Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 13 december 2017Ämnen: Jesu födelse, Jesus4 kommentarerEtiketter: , , , , , , 1016 ord5 minuters läsningvisningar: 106

Dela inlägget!

Fem usla anledningar till att förneka jungfrufödseln

Snön glittrar, julgranen skimrar och i predikstolen står prästen och säger att det här med jungfrufödsel behöver man ju inte tro på. Så var min uppväxts jular, och sedan jag själv blev kristen vid 15 års ålder har jag ställt mig förbryllad till påståenden om att jungfrufödseln inte hände, eller att det inte spelar någon roll om den var en verklig biologisk händelse istället för enbart en symbol. Låt mig gå igenom några av de vanligaste argumenten för detta, och visa varför jag inte tycker att de håller.

1. Jungfrur föder inte barn

Jag vet inte var jag ska börja. Det här ”argumentet” är så kasst att Jim Inhofes snöbollsargument mot klimatförändringars existens framstår som briljant.  Naturligtvis kan inte jungfrur föda barn, det är därför en jungfrufödsel är mirakulös. Liksom de besläktade stolpskotten ”Döda uppstår inte” och ”Människor kan inte gå på vatten” utgår detta argument från att Bibelns poäng skulle vara att dessa saker är naturligt möjliga, att en av hundra jungfrur ploppar ur sig en bebis då och då. I själva verket är Bibelns författare fullständigt medvetna om sex krävs för att få barn: just på grund av detta protesterar Maria mot ängeln genom att påpeka att hon inte legat med någon man, varav ängeln svarar ”ingenting är omöjligt för Gud” (Luk 1:37). Att hävda att Gud inte kan ha gjort x för att vi inte kan göra x, är som att säga att Shigeru Miyamoto inte kan gå baklänges för att Super Mario inte kan göra det.

2. Det finns inga bevis

Jo det är sant att det inte finns fotografier av Marias intakta mödomshinna, men det kan ju faktiskt bero på smådetaljer som att kameror fanns inte då och mödomshinnan är en myt. Det blir meningslöst att kräva bevis för saker som inte kan bevisas. Att lärjungarna som kände Jesus inte alls tycks ha protesterat mot att berättelsen om jungfrufödseln spreds, och sedan lät sig förföljas och dödas för den tro som inkluderade den berättelsen, gör att vi bör ta den seriöst och inte avskriva den på grund av ett a priori-antagande om att mirakler inte kan ske (något som ironiskt nog aldrig har bevisats).

3. Bara Matteus och Lukas skriver om den

Jag tror att jag aldrig har stött på någon bibelläsare som är en konsekvent versräknare. För om antalet bibelställen om en viss grej verkligen avgör dess vikt och sanning, borde vi inte avskaffa idén att Gud är kärlek, eller att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade? Det förra står i Bibeln bara en gång, och det andra två. Därtill finns det ingen annan födelseberättelse om Jesus i tidig kristen tid, hundra procent av dem talar om jungfrufödsel. Att avfärda det är som att hävda att Augustus inte var Caesars efterträdare eftersom det bara är de källor som nämner Augustus som säger det.

4. Jungfrufödseln är patriarkal

Fråga mig inte hur, jag är feminist själv men har aldrig förstått hur en sexlös graviditet skulle förtrycka kvinnor. Ibland attackeras jungfruidealet som främst syns i katolska och ortodoxa traditioner, och vissa teologer har argumenterat för att om vi skippar dogmen om jungfrufödsel så får vi en mer jämställd värld. Problemet är att även om det vore kul, så kan våra ideologiska och moraliska övertygelser inte ändra historien genom en slags önskemaskin. Om födelsemiraklet har hänt så har det hänt, helt oberoende av om det är världens mest feministiska eller patriarkala händelse. Jag tycker nazism är avskyvärt, men tyvärr har den starka övertygelsen fortfarande inte lyckats radera Hitler hur historieböckerna.

5. Biologin spelar ingen roll

Kristna som förnekar jungfrufödseln är fortfarande förhållandevis få, men desto vanligare i synnerhet bland svenskkyrkliga präster är idén att det här med jungfrufödsel inte är så viktigt egentligen. Låt oss hålla varandra i händerna, sjunga kumbaya och lägga frågan om huruvida det var en riktig, biologisk jungfrufödsel eller en metafor åt sidan. Vad spelar det för roll egentligen, huvudsaken är att Kristus är kommen till jorden på något märkligt sätt och vi får mysa till körsång och Kalle Anka (men givetvis inte samtidigt).

Jag tycker faktiskt att det spelar stor roll. Dels för att kristet jungfrufödselförnekande inte är något annat än en inkonsekvent naturalism, där Gud är kapabel till att skapa ett gigantiskt universum och se till att miljarder människor lever vidare efter döden, men inte att bli ett mikroskopiskt befruktat ägg. Men framför allt för att tanken att biologin och det kroppsliga inte spelar roll är helt och hållet gnostisk. Om jungfrufödseln har skett är inkarnationen fysisk, Jesus är på riktigt Guds son med Fadern som andlig, själslig OCH kroppslig fader. Att tänka sig att han är barn till två människor som oss andra men på ett osynligt sätt dessutom blev Guds son och delar Guds natur, är att hävda att det andliga är oberoende av – ja finare än – det fysiska. Det är precis den gnostiska irrlära som de tidiga kristna kämpade emot, och det är inte något kristna idag borde kämpa för.

Vad anser du? Finns det fler dåliga anledningar till att förkasta tron på jungfrufödseln, eller finns det tvärtom massa bra skäl?

 

4 kommentarer

 1. Johan Franzon 14 december 2017 at 08:35

  1. Mirakulös jungfrufödsel är givetvis inte uteslutet, lika lite som det är uteslutet att min mormor styr universum från en hemlig galax. Men den som hävdar något som bryter mot det som vi funnit vara rimligt att antaga utifrån vad vi tidigare kunnat observera, måste kunna peka på en hel del tunga belägg för att höja den låga graden av sannolikhet. Att det står i en bok är inte på långa vägar övertygande.

  2. Jag kan inte se några belägg för att jungfrufödseln ingick i de tidigaste berättelserna om Jesus. Paulus verkar inte känna till den. Inte heller vårt äldsta evangelium Markus. Berättelsen dyker upp först hos Lukas och Matteus, vars texter brukar dateras till 80-talet, dvs ett halvt sekel efter Jesu död.

  3. Jag tror att anledningen till att Lukas och Matteus skriver om jungfrufödseln har att göra med deras teologiska förståelse av vem Jesus egentligen var. Som bland andra Bart Ehrman har visat, går det att se ett mönster i evangelierna kring tidpunkten när Jesus blir Gud. Denna tidpunkt flyttas bakåt i tiden ju yngre texterna blir. Från vuxendopet (Markus), tillbaka till födelsen (Matteus och Lukas), tillbaka till evigheten (Johannes). Bart Ehrman menar att vi även kan dra ut linjen åt andra hållet: det finns äldre textlager som indikerar att de tidigaste kristna betraktade uppståndelsen som det ögonblick då Jesus blev Guds son. Även om mönstret inte är helt entydigt (exempelvis tycks Paulus ligga närmare Johannes än de övriga) så tycker jag att det går att se berättelsen om jungfrufödseln hos Lukas och Matteus som ett steg i en teologisk process, som väl avslutades först i och med kyrkomötet i Nicaea.

  4. Jag anser att den feministiska kritiken inte bör rikta in sig på huruvida Maria hade sex eller inte. Den verkligt besvärande frågan handlar om samtycke – huruvida hon hade chans att säga nej eller inte. Jag menar att det framkommer tydligt av berättelsen att något sådant utrymme inte ges. Allt är redan bestämt.

  5. Jag tycker att jungfrufödseln är en viktig detalj i berättelserna om Jesus, utifrån det jag beskrivit under punkt 3. Men det är också viktigt att notera att det tycks ha funnits en stor oenighet bland de tidiga kristna om vem Jesus egentligen var. Denna oenighet handlade inte bara om föreställningar kring hans tillblivelse, utan även om huruvida han var fullt ut gud eller fullt ut människa eller någon kombination av dessa. Långt senare var det en linje som segrade. Och som vanligt var det segrarna som skrev historia.

 2. Anders Åberg 14 december 2017 at 11:45

  Klistrar in den kommentar jag just gjorde på HP bloggen om detta, då jag inte är säker på om det fungerade riktigt där.

  1. Jungfrur föder inte barn.
  Just det. För att vi skall tro på det makalöst osannolika påståendet att Maria gjorde det, så krävs det makalöst bra bevis.

  2. Det finns inga bevis.
  Precis Micael och således bör vi inte tro mer på en sådan osannolik historia än på alla andra obevisade osannolika historier.

  3. Bara Matteus och Lukas skriver om den.
  Att dom tidigaste skildringarna om Jesus inte nämner en sådan fantastisk händelse kan enbart förklaras med att författarna inte kände till den, vilket leder till den uppenbara slutsatsen att detta hittades på senare.

  4. Jungfrufödseln är patriarkal.
  Mannens kontroll av kvinnans sexualitet har pågått minst sedan ägandet och arvsföljden blev viktigt efter neolitikum. Religionerna har drivit detta till löjeväckande höjder och om en kvinna skulle få sådan status som Maria fått inom kristendomen, så måste hon vara den renaste varelse man kan tänka sig. Sex blir därmed uteslutet och det passar utmärkt väl in i den sjuka patriarkala synen på detta ämne.

  5. Biologin spelar ingen roll.
  He he ja svenska präster kanske inte är så religiösa längre, så visst finns det ljus i mörkret.

 3. Micke Edberg 11 juni 2019 at 12:43

  Mycket bra och humoristiskt skrivet. Teologi behöver inte vara snustorr och dammig bara den är genomtänkt!
  Med tanke på jungfrufödelsen: Det är alltså frågan om en ung ogift kvinna (Jes 7:14 hebr. grt. Sept. jungfru)som utan någon mans inblandning får nåden att på ett övernaturligt sätt föda Guds Son och Människosonen! Gud går alltså in i de naturlagar han själv har ordnat och för ett tillfälle upphäva dem (liksom alla andra under Gud gör).

  Lägg märke till att det bara är själva ögonblicket när människoblivandet sker som det är ett under. I övrigt får Maria gå igenom en helt vanlig graviditet. Hon får som alla andra mammor före och efter henne bära barnet inom sig och sedan föda fram, linda in det, uppfostra, leta upp Jesus på ett naturligt sätt när han, liksom många andra barn har gjort, rymmer iväg på äventyr osv.

  Om vi tar jungfrufödelsen i Matteus. Ser man att evangeliets författare använder ett (tack till den moderna teologiska forskningen där man lyfter fram bibelns litterära genrer) berättarteknisk stil för att poängtera detta i sin introduktion så att vi läsare inte ska missa detta.

  Först: författaren lyfter fram Jesu släkttavla och upprepande skriver ”var far till den och den” och ibland tillsammans med ”vars mor var…” och plötsligt skriver han ”av henne föddes Jesus..” 1:1-16
  Sedan kommer det: ”förhöll det sig så: hans (Jesu) mor Maria, hade blivit trolovad med Josef, men INNAN DE HADE BÖRJAT LEVA TILLSAMMANS (mitt förtydligande inte. författarens)visade det sig att hon var havande. genom helig Ande…” 1:18

  Och ytterligare några versar senare: ”…ty barnet i henne har blivit till genom helig Ande.” Och så citerar ängeln Jes 7:14.

  I vers 25 ”han rörde (låg) henne inte förrän…”

  Josef fick uppmaningen
  2:13 ”…ta med dig BARNET och HANS MOR…

  V.14 ”Josef steg upp och tog….med sig BARNET och HANS MOR….”

  V.20 ”Stig upp och ta med dig BARNET och HANS MOR…”

  V.21 ” Josef steg upp och tog med sig BARNET och HANS MOR…”.

  Ett pedagogiskt och berättartekniskt sätt för att få lyssnarna och läsarna att förstå hur viktigt detta är. Jag räknar till 9 olika tillfällen i kap.1 och 2 där jungfrufödelsen mer eller mindre kommer fram. )(1:16, 18, 20, 23, 25, 2:13, 14, 20, 21). Så det är inte en liten detalj. Vissa teologer menar att detta poängteras lite i NT. Då frågar jag stilla: Är inte 9 ggr nog på två kapitel? Jag tror att evangeliets författare upprepar detta redan i inledningen för att inskärpa detta så man har detta i bakhuvudet när man fortsätter höra och läsa!
  Micke.

 4. […] Fem usla anledningar till att förneka jungfrufödseln Micael Grenholm […]

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

4 months ago
Visa mer