Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 18 oktober 2017Ämnen: Mirakler och medicinsk vetenskap30 kommentarerEtiketter: , , , , , , 2111 ord11 minuters läsningvisningar: 397

Dela inlägget!

Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön

Keener's Book

Keener’s bok

Craig Keeners arbete Miracles, som består av över 1000 sidor i två volymer, har hjälpt till att framför moderna mirakler som ett stödjande argument för kristendomen. Som nytestamentlig forskare stötte Keener ofta på David Humes idé om att Bibelns mirakler inte kan vara historiska händelser eftersom vi idag ”vet” att mirakler inte händer.

Genom att peka på hundratals påstådda mirakler från hela världen visar Keener att David Hume hade fel i att hävda att mirakler inte är en del av universell mänsklig erfarenhet, och han föreslår också att den bästa förklaringen för åtminstone en del av de påstådda miraklerna – särskilt de som intygas av flera vittnen och stöds av läkarundersökningar – är övernaturliga.

Apologen Gary Habermas har föreslagit att Keeners arbete kan användas i ett argument för Guds existens, och jag håller med honom. På samma sätt som Jesu mirakulösa uppståndelse kan användas som Gudsbevis, kan vi argumentera för att den bästa förklaringen till vissa väldokumenterade mirakelrapporter är att mirakler verkligen händer, och utifrån det kan vi hävda att Gud finns.

Men vad finns det då för väldokumenterade mirakelrapporter? En av de vanligaste formerna är det jag kallar VOTEB: vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Fler och fler forskare börjar intressera sig för detta. Det är välkänt att katolska kyrkan är noggrann med att tillfrisknanden ska bedömas vara oförklarliga enligt läkare innan kyrkan kan erkänna det som ett mirakulöst helande (se Jacalyn Duffins Medical Miracles: Doctors, Saints, and Healing in the Modern World). Men även inom protestantisk kristendom börjar man bli duktigare på att dokumentera tillfrisknanden efter bön. Candy Gunther Brown skriver om detta i Testing Prayer: Science and Healing.

Nedan är några få exempel av de hundratals jag har kommit över.

Jacksons röntgen

Jacksons röntgen

Dr Richard Casdorph rapporterar i sin bok om mirakler om Ray Jackson som fick sin njure borttagen 1972 i Duke University Medical Center på grund av cancer. Han återhämtade sig bra, men två år senare fick läkarna ta bort ett finger eftersom de fann att cancer hade spridit sig dit. Kort efter fann de cancer i ryggraden, bäcken, bröstbenet och benen, och den här gången var operation uteslutet. (Två benskanningar återges i boken, se nedan.) Han skulle få motta strålbehandling, men läkarna uppskattade att han inte skulle leva längre än ett år.

Många vänner bad om hans helande, och innan hans strålbehandling påbörjades vaknade han på natten och hörde en röst säga till honom att han skulle bli botad. Nästa dag deltog han i ett helandemöte med Kathryn Kuhlman, under vilken smärtan försvann omedelbart. Efterföljande tester visade att friskt nytt ben hade fyllt i där lesionerna hade varit.

Craig Keener skriver i sin bok:

En ung medicinsk praktikant i norra Wales låg inlagd, dödligt sjuk i hjärnhinneinflammation, men de som bad för henne kände att hon skulle återhämta sig trots det läkarna sa. Röntgenbilder av bröstkorgen avslöjade från början ”omfattande lunginflammation på vänster sida med en kollaps av mittloben”. Två dagar senare visade röntgenbilderna ”en normal bröstkorg”. På grund av ärrbildning i ögat hade ögonläkaren sagt till henne att hon skulle ha ”permanent blindhet i det ögat”, men hon litade på att hon skulle bli botad [av Gud]. Det är uppenbart att vissa patienter som insisterar på att de kommer att bli helade lever i förnekelse, men så var det inte här. Hennes ögon återhämtade sig helt, något ögonläkaren inte kunde erbjuda någon förklaring till. De fyra läkare som hade sett henne när hon kom till sjukhuset, var övertygade om att deras första diagnos stämde. Hon kallades på forskarutbildningen för ”Den som kom undan”.

Danila Castelli

Danila Castelli

Katolska kyrkan har en hel uppsjö VOTEB från hela världen. Läkare och medicinska experter har exempelvis rapporterat flera medicinskt oförklarliga tillfrisknanden som äger rum när människor har besökt den katolska vallfärdsorten Lourdes. Det senaste fallet som officiellt erkändes som ett mirakel av den katolska kyrkan är italienskan Manila Castellis tillfrisknande från hypertoni. The Italian Local rapporterar:

[Danila] Castelli is reported to have started suffering from hypertension – sudden, brutal rises in blood pressure – when she was 34.

Further tests also revealed a tumour in her urogenital system. She was operated on several times, but without success.

After the trip to Lourdes in May 1989, she reported her apparent cure to the Lourdes Office of Medical Observations.

After five meetings between 1989 and 2010, the office concluded that “Mrs Castelli was cured, in a complete and lasting way, from the date of her pilgrimage to Lourdes – 21 years ago – of the syndrome she had suffered and without any relation to the treatments and the surgeries she underwent.”

The case was passed on to the Lourdes International Medical Committee, which counts some 20 doctors and which certified that the way she healed remains “unexplained according to current scientific knowledge”.

Candy Gunther Brown skiver i sin bok Testing Prayer (Harvard University Press 2012, ss. 129-232) om en student vid namn Joy led av migrän på grund av vertikal heterofori, en typ av skelning där ögonen har olika lutning vilket resulterar i dubbelseende och stark huvudvärk. Det kan åtgärdas med prismatiska glasögon, vilket Joy fick 2006.

Under en karismatisk gudstjänst tre år senare tog Joy emot förbön för helande. Lovsångsbandet sjöng låten “Marvelous Light” och Joy tyckte sig höra Guds tilltal om att “leva i ljuset”. Hennes migrän hindrade henne från att vara i alltför ljusa miljöer. Hon kände hur “halva huvudet drogs uppåt” och hon upplevde att Gud sa “Varför har du de där glasögonen på dig? Du behöver dem inte längre. Ta av dem.”

Hon bad om att få låna en bibel av kvinnan som bad för henne, och hon kunde läsa. “Normalt hoppar raderna runt när jag inte har mina glasögon på mig så att allt blir förvirrat, men inget hände, allt var lugnt.” Hennes ögonspecialist kunde därefter konstatera att hon hade 20/20-syn och att hon därför inte behövde glasögon längre.

Brown skriver även om Arthur Manning, som diagnosticerades med hudcancer 1999 vid sjuttiofem års ålder (ss. 132-133). Under det följande året opererades sex tumörer bort. Arthur tappade sju kilo, kände sig konstant kall och blev så svag att han hade svårt att gå. Skiktröntgen visade att cancern hade spridit sig metastatiskt till bland annat lungorna och ryggraden. Läkarna avbröt kemoterapin för att hans hemoglobinvärden var för låga. En vecka senare hade Arthur en märklig upplevelse:

Jag väcktes (och jag menar verkligen väcktes, jag vaknade inte av mig själv) en torsdagsmorgon och såg en gestalt stå vid fotändan av sängen klädd i vad som liknande en slags kassock med en luva som dolde hans ansikte, så att jag inte kunde se hur han såg ut. Han talade högt och hörbart, det är ingen tvekan om det. Han sa enbart tre ord: ‘Nehemja, två, två’.”

Arthur öppnade sedan Bibeln och såg att Nehemja 2:2 innehöll orden “”Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk.” När han läste det tänkte han “Om Jesus säger att jag inte är sjuk, är jag inte sjuk.” Omedelbart kände han hur hans kroppsvärme och styrka kom tillbaka.

En vecka senare gjordes en ny skiktröntgen som visade “inte ett spår av cancer” enligt journalen. Läkaren var förvånad: “Det här är otroligt, jag är förbluffad! Du har verkligen förgyllt min dag.” Han föreslog att de inte skulle sätta igång kemoterapin igen som planerat utan avvakta och göra en ny skiktröntgen tre månader senare. Den och efterföljande undersökningar visade att Arthur var fortsatt frisk. När Candy Gunther Brown träffade honom tolv år senare var han fortfarande fri från cancer.

hans_mannefred1.jpg

Frälsningsarmén skriver om hur Hans Mannefred diagnostiserades med obotlig cancer i oktober förra året. Läkarna upptäckte en tumör stor som en minde melon i tarmen, samt metastaser i lungorna och lymfkörtlarna. Han gavs fyra veckor att leva, och vänner i Frälsningsarmén bad för honom. När han efter några månader fortfarande var vid liv beslöt man att operera bort tumören. Den fanns kvar, men inte metastaserna:

När Hans blev undersökt igen visade röntgenplåtarna att det inte fanns några spår alls av metastaser i lungor och lymfkörtlar, detta till både Hans och läkarnas glädje och förvåning.

– Jag har läkarintyg på att jag hade metastaser och ett annat som visar att det inte finns några. Jag har läst journalen flera gånger och undrat om jag inbillat mig allting för det är nästan ofattbart, utbrister Hans.

Journalutdragen kan ni se här:

Detta bildspel kräver JavaScript.

mitt livs mirakler.jpgMaria Johansson skriver i sin nyutkomna bok Mitt livs mirakler (Sjöbergs förlag) om hur hon 2012 gradvis började tappa hörseln. Till slut kunde hon inte prata i telefon, och hon blev beroende av att läsa på läpparna. Läkarna sa att hon skulle förlora hörseln helt om hon inte gjorde ett cochleimimplantat.

Söndagen 21 augusti 2016 åkte hon med familjen på gudstjänst i sin lokala församling, där Per och Abbi Åkvist deltog. De fick be för Maria, som inte hade stor tro för att något skulle hände eftersom hon hade fått förbön många gånger förr. Överraskad upptäckte hon att hon plötsligt kunde höra lovsången! Det följande dygnet njöt hon av att kunna höra alla ljud klart och tydligt, till den grad att hon inte lyckades somna!

Den 9 september gick Maria och hennes man Peter till sjukhuset. Audionomen sa att hon hört vad som hänt och satte igång med tester. Efter ett bra tag lät hon Maria jämföra ett audiogram från tredje maj med det dagens resultat. ”Nu är allt med din hörsel inom normalområdet” sa hon. ”Det har hänt något med dina öron som jag helt enkelt inte kan förklara. Du kan kalla det ett mirakel.”

Det finns många fler liknande fallstudier. En person blir sjuk, bekräftas sjuk av medicinsk expertis, ber Gud om läkning, och är plötsligt frisk igen, vilket bekräftas av medicinsk expertis. Nuvarande medicinsk kunskap kan inte förklara varför detta sker.

Hur förklarar naturalisten detta? Vissa hävdar helt sonika att samtliga fall måste bero på felaktig diagnostisering. Men det är ett rejält Ingen riktig skotte-felslut som går emot de flesta naturalisters normala tilltro till vården.

Andra hänvisar till placeboeffekten eller spontanremission. Men dessa är begränsade naturliga fenomen som normalt beaktas och sedan utesluts när ett tillfrisknande bedöms vara oförklarligt av läkare. Om de kunde förklaras, vore de inte oförklarliga.

Och somliga pekar på att mirakelpåståenden finns i andra religioner än kristendomen. Men detta förbättrar inte naturalistens situation alls – fler anledningar att ifrågasätta naturalismen staplas bara upp. Förvisso kan det anses göra det svårare att avgöra vilken religions mirakler som är gudomliga och vilka religioners mirakler som beror på onda andar, men vad gäller det övernaturligas eller Guds existens får vi som försvarar detta bara mer ammunition om naturalisten hittar fler väldokumenterade oförklarliga fenomen åt oss.

Hur kan då ett Gudsbevis utifrån existensen av VOTEB se ut? Det återkommer jag till i en framtida bloggpost.

Uppdatering: Jag skriver om dessa och många fler fall i boken Dokumenterade mirakler som kommer ut på Sjöbergs förlag i maj. Beställ den här!

30 kommentarer

 1. Anders Åberg 18 oktober 2017 at 12:16

  I bästa fall ”God of the gaps” annars woo woo och trollerikonster.

  • Ola H 18 oktober 2017 at 18:57

   I detta fallet är det väll i alla fall mer Ateism ofta the gaps ;-)

 2. Johan Franzon 22 oktober 2017 at 11:23

  Låt oss ta fallet Danila Castelli. Enligt Vatikanen skedde hennes mirakel 1989. Samma år rapporterades 38 634 970 fall av malaria. Om Gud är allsmäktig och kan använda sin makt till att avhjälpa sjukdomar, hur kommer det sig då att han avstod från att hjälpa 38 miljoner människor som hade malaria detta år, för att i stället satsa sitt krut på fru Castelli? Det finns ingen rim och reson i detta. Förmodligen ingen Gud heller.

  • Magnus Lindborg 24 oktober 2017 at 14:38

   Är det inte samma typ av resonemang som att ”om jag inte kan hjälpa alla, är det ingen idé att hjälpa någon”?
   Du är tillräckligt insatt i bibeln för att veta bakgrunden: Gud gav människan makt att råda över hela skapelsen. Människan gjorde uppror mot Gud och valde synden, vilket innebär att Guds rådande i samråd med människan skars av. Synden drog med sig en rad konsekvenser som lidande, sjukdom, natur- och miljökatastrofer och död.
   Gud kommer ta tillbaka rådandet den dag han slutgiltigt dömer ondskan, men redan nu gör han mirakler som svar på människors bön, som en försmak av det goda som väntar oss alla en dag, när skapelsen befrias.
   Det finns oerhört många exempel på mirakler. I många kyrkor runt om på jorden dokumenteras bekräftade helanden i böcker. Läser du litteratur i ämnet kommer du upptäcka mängder av exempel. Då och då även i vanliga tidningar.
   Gud ”avstod” inte från att hjälpa, han har redan sett till att det finns en möjlighet att bli av med fiendskapen mellan oss och Gud, så vi kan få del av livet och kraften hos honom. Den vägen går genom Jesus, som själv tog fiendskapen i sin kropp på korset och dog med den, så vi skulle få liv. Genom hans sår är vi helade.

   • Anders Åberg 24 oktober 2017 at 22:14

    ”om jag inte ***kan*** hjälpa alla, är det ingen idé att hjälpa någon”
    Viss förvirring där tror jag.

    Om Gud avstår från att rädda oskyldiga barn från död och lidande trots att enligt er troende ***kan***så är det han som står för ondskan.
    Är du säker på att du inte i själva verket är djävulsdyrkare?

    Sedan finns det inga exempel på mirakler alls, det finns bara frånvaro av kunskap i vissa fall, plus troligtvis massor av rent bedrägeri och skådespel.
    God of the gaps som vanligt alltså. Tröttnar ni aldrig på att sprida sådant strunt.

   • Johan Franzon 25 oktober 2017 at 19:49

    Magnus Lindborg:

    En allsmäktig Gud han hjälpa alla. Så varför gör han inte det?

    Min kritik utgår inte ifrån någon särskild variant av kristen tro, exempelvis den som du presenterar i ditt svar. Den behöver inte ens utgå ifrån just kristen tro. Den fungerar lika bra mot en allsmäktig Allah eller någon annan gud med samma kapaciteter.

    Om det nu är så att Gud avsiktligt låter bli att bota sjukdomar därför att han vill att vi ska hitta vägen till Jesus, hur ska vi då värdera de insatser som människor gör för att komma tillrätta med dessa sjukdomar? Ta mitt exempel med malaria. Människor för en kamp mot denna sjukdom som är mycket framgångsrik. WHO uppskattar att 6,8 miljoner dödsfall till följd av malaria har avvärjts globalt sedan 2001. Är detta ett sabotage mot Guds plan?

    Siffrorna belyser också en betydande skillnad i effektivitet mellan å ena sidan Gud och å andra sidan medicinsk vetenskap och smarta tekniska lösningar. Det finns över två miljarder kristna i världen, varav de flesta förmodligen ber om Guds ingripande i någon form. Ändå refererar Micael i sin artikel till några blyga ”hundratals” fall som bör skrivas upp på Guds konto. När människor tar saken i egna händer pratar vi inte om tresiffriga tal utan om minst sjusiffriga. Varför kan insatser som människor gör visa skyhögt bättre resultat än insatser som Gud gör?

    • Micael Grenholm 26 oktober 2017 at 13:39

     Hej!

     Kort kommentar om det du citerar från mig: Craig Keener hänvisar i Miracles till en studie som visade att uppskattningsvis 200 miljoner kristna i tio länder, däribland USA, Brasilien och Indien, menar sig ha upplevt mirakler. Nå, det är inte samma sak som VOTEB, men naturligtvis kan Gud göra mirakler om han finns även om de inte blir vetenskapligt dokumenterade. De hundratals fall jag nämner är de jag känner till, men bara katolska kyrkan menar sig ha tusentals medicinskt verifierade helanden, så nog finns det fler VOTEB än så att undersöka.

     Allt gott!

     • Johan Franzon 26 oktober 2017 at 19:35

      Hur kan helanden vara ”medicinskt verifierade” om dessa tillfrisknanden samtidigt inte har någon vetenskaplig förklaring? Så vitt jag vet är den medicinska vetenskapen lika mycket vetenskap som alla andra vetenskaper.

      I den medicinska litteraturen finns det beskrivet att sjukdomar spontant kan stannar upp, dra sig tillbaka och till och med försvinna. Detta kan ske oberoende av om personen är religiös eller inte. Det är mycket troligt att många av dessa fall har föregåtts av bön, eftersom en stor del av världens befolkning är religiös. Men eftersom det inte verkar vara nödvändigt med bön för att ett spontant tillfrisknande ska ske, faller bevisbördan ganska tung på den som hävdar att bönen inte bara korrelerar med tillfrisknandet utan även är dess kausala orsak.

      Tyvärr finns det även många exempel på bön som korrelerar med tilltagande symtom och dödsfall. Föräldrar kan be förtvivlat för sina sjuka barn, men de dör i alla fall. Vill du dessa fall se en korrelation eller ett kausalt samband?

      Tyvärr finns det även fall där bön och andra religiösa seder varit föräldrarnas enda insats för att få barnen friska. Även här dör barn. I exempelvis USA finns det religiösa fanatiker som vägrar ge sina barn medicinsk vård eftersom de menar att det bara är bön som kan göra dem friska. Många barn (och även vuxna) som sjukvården hade kunnat rädda, dör till följd av dessa religiösa föreställningar. Jag skulle gissa att det för varje VOTEB som du anför, finns minst ett MODEB – Medicinskt Onödigt Dödsfall Efter Bön.

      Bifogar en artikel som ger en hint om vidden av detta problem:
      https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/13/followers-of-christ-idaho-religious-sect-child-mortality-refusing-medical-help

      Bifogar även en amerikansk studie som under en tjugoårsperiod identifierar 172 dödsfall bland barn som inte fått medicinsk vård pga föräldrarnas tro på mirakel. Enligt studien hade 140 av dessa barn haft över 90 % chans att överleva om de fått medicinsk vård:
      https://docs.google.com/file/d/0B7gQLq25IOjMbk1DckJvb0R2Z2s/edit

     • Anders Åberg 28 oktober 2017 at 17:08

      Det måste finnas oerhört många fler fall där människor har dött trots bön, vilket ger slutsatsen att bön för en sjuk är direkt livsfarligt och borde förbjudas!

     • Profilbild
      Martin Walldén 28 oktober 2017 at 22:14

      Kanske. Men det är inte de eventuella fallen vi talar om, är det ens säkert att det är en slutsats som går att dra även om det som spekulerades om skulle vara sant?
      Man får akta sig så att man inte ägnar sig åt ”Atheism/naturalism of the Gaps”. Det är lika allvarligt som ”God of the Gaps”.
      I vanliga fall då vi konstaterar tillfrisknande så ser vi vad som föregick detta exv den eller den behandlingen/medicinen eller dylikt. Och så drar vi slutsatsen att det hjälpt. Här har samma vetenska/läkarvetenskapen också sett vad som skett innan och gjort bedömning.
      Man bör studera sina grundantaganden, det går inte alltid att hänvisa till en okänd faktor eller att sjukdomar kan bete sig ditt eller dutt så jag måste nog inte syna detta närmare, det kan ju vara så att ”Atheism/naturalism of the Gaps” är lika utbredd bland ateistiskt/naturalistiskt troende som utbreddheten av ”God of the Gaps” enligt samma grupp!

     • Anders Åberg 28 oktober 2017 at 22:49

      ”Atheism/naturalism of the Gaps” existerar inte över huvud taget. Det är ett rent fantasifoster från din sida.
      En ateist kan utan att få sin livsåskådning pulveriserad säga att vi inte vet och vetenskapen arbetar inte med absoluta sanningar som religionen gör.
      Att bön borde förbjudas var ett skämt Martin! Du borde träna lite på att upptäcka sådant, men det är klart, du kanske inte är född i Göteborg som jag är och då får man väl förlåta dig.

     • Profilbild
      Martin Walldén 30 oktober 2017 at 18:56

      Uttrycket har jag inte hört förut så ja det är ett rent påhitt av mig! Fast det handlade om hur mycket man har skäl/bäst skäl att säga ”Vi vet inte” till!
      En kristen kan säga ”jag vet inte” förutom i samtal som dessa då det ska komma absolutheter, men om det passar på alla frågor (dvs har en kristen skäl/möjlighet att säga ”jag vet” på allt eller finns det sådant som kristen tro säger jag vet inte?

     • Johan Karlsson 28 oktober 2017 at 23:01

      Skillnaden är att alternativa kausala modeller för tillfrisknanden alltid är mer rationella än ert bibelsvammel.

     • Profilbild
      Martin Walldén 30 oktober 2017 at 18:57

      Jodå utifrån ett naturalistiskt/ateistiskt ”bias” så klart!

     • Ulf Ergander 2 november 2018 at 11:51

      Det finns ju faktiskt en vetenskaplig studie av hur bön påverkar tillfrisknande som gjordes med ett stort antal deltagare (1802 hjärtpatienter) för några år sedan. Den visade ingen som helst skillnad mellan tillfrisknande med resp. utan bön, och de som visste om att man bad för dem tillfrisknade t.o.m sämre. Så det blev inget Nobelpris i medicin där…

      Benson H, Dusek JA, Sherwood JB, et al. (April 2006). ”Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: a multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer”. American Heart Journal. 151 (4): 934–42.

     • Micael Grenholm 2 november 2018 at 15:20

      Hej!

      Skriver om den studien här: https://helapingsten.com/2018/04/22/richard-dawkins-hade-fel-om-det-stora-boneexperimentet/ De som bad tillhörde bland annat Silent Unity, en new age-gemenskap. Kontrollgruppen utgick man från inte fick bön, trots att närmast alla i USA har bedjande släktingar. Därtill handlade inte den studien om mirakler.

     • Ulf Ergander 2 november 2018 at 14:02

      Men så bra, Micael Grenholm, då finns ju utgångspunkten för en rad intressanta vetenskapliga studier. Påverkas miraklen av kristen tro eller sker det även bland ateister, hinduer eller muslimer eller i andra religioner? Är de vanligare i vissa delar av världen än i andra och finns det något mönster? Spelar det roll om man ber eller inte? Finns det några andra mönster – är vissa typer av mirakler vanligare än andra? Du som har läst litteraturen – t.ex. hur många verifierade fall av mirakulös återväxt av förlorade (avkapade – inte förlamade) armar eller ben har du stött på? Eller verkar vissa mirakler inte kunna ske och varför är det så?

      För nog måste du hålla med om att vi behöver veta mer? Att bara ha ett antal fall där vi inte vet orsaken till vad som har hänt räcker inte till för att peka ut just Gud som orsak. För att vinna kunskap måste man vara kritisk och kunna testa den egna hypotesen mot andra förklaringar.

      Sedan tycker jag att du är lite hård mot placebo även om den nog bara är en liten del i förklaringen av ”mirakler”. Den är däremot viktig för förståelsen av mirakeltro. Visste du att det rätt genomgående i alla läkemedelsstudier alltid är en viss procent av de deltagande som får så svåra biverkningar av placebomedicinen (sockerpiller – men det vet inte försökspersonen) att de tvingas avbryta sitt deltagande? Vi människor har lätt att tillskriva vår erfarenhet fel orsaker.

     • Micael Grenholm 2 november 2018 at 15:22

      Absolut välkomnar jag fler studier. Är det några som lägger locket på så är det naturalister som utgår från att mirakler inte finns.

     • Ulf Ergander 6 november 2018 at 23:47

      Om du ska behandla mirakler med vetenskaplig metodik så kan du ju inte utgå från att de finns. Du ska VISA att de finns och inte bara är en effekt av dina och trosfrändernas önskningar.

      Det här är ett område som vimlar av allt från önskedrömmar, feltolkningar, fromma lögner till rena bedrägerier. Därför MÅSTE man vara kritisk. Fattar du frestelsen inom vården att säga ”det har skett ett mirakel” hellre än att erkänna den bistra sanningen: ”Vi förväxlade dina provsvar – du hade aldrig någon cancer”? Varje sånt här fall behöver granskas av en oberoende expert.

      I bloggtexten framställer du ett sjukt audiogram som friskt och tycks inte gilla ett kritiskt förhållningssätt till ämnet, så jag är rädd att du stupar redan på ruta ett.

 3. Thomas 26 oktober 2017 at 15:25

  Det är nog inte en alltför vild gissning att påstå att de allra flesta som är pånyttfödda och verkligen vandrar med Jesus någon gång upplevt det som vi kallar ”mirakel”, vilket egentligen är Guds kraft:
  ”But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you:” (Act 1:8a). Genom den kraften sker ting som vi aldrig själva skulle kunna utföra, dvs mirakel:
  ”And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.” (Mark 16:17-18)

  • Ulf Ergander 2 november 2018 at 11:39

   Det finns ju kyrkor i USA som tror på det där att ormar inte är farliga för ”riktiga troende” och som hanterar ormar som en del av sin gudstjänst. Och det brukar stryka med en och annan pastor med jämna mellanrum som blivit biten. Är det pga att tron inte var tillräcklig eller pga att själva idén är korkad?

 4. […] tre månader sen skrev jag på Svenska apologetiksällskapets blogg om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur dessa kan användas som ett argument för Guds existens. De här fenomenen är […]

 5. […] tre månader sen skrev jag om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur dessa kan användas som ett argument för Guds existens. De här fenomenen är […]

 6. […] ett år tillbaka har jag gjort efterforskningar kring vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur argument för Guds […]

 7. […] inte skulle vara objektiva och möjliga att verifiera stämmer inte, jag har tidigare skrivit om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön som utgångspunkt i ett terasologiskt* Gudsargument. Varför verkar inte Brierly medveten om det, […]

 8. […] Om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknandet efter bön (VORTEB) […]

 9. Ulf Ergander 2 november 2018 at 14:49

  Det audiogram du visar i din bild är inte alls normalt som du påstår, Micael Grenholm. Även det andra audiogrammet visar en svår hörselnedsättning i de höga hörselfrekvenserna även om det har skett en förbättring. Ett normalt audiogram ser ut så här:
  By Welleschik – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

  För att få en rimlig förklaring på vad detta kan ha rört sig om bör man ta kontakt med medicinsk expertis på området – en audiolog. Det finns många typer av hörselnedsättning och du har ju inte ens påbörjat det grundläggande arbetet för att utesluta en naturlig förklaring. Du har hoppat direkt från ”vet inte” till Gud, men ”vet inte” är ingenting du kan förklara något annat med.

  • Micael Grenholm 2 november 2018 at 15:21

   Maria Johanssons audiolog sa att hennes hörsel var fullt normal för en kvinna i hennes ålder. Hon hade ingen medicinsk förklaring till varför tillfrisknandet hade skett.

   • Annie Svensson 2 november 2018 at 18:54

    Hej Micael!

    Men det här med mirakler måste väl ändå vara undantag, även som du ser det? Finns det inte helt uppenbara belägg för att medicinsk behandling är effektivare? Varför fokuserar du inte mer på det? Är inte själva poängen att människor ska tillfriskna eller må bättre?

    Vänligen,
    Annie Svensson

 10. […] Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) beror antingen på naturliga eller övernaturliga fenomen. […]

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

4 months ago
Visa mer