister och agnostiker ställer den frågan. Frågan är lika gammal som människan och har funnits i alla tider, miljöer och kulturer, och är minst lika aktuell idag, trots att vårt samhälle är så sekulariserat som det är.

Jag har skrivit ett par bloggtexter under rubriken: ”Det motsägelsefulla inom ateismen – Ett Gudsbevis”. Dessa bloggtexter har rönt ett stort intresse, men också orsakat både heta och långa diskussioner. Och somliga har hävdat, att jag är ”helt ute och cyklar”, alltså att jag har helt fel. Och det må så vara, att människor hävdar det.

Eftersom jag är kristen och tror på en evig och personlig Gud som har personliga egenskaper/karaktärsdrag, så koncentrerar jag min fråga till just honom. Finns Gud verkligen? Kan jag veta, bortom alla tvivel, att den Gud finns som jag tror på?

Enligt kristen tro, så presenterar Gud sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus, Guds Son. Men frågan är ändå: Finns Gud verkligen?

Jag är väl medveten om, att tron på Gud av somliga blandas ihop med tro på tomtar och troll, på olika fantasifoster som ”spagettimonster” etc, på asagudarna Tor och Oden och på religionernas många olika ”gudar”. Men nu skalar jag bort allt detta, och min fråga gäller enbart den Gud som jag som kristen tror på. Finns Gud verkligen, eller är han enbart en mänsklig idé ibland alla andra idéer och föreställningar som finns i den mänskliga idé- och föreställningsvärlden?

KAN FILOSOFIN GE OSS SVAR?

Inom filosofin och i s.k. ”filosofiska skolor” så har filosofer, så länge de har funnits, ägnat sig åt Gudsfrågan. Och genom olika filosofiska resonemang och tankemodeller, så har de ägnat sig åt Gudsfrågan. Man har ställt fram teoretiska/filosofiska ”bevis” och ”motbevis” av olika slag. Men har de kommit fram till något svar som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Svaret är NEJ.

Alltså behöver vi söka svaret någon annan stans. Men det betyder inte att jag påstår, att det filosofiska resonemanget och tänkandet inte har något berättigande och ska därför avslutas. Men något definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan kan filosofin inte ge oss.

KAN VETENSKAPEN GE OSS SVAR?

Då tänker jag närmast på ”den vetenskapliga metoden” som används för att utforska den verklighet som vi lever i, och då den materiella verkligheten. Där har den sin räckvidd och sitt berättigande. Men kan vi genom ”den vetenskapliga metoden” komma fram till ”bevis” som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Även här är svaret NEJ.

Alltå behöver vi även när det gäller vetenskapen och då ”den vetenskapliga metoden” söka svaret någon annan stans. Vilket inte betyder, att vi för den sakens skull underkänner ”den vetenskapliga metoden”, utan vi enbart konstaterar, att det ligger utanför den metodens räckvidd och möjligheter, att ge oss ett definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan.

KAN MÄNNISKORS ERFARENHET GE OSS SVAR?

Både JA och NEJ.

När människor bärs av en övertygelse som gör att det kan säga: Jag vet av erfarenhet, att Gud finns. Då är svaret JA. Och det är vad kristen tro och kristet liv grundläggande handlar om, nämligen att veta och vara övertygad utifrån erfarenhet, att Gud finns. Jag vet på vem jag tror och vidare, att tron till sin natur är övertygelse och baserad på fakta. Och såsom kristna genom alla tider har sagt: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.(1) Alltså vad vi har erfarenhet av. Detta när det gäller den kristna tron, som är en gåva ifrån Gud till var och en som vill ha med honom att göra. Den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.(2) Tro och erfarenhet som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns.

Den kristna tron i motsats till den mänskliga tron, som till sin natur har invändningar, reservationer och tvivel. Därför finns det också människor som riktar in sig på att tvivla, ifrågasätta och förneka den erfarenheten. Och det har de sin fulla rätt att göra, men det förändrar inte erfarenheten.

Men om människor säger: Jag vet av erfarenhet, att Gud inte finns. Då är svaret NEJ. Och det av den anledningen, att de själva är osäkra och inte övertygade. De vet helt enkelt inte, bortom alla tvivel, att Gud inte finns, därför att erfarenheten saknas. De kan inte säga, att av erfarenhet vet jag, att Gud inte finns. Jag har i varje fall inte läst eller lyssnat till någon människa som har sagt det.

Gudsfrågan lever och överlever

Det är ett faktum, att Gudsfrågan lever och den överlever även i de mest sekulariserade länder och miljöer, som t.ex Sverige.

DE TVÅ ALTERNATIVEN

Det finns enbart två alternativ: Antingen finns Gud, eller så finns han inte.

 1. Finns Gud idag, då har han alltid funnits och kommer alltid att finnas i tid och evighet.
 2. Finns inte Gud idag, då har han aldrig funnits och kommer aldrig att finnas, vare sig i tid eller evighet.

För mig som kristen är det tveklöst alternativ 1 som gäller.(3)

Väl mött!

/ Bength Gustafson

 

Källa: (1) 2 Tim. 1:12. Hebr. 11:1. Apg. 1:1-3. v.3. 4:19-20. 1 Kor. 15:3-9. 1 Joh. 1:1-5. (2) Judas brev v. 3. Rom. 12:3. 4:18-21. (3) Ps. 90:1-2. v.2. Dan. 2:20. Upp. 1:8. 21:5-6. Jes. 44:6.

18 kommentarer

 1. Anders Åberg 4 oktober 2017 at 11:36

  ”Det motsägelsefulla inom ateismen – Ett Gudsbevis” Var nog det utan tvekan sämsta stöd för Gud jag någonsin har stött på och det förvånar mig att du inte verkar begripa det själv. Hoppas vi slipper diskutera det mer Bength för det är fullständigt skrattretande dåligt.

  Människors erfarenheter ger stöd för ALLA olika gudar genom historien då det alltid funnits någon som trott på dom. Alla gudar verkar dessutom kunna generera upplevelser av märkliga fenomen så det verkar har en materiell förklaring i hjärnans sätt att fungera.
  Ingen som vill bli tagen på allvar kan därför påstå bortom alla tvivel att någon gud varken finns eller inte finns och det borde verkligen få er religiösa att sluta uttrycka er med sådan löjlig tvärsäkerhet som ni ofta gör.

  • Joel Samuelsson 4 oktober 2017 at 14:54

   Anders, mänskliga erfarenheter stöder bara sådana företeelser som deras upplevelser har en koppling till- och Gudsupplevelser kan testas.
   Till exempel med koherenstest- och då finns det massor av Kristna Gudsupplevelser som når upp till lyckat resultat.

   Med vänlig hälsning Joel

   • Anders Åberg 5 oktober 2017 at 22:59

    Alla religioner har människor som upplever att dom har en koppling till den. Om det är ett gudsbevis så finns alla gudar.
    Dom test som har gjorts ger vad jag vet bara stöd för att stark tro i sig kan producera det vi kallar gudsupplevelser, plus t.ex. sådant som fysiskt tillfrisknande om man tror starkt på en medicin, även om den senare visar sig vara placebo.
    Om du med lyckat resultat menar att dina sk. koherenstest bevisar att gud finns så pratar du i nattmössan.

  • Joan 4 oktober 2017 at 17:22

   Men att bli tagen på allvar då man anser att allt det vi egentligen är, är resultatet av elektrokemiska processer i vår hjärna skulle vara mer tillförlitligt?

  • Bength Gustafson 6 oktober 2017 at 08:09

   Hej Anders Åberg! På vilket sätt menar du, att du själv inte uttrycker dig med en ”löjlig tvärsäkerhet” i din kommentar? Mvh Bength Gustafson

   • Anders Åberg 6 oktober 2017 at 12:00

    ”Ingen som vill bli tagen på allvar kan därför påstå bortom alla tvivel att någon gud varken finns eller ***inte*** finns”
    Är det löjlig tvärsäkerhet i dina ögon?

    • Bength Gustafson 8 oktober 2017 at 17:30

     Hej Anders Åberg! Eftersom ”löjlig tvärsäkerhet” är ditt uttryck, så förklara då vad du menar med det uttrycket.

     När det så gäller mina båda bloggtexter om ”det motsägelsefulla inom ateismen”, så träffade jag tydligen en öm och svag punkt, av reaktionerna att döma på kommentarsfälten, och även att döma av din reaktion här ovan.

     Huvudpoängen i det som jag skrev, var ”ateisternas Gudsupptagenhet i sitt tänkande och i sin argumentation”. Och det vågar jag nog påstå, att jag har ett brett underlag för den ”Gudsupptagenheten hos ateister”. Det vore klädsamt, om ni kunde erkänna den ”Gudsupptagenheten”. Det betyder ju inte, att ni behöver dela min slutsats, att det är ett ”Gudsbevis”. Men att förneka er ”Gudsupptagenhet”, det är enbart dumt, eftersom den framkommer så tydligt i vad ni skriver och säger.
     Mvh Bength Gustafson

     • Anders Åberg 9 oktober 2017 at 20:19

      Löjlig tvärsäkerhet är när man är tvärsäker så sådant som ingen KAN vara säker på, annat än i sina fantasier och det är ni religiösa extremt duktiga på.
      Ditt ”löjliga” påstående att ateisters tänkande om Gud skulle vara ett gudsbevis är ett exempel på detta. Det träffade en öm och rent märkligt svag punkt hos dig själv, nämligen en närmast häpnadsväckande brist på normal logisk slutledningsförmåga. ”Tro och erfarenhet som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns.” är ett annat exempel på löjlig tvärsäkerhet.
      Faktum är att nästan allt ni skriver är behäftat med löjlig tvärsäkerhet om Gud.
      Jag skulle aldrig ta dina eller någon annans eventuella tvivel på Gud som ett bevis på hans icke existens, det hade varit löjlig tvärsäkerhet från min sida.

      Sedan vägrar du godta min egen förklaring att jag inte alls är upptagen av någon gud, men däremot störd på dom som med löjlig tvärsäkerhet sprider tro på fullständigt obevisade och dessutom obevisbara figurer.
      Är det en konstig tanke för dig Bength att jag kanske vet mer om mina egna bevekelsegrunder än vad du gör? Det verkar nästan så.

     • Johan Karlsson 9 oktober 2017 at 23:45

      Benght har kläck ur sig ett ”bevis” (redigerad i enlighet med https://svenskapologetik.wordpress.com/om-bloggen/regler-for-samtalet-pa-bloggen/ ) än ”det moraliska beviset”.

     • Bength Gustafson 11 oktober 2017 at 09:50

      Tack Anders för ditt klargörande svar!
      Mvh Bength Gustafson

 2. Johan Franzon 4 oktober 2017 at 20:30

  I sin inledning säger Bength Gustafson att frågan ”Finns Gud?” kan beskrivas som allmänmänsklig. Han skriver att ”även” ateister och agnostiker ställer denna fråga. Så vilka är de övriga som ställer frågan? Rimligen alla som tror på Gud. Det vill säga: frågan är så allmänmänsklig att även de människor som tror på Gud, ställer sig frågan om han verkligen finns.

  Genom denna inledning undergräver han den fasta mark som han mot slutet menar sig ha nått. Här hävdar Gustafson att kristen tro i grunden handlar om att veta och vara övertygad utifrån erfarenhet, att Gud finns. Tron och erfarenheten ”gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns.”

  Om han genom sitt ”vi” gör sig till tolk för jordens 2,4 miljarder kristna, så borde det alltså finnas väldigt många människor som aldrig ställer sig frågan ”Finns Gud?”. Alltså den fråga som vi tidigare fått veta ”är så vanlig och så utbredd, att vi kan säga att den är allmänmänsklig”.

  Vidare är det intressant att notera att Gustafson, som presenteras av SAS som en av ”våra” författare, i princip säger att varken filosofiska argument eller argument utifrån empirisk kunskap kan avgöra frågan om Guds existens. Jag vet inte hur många gånger jag har fått moraliska eller andra filosofiska så kallade Gudsbevis presenterade för mig. Och hur många gånger har jag inte fått höra att universums konstanter eller komplexiteten hos det ena eller andra är ”bevis” för en skapare. Om nu en av SAS egna författare underkänner allt detta som avgörande bevis, betyder det att vi slipper höra dessa argument i fortsättningen?

  Det enda som Gustafson menar är avgörande, är den egna erfarenheten. Vilket placerar honom i samma startfält som exempelvis de muslimer som ger uttryck för samma tvärsäkerhet, fast kring en annan gud. Och vi kan givetvis plussa på med tvärsäkra anhängare av världens alla övriga religioner. Jag betvivlar inte att Gustafson har denna erfarenhet av att vara tvärsäker. Men jag ser inget skäl att fästa särskilt avseende vid just hans tvärsäkerhet. Alla som är tvärsäkra på att deras gud existerar kan ju inte ha rätt. Det är däremot fullt möjligt att alla har misstagit sig.

  • Bength Gustafson 6 oktober 2017 at 09:13

   Hej Johan Franzon!
   1. Det är ett känt faktum, att för att en fråga ska kunna besvaras så måste den först ställas. Och just frågan ”Finns Gud”? är lämplig att besvara, därför att den är så allmänmänsklig.

   2. Om du ska uttala dig om ”kristen tro”, då måste du hålla dig till vad den faktiskt handlar om, annars är det något annat som du uttalar dig om. Vilket inte är så ovanligt, tyvärr, när den kristna tron angrips och ifrågasätts. Du måste veta vad du talar om
   – Termen ”Tro” är ett av de mest centrala begreppen i Bibeln. Bibeln, som är den kristna trons grunddokument.
   – Grundbetydelsen av ”Tro” är bl.a ”fasthet, säkerhet, pålitlighet, att vara säker, att veta med säkerhet, övertygelse”. Det är den ”Tro” som Gud ger som gåva till var och en som ärligt och uppriktigt vill ha med honom att göra.
   – Du kan inte blanda ihop ”kristen tro” med mänsklig tro, därför att den till sin natur tvivlar, har invändningar, ifrågasättanden och reservationer.
   – Du kan heller inte blanda ihop ”kristen tro” med trosbegreppen i de många olika religionerna, t.ex Islam eller Hinduism. Inte heller med tron på tomtar och troll, eller på asagudarna Tor och Oden, eller med tron på något annat inom sagans, fantasins, mytologins och religionens värld.
   – TRO och ERFARENHET går hand i hand när det gäller ”kristen tro och kristet liv”.

   3. Inom varken filosofi eller vetenskap gör man anspråk på, att veta hur något förhåller sig ”bortom alla tvivel”. Inte mig veterligt, i varje fall. Därför utgör heller inte filosofi eller vetenskap grunden för min kristna tro och för mitt kristna liv. Men som jag skrev i min bloggtext, så betyder det inte, att filosofi och vetenskap inte har sitt berättigande och att vi inte kan hämta argument därifrån. Så både du och jag får finna oss i, att även i fortsättningen få argument och motargument ifrån filosofi och vetenskap. Men det tål vi, eller hur?

   Mvh Bength Gustafson

   • Johan Karlsson 6 oktober 2017 at 13:35

    ” Du kan inte blanda ihop ”kristen tro” med mänsklig tro, därför att den till sin natur tvivlar, har invändningar, ifrågasättanden och reservationer.”

    Gustafsson blandar ihop den deskriptiva definitionen av ”tro” med hans egna påhittade stipulativa ”bibliska” definition. Det är snarare han som får utgå ifrån den deskriptiva definitionen för att rättfärdiga hans bibelsvammel.

    ”Inom varken filosofi eller vetenskap gör man anspråk på, att veta hur något förhåller sig ”bortom alla tvivel”. Inte mig veterligt, i varje fall. ”

    Uppenbarligen så vet du inte vad du pratar om, ty logik (och därmed matematik) är en del av filosofin och båda dessa områden erkänner existensen av nödvändiga sanningar. Vidare accepterar epistemisk fundamentism att det existerar nödvändiga och självevidenta första principer.

    • Bength Gustafson 8 oktober 2017 at 18:06

     Hej Johan Karlsson! Det jag gjorde i min bloggtext var, att jag gav en definition av det Bibliska ordet ”Tro”, och att det skiljer sig ifrån ”vår mänskliga tro”. Att du sedan kallar det för ”bibelsvammel”, det förändrar ingenting.

     För övrigt ingen kommentar om vad jag vet och inte vet om logik, filosofi och olika sanningsbegrepp etc.
     Mvh Bength Gustafson

 3. Johan Franzon 6 oktober 2017 at 20:17

  1. Det du beskrev som allmänmänskligt var att ställa frågan, inte att besvara den. Om det är allmänmänskligt att ställa frågan, så betyder det att i princip alla människor ställer denna fråga. Det betyder i så fall att även människor som säger sig vara tvärsäkra på att Gud finns, i själva verket ställer sig denna fråga.

  2. Du pratar om kristen tro som om du hade ett mandat från världens 2,4 miljarder kristna att tala i deras sak. Har du ett sådant mandat? Även jag har egen erfarenhet. Jag har varit i dialog med många kristna som inte alls verkar ha din syn. De har berättat att just avsaknaden av absolut visshet är en förutsättning för att kunna ta det språng som tron innebär. Hade de befunnit sig i ett tillstånd av absolut visshet, så hade deras tro inte varit värd lika mycket, rent av inget alls. Det är också förklaringen, har de sagt, till att Gud håller så låg profil. Hade han öppet visat sig för alla, så skulle poängen med tron gå förlorad. Paulus skriver ju ofta om hoppet som han har i Kristus. Varför beskriver han det som ett hopp, om han i själva verket är säker? Jag tror säkert att du kan hitta Bibelverser som stöder din linje. Men jag tror inte att din linje är den enda som kan hitta Bibelverser.

  3. Det var ju synd. Om både du och jag är eniga om att filosofi och vetenskap inte kan avgöra frågan, varför ska vi då tröttas ut med argument från dessa domäner?

  Mvh Johan

  • Bength Gustafson 8 oktober 2017 at 19:06

   Hej Johan Franzon! Jag svarar på dina punkter 1-3.
   1. Jag har svårt att tänka mig, att du inte vet varför frågor ställs inom olika områden, vare sig vi talar om Gud eller om något annat ämnesområde.
   1. a. Därför att människor undrar och vill ha svar. Det är allmänmänskligt att ställa frågor och att människor vill få svar på sina frågor.
   1. b. Vi ställer inte frågor enbart för vår egen skull, utan även för andra människors skull.
   1. c. Av pedagogiska skäl. För att lära ut något. Här är Jesus ett lysande exempel. Han ställde ofta frågor av pedagogiska skäl, för att lära ut något till sina lärjungar och till andra som lyssnade på honom.

   2. Det jag gör, Johan, är att jag ger en definition av det Bibliska begreppet ”Tro” och hur det skiljer sig ifrån vår mänskliga tro. ”Hjärtats tro” respektive ”huvudets tro”, som har helt olika innebörd. Det behöver jag inte ha ”ett mandat från världens 2,4 miljarder kristna”, för att göra.

   Det kan säkert varje kristen människa vittna om, när det gäller skillnaden mellan ”hjärtats tro” och ”huvudets tro”, och spänningsfältet däremellan. Och att ha kunskap om den skillnaden, det är en ovärderlig hjälp för oss som kristna.

   Och utan ”hjärtats tro”, så finns det inget bärkraftigt hopp över huvud taget. Vårt kristna hopp vilar definitivt inte på ”huvudets tro” – vår mänskliga tro.

   3. Det finns människor som har behov av argument ifrån både filosofi och vetenskap/”den naturvetenskapliga metoden”, och det räcker som skäl, för att vi som kristna ska kunna ge även sådana argument. Människor har behov av både andliga och intellektuella argument. Därför är apologetik så viktigt! Därför är jag medlem i SAS – Svenska apologetiksällskapet.

   Men vi ska vara medvetna om både filosofins och vetenskapens/”den naturvetenskapliga metodens” begränsade räckvidd och möjlighet, att kunna ge oss ett definitivt och slutgiltigt svar på frågan om Guds existens och Guds icke-existens. Det är både sunt och klokt att vara medveten om det.
   Mvh Bength Gustafson

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer