Författare

Redaktör för Svenska Apologetiksällskapet.

Om inlägget

av Publicerat: 3 juni 2018Ämnen: Vetenskap och troKommentarer inaktiverade för ”Jag tror bara på det vetenskapen bevisat”Etiketter: , , , 542 ord3 minuters läsningvisningar: 50

Dela inlägget!

”Jag tror bara på det vetenskapen bevisat”

En ganska vanligt förekommande tanke hos många är att de saknar tro. De ser sig som helt rationella i sitt tänkande, och ser då det i motsats till (religiöst) troende, som ju tror på sådant som inte kan bevisas.

Särskilt ateister brukar påstå att de inte har en tro på att ingen Gud finns, utan att de helt enkelt saknar tro. ”Jag tror bara på det vetenskapen har bevisat”, hör man ibland från dessa.

Dessvärre är det varken sant eller särskilt rationellt att påstå något sådant. Dessutom visar det en påtagligt bristande insikt i vad vetenskapen är och klarar av. Man kallar denna oreflekterade filosofiska hållning för scientism, som innebär tron på att vetenskapen kan förklara allt.

Vår fysiska omvärld kan utforskas med hjälp av våra sinnen. Med hjälp av logiskt tänkande och en rad filosofiska grundantaganden (som att vår omvärld är lagbunden och att vi kan få samma resultat om vi gör samma försök igen, att alla skeenden utspelas i rum och tid, att vår omvärld är verklig och inte orsakad av mentala processer, osv) kan vi skaffa oss kunskap om den. För detta fungerar den vetenskapliga metoden ypperligt. Den innebär förenklar att man testar en idé med experiment, för att verifiera att idén håller. Inte bevisa. Bevis förekommer, i strikt mening bara inom matematik, men aldrig inom vetenskapen. Det är en missuppfattning.

Man bör påminna sig om hur kunskapsinhämtande fungerar, i verkligheten. Där är vetenskaplig kunskap en liten del. En hel del kunskap är erfarenhetsmässig, vi lär oss genom att göra, vilket till sin natur påminner om vetenskapligt inhämtad kunskap. Men väldigt mycket är förmedlad, eller uppenbarad, kunskap, som baseras på auktoritetstro, skulle man kunna säga. Vi får veta av journalister att USA och Nordkorea ska mötas, och vi väljer att lita på det förmedlande media som rapporterar, trots att vi ibland är sunt skeptiska till nyhetsrapportering. Föräldrar, lärare, vänner, böcker, tidningar, tv berättar alla saker som bygger en kunskapsbank. Helt ovetenskapligt tror jag att mindre än en procent av vårt vetande kommer från vetenskap. Givetvis är det inget fel i det. Ingen kan ägna all sin tid åt att göra experiment på allt man behöver veta. Man behöver helt enkelt ta till sig vetande från andra. Poängen är om källan är trovärdig. Det är därför kristna inte alls har problem med kunskap från bibeln, trots att allt inte kan kontrolleras vetenskapligt (men är förbluffande (för den som inte vill tro) vetenskapligt exakt i allt som kan kontrolleras).

Men sen måste man också komma ihåg att vetenskap ”bara” är en metod för att utforska vår fysiska omgivning. Det finns betydande fält av verkligheten som är helt oåtkomliga för den vetenskapliga metoden. Om detta handlar det mycket korta klipp som veckans film utgör.

 

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser Världsåskådningsatlas av James Sire. Fyll i din anmälan på https://www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser "Världsåskådningsatlas" av James Sire. Fyll i din anmälan på www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671Nu har anmälan öppnat till höstens bokcirkel! Ett utmärkt tillfälle att reflektera över din egen uppfattning om världen tillsammans med andra, och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

VÄRLDSÅSKÅDNINGSATLAS av James Sire är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor:

- Vari består den yttersta verkligheten?
- Hur är världen beskaffad?
- Vad är en människa?
- Vad händer efter döden?
- Hur kan vi veta något?
- Hur vet vi vad som är rätt och fel?
- Vad är meningen med historien?

Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Läs mer och anmäl dig via Bilda:
www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Visa mer