Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 17 januari 2018Ämnen: Mirakler och medicinsk vetenskap10 kommentarerEtiketter: , , , 579 ord3 minuters läsningvisningar: 365

Dela inlägget!

Varför ateisters bortförklaring av mirakler inte håller

För tre månader sen skrev jag om vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur dessa kan användas som ett argument för Guds existens. De här fenomenen är ganska besvärliga för ateister. De kan inte skylla dem alla på feldiagnostisering om de har tilltro till vården och vetenskapen i vanliga fall, de kan inte hävda att det är placebo för det är det inte, och de kan inte peka på övernaturliga fenomen inom andra religioner än kristendomen för det skapar bara fler anledningar att misstro naturalismen.

När alla dessa tappra försök att hålla mirakelhypotesen på armslängs avstånd har misslyckats återstår ett trumfkort för ateisten. ”Okej, de kanske blivit friska utan att vi vet varför, men det kan ju vara på grund av naturliga orsaker vi inte känner till en.” Schack matt. Vanligtvis ackompanjerat med resonemang till hur vikingarna trodde att åska berodde på Tors hammare och att tron på Gud beror på kunskapsluckor, framförs detta argument som dödsstöten för mirakeltro.

Till och med vissa kristna betraktar det som oövervinneligt. Jag har vid flera tillfällen stött på syskon som ledsamt suckar att mirakelargument inte biter på ateister, för de säger bara att det kan ligga en okänd naturlig förklaring bakom vad man än presenterar. Många kristna vet inte hur man ska kontra det.

Men det vet jag.

jeremy-bishop-184462.jpg

Låt mig ställa dig en fråga: varför är det ljust och varmt på dagen? Du tror förstås att det är på grund av solen, men det är inte säkert. Det är möjligt att det beror på något annat. Vad detta annat är kan jag inte säga, och inte du heller, för det är okänt. Vi har inte kommit på det än. Men det är möjligt att vi gör det i framtiden.

Faktum är att samma resonemang kan användas för att ifrågasätta varje förklaringsmodell som finns. Varför kan du se? Varför stiger varm luft uppåt? Varför spelar inte Elvis på Gamla Ullevi ikväll? Det är teoretiskt möjligt att allt detta beror på saker vi inte har en aning om.

Men att något kan bero på okända mekanismer betyder inte att det faktiskt gör det, eller att det ens är sannolikt.

Samma sak gäller VOTEB. När vi observerar omöjliga saker som människor har begärt i bön så är en rimlig förklaring, rent förutsättningslöst, att åtminstone vissa av de omöjliga sakerna beror på bönen. Rent teoretiskt är det möjligt att de alla beror på saker vi inte känner till, men det gör det inte sannolikt. När vi har kommit till en punkt där vi vet hur vi skickar människor till mars, borde vi redan ha räknat ut hur Teresa Jebiwot kunde få en hornhinna från tomma intet när hon var på väckelsemöte i Kenya.

Och kanske har vi redan räknat ut det. Kanske är den ”okända förklaring” som ateister sträcker sig efter, likt athenare för 2000 år sen, i själva verket Gud?

Uppdatering: Nu kan du stötta mitt bokprojekt om dokumenterade mirakler via Kickstarter!

10 kommentarer

 1. Johan Franzon 17 januari 2018 at 22:52

  Jag har en fråga. Om böner kan få Gud att utföra ett mirakel, så måste väl det betyda att utan de där bönerna så hade Gud inte utfört miraklet i fråga. För vad spelar annars bönerna för roll? Om vi då tänker oss att ett mirakel sker efter bön för ett fattigt barn med cancer i låt säga Nigeria. Massa människor ber. Barnet blir friskt. Fine. Men vänta nu. Om ingen hade bett, betyder det att Gud då hade avstått från att bota ett fattigt barn med cancer i Nigeria, fast han hade möjlighet?

  • Anders Åberg 19 januari 2018 at 21:21

   Intressant tanke och eftersom miljontals människor ber och har bett för barn som ändå har dött eller inte tillfrisknat så kan varken bönen eller barnet vara orsaken, utan den måste vara VEM som ber.
   Gud struntar alltså i patienten. Det är bedjaren han vill hjälpa!
   Varför då undrar menigheten med darr på rösten. Ja, och nu blir jag kanske lite osäker här, men det skulle kunna vara så att hen som ber kan vara en duktig apologet och att ge den personen lite extra status kan då vara ett sätt att sprida tron.
   Mirakel sker alltså i rent propagandasyfte! Prisa herren!
   Vad tror di lärde SAS-evangelisterna om den förklaringen?

  • Thomas 19 januari 2018 at 23:19

   Bön är avgörande för framgång i Guds Rike. Men, vi är inte jämlika med Gud, därför är frågeställningen omöjlig att besvara.

   ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” (Jes. 55:8-9)

  • Joel Samuelsson 19 januari 2018 at 23:52

   JF9____Johan F, låt oss ändra exemplet till att handla om dig, Gud och världens hunger-
   1) tänk dig att det finns 50 svältande barn som ber västvärlden (alltså dig och mig) om mat i Afrika. 1a)Måste du då ge pengar till Afrika, eller
   1b) skulle det räcka med att du tog barnet till en plats där behovet blir uppfyllt (jfr med Gud tar barnet till Himlen).
   2)Om svälten beror på att någon låter bli att ge barnet mat trots att det finns gott om resurser som skulle kunna ges till barnet-
   2a) är det då ditt fel att barnet svälter och
   2b)måste du då tillgodose behoven trots
   de förtryckandes cynism ?
   3)Om Gud inte mättar alla barn utan räddar dem på andra sätt- gör han fel då?

   Mvh Joel

   • Anders Åberg 20 januari 2018 at 21:22

    1. Om det är rätt av Gud att låta barnen dö så borde det vara fel av honom att rädda någon enstaka med mirakel och omvänt.
    2. Om du istället menar att vad än Gud gör så är det rätt, så har du därmed bevisat min tes om att starkt bibeltroende människor helt saknar moralisk kompass och gått emot Grenholms inlägg om den objektiva moralen.

   • Johan Franzon 20 januari 2018 at 21:29

    Joel:

    Anledningen till att någon ber för någon annan, måste väl rimligen vara att den andra personen bedöms vara i behov av något. I mitt exempel i behov av hälsa, i ditt exempel i behov av mat. Om vi utgår ifrån att Gud är allsmäktig, så borde det inte föreligga något hinder för honom att tillgodose detta behov. Om det då är Guds avsikt att låta personen dö för att behovet ska bli tillfredställt i himlen, enligt din punkt 1b, ja då går bönen emot Guds vilja och borde väl därför närmast klassas som syndig. Under alla förhållanden är den verkningslös, eftersom Gud har bestämt något annat. Om det å andra sidan redan är Guds plan att hjälpa personen i den här världen, ja då är bönen också verkningslös eftersom den inte lägger något ytterligare till det som Gud redan har bestämt. Så i båda dessa fall är bönen alltså utan betydelse.

    Det enda fall då bönen kan ha någon avgörande verkan är när utfallet efter bön skiljer sig från utfallet utan bön. När det berättas om att böner verkligen haft avsedd effekt, brukar de troende vara mycket glada och säga att Gud hörsammat deras böner. Jag har aldrig hört någon säga: oj, nu har vi nog gjort Gud arg eftersom han egentligen ville att personen vi bad för skulle dö. Det verkar alltså inte råda något tvivel om att det önskvärda resultatet är att personen får den hjälp som formuleras i bönen. Och om det nu är så att alla är helt överens om att tillfrisknandet (eller stillandet av hungern) är det önskvärda, varför kan då inte Gud räkna ut detta själv?

    Jag vill också utifrån din punkt 1 b fråga hur det blir i de fall där den nödställda personen inte tror på Jesus som sin frälsare. Låt säga att det i stället är en vuxen muslim i en fattig del av Nigeria som är cancersjuk. Om Gud avstår från att hjälpa denna nödställda människa så finns det efter döden ingen plats där nöden kommer att avhjälpas – om du tror på helvetet finns det däremot en plats där nöden kommer att förvärras.

    • Joel Samuelsson 28 januari 2018 at 22:48

     JF10_____Johan, 1)du har nu fem frågor som du inte besvarat- kan du göra det?-
     (du hittar dem i den här kommentaren : https://svenskapologetik.wordpress.com/2018/01/17/varfor-ateisters-bortforklaring-av-mirakler-inte-haller/comment-page-1/#comment-1998 )
     ___________________________
     2) Du skrev:
     ”Anledningen till att någon ber för någon annan, måste väl rimligen vara att den andra personen bedöms vara i behov av något.”

     ### Eller i förebyggande syfte. Eller för att man vill be till Gud för andra människor.

     3) Du skrev:
     ”I mitt exempel i behov av hälsa, i ditt exempel i behov av mat. Om vi utgår ifrån att Gud är allsmäktig, så borde det inte föreligga något hinder för honom att tillgodose detta behov.” ”- Johan F

     ### Det kan omintetgöra något som ger bättre konsekvenser i slutändan. Det skulle i så fall vara ett hinder, eller hur.

     ________________________________
     5)
     ”ja då går bönen emot Guds vilja och borde väl därför närmast klassas som syndig.”
     – Johan F

     #### Den är inte syndig, den kan vara bedd av god vilja och bristande kunskap, men Gud kommer troligen inte att besvara en bön som leder till dåliga konsekvenser, det vore inte förenligt med Guds vilja.
     __________________________________
     6)
     ”Under alla förhållanden är den verkningslös, eftersom Gud har bestämt något annat. ”- Johan F

     ### En bön är aldrig verkningslös, även om Gud inte skulle svara på bönen på det sätt som önskades. Den har i så fall andra verkningar.
     ___________________________________
     7)
     ”Om det å andra sidan redan är Guds plan att hjälpa personen i den här världen, ja då är bönen också verkningslös eftersom den inte lägger något ytterligare till det som Gud redan har bestämt.” – Johan F

     ### En bön är aldrig verkningslös, även om Gud skulle svara på bönen även om den inte bads. Den har i så fall andra verkningar. Dessutom kan det finnas många handlingssätt som är förenliga med Guds Vilja- inte bara ett, Och Gud kan då svara med det alternativ som ligger närmast bedjarens önskemål.

     ___________________________________

     8)
     ”Jag vill också utifrån din punkt 1 b fråga hur det blir i de fall där den nödställda personen inte tror på Jesus som sin frälsare. Låt säga att det i stället är en vuxen muslim i en fattig del av Nigeria som är cancersjuk. Om Gud avstår från att hjälpa denna nödställda människa så finns det efter döden ingen plats där nöden kommer att avhjälpas – om du tror på helvetet finns det däremot en plats där nöden kommer att förvärras. ”- Johan F

     ##### 8.1) Den personen står under samma förhållanden som om Islam vore sann. Allah dömer som han vill enligt klassisk Islam och ingen muslim är garanterad paradis om han inte dör för Islam, så konsekvenserna från Gud i Kristendomen förvärrar inte situationen.
     8.2) I Kristendomen är det tvärtom, vi kan veta att vi är räddade men inte säkert veta hur Gud dömer de som inte uppfyller kriterierna. Men vi vet att Gud är rättvis, och därför har muslimen bättre utsikter att få rättvisa efter döden än om ateism eller Islam vore sann.

     Kan du svara på mina frågor nu?

     Mvh Joel

     • Johan Franzon 29 januari 2018 at 19:57

      Joel:

      I din sista kommentar citerar du i princip allt jag skriver i första och tredje stycket, men ingenting ur andra stycket där kärnfrågan finns. I din första kommentar väljer du en annan taktik: du ställer en massa motfrågor utifrån ett scenario som du själv hittat på. Det enda som var relevant i dessa frågor var punkten 1 b (som möjligen även går in i punkt 3) och därför bemötte jag den. Om du önskar svar på de övriga frågor som du själv ställer med anledning av ditt eget scenario så föreslår jag att du startar en egen kommentarstråd på detta tema.

     • Joel Samuelsson 2 februari 2018 at 21:20

      Johan, din senaste kommentar missar helt hur din kritik fallerar, när man börjar undersöka vad du egentligen kräver av verkligheten för att Gud ska vara god där människors ondska -som ofta beror på männskors egoistiska val – brett ut sig.
      Men eftersom du inte svarar på motfrågorna förstår du, antar jag, vilka brister i ditt resonemang som kommer att uppdagas om du försöker besvara dem.

      Mvh Joel

 2. Thomas 18 januari 2018 at 14:12

  Men, mirakel som att en människa kan uppstå från en sten, det är vetenskapligt bevisat! Lägg bara till några miljarder år så funkar det…

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

4 months ago
Visa mer