Författare

Son, make, förälder Kristen, präst, apologet Några ord som karaktäriserar denna i Lycksele boende präst, verksam inom Svenska kyrkan. Jag är bördig från Vikbolandet utanför Norrköping. Jag är uppväxt inom kyrkan i en bred bemärkelse, jag kunde Bibelns berättelser, men under min tonårstid växte frågan: ”Har Jesus funnits?” senare växte också frågan om Gud och vetenskap fram: ”Känner de varandra?” Efter mycket läsande, samtalande, undersökande landade min tro åter i hjärtat omvägen via huvudet! Min frälsare lever, han finns och Gud är grunden för allt!

Om inlägget

av Publicerat: 4 juli 2018Ämnen: Argument mot Guds existens, Moraliska problem i Bibeln6 kommentarerEtiketter: , , , , 1604 ord8 minuters läsningvisningar: 366

Dela inlägget!

Teologi för ateister – Del 1: Gud räddar bara mobbare!?

Det här är första delen i en sedan länge utlovad serie om den kristna tron. Den blir förstås personligt präglad, men jag försöker utgå från ett ganska allmänt kristet förhållningssätt. Att den är utlovad gör ju inte säkert att den är efterlängtad, jag har nämligen utlovat den när olika resonemang om Gud framkommit som kan behöva förklaras eller utvecklas, och ibland tänkt att den behövs när företrädare för andra trosuppfattningar än den kristna (ofta för en ateistisk tro, men inte alltid) beskrivit den Gud de inte tror på, vilket tillika är en Gud jag inte tror på, men så här sammanblandningen skett; det här anges vara den kristna trons Gud.

imageDenna gång är det några tankar om det som kallas den dubbla utgången. Bland annat lite om Gud kan vara god då bara den som passar in i kyrkans mall får komma till himlen och lite om hur man ser till att lyckas undvika evigheten med Gud.

I kristen tro talar vi ibland om frälsningsvisshet, det är något vi kan uppnå, vi kan veta att vi är räddade/frälsta, att vi lever i en relation med Jesus som har fört oss över från död till liv, i livet här och med fullbordan efter döden.

Några fler tankar om den kristna tron från undertecknad kan läsas här.

Ett vanligt bibelställe som brukar citeras för att berätta om frälsningsvisshetens möjlighet är:

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. 

Romarbrevet 10:9-10

För att förklara att Gud vill rädda alla människor brukar det som kallas Lilla Bibeln anföras:

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

–  Johannesevangeliet 3:16-17

Och det är på sin plats att inskärpa att det är Guds kärlek som både är upphovet till att han vill rädda alla människor och som visas just genom möjligheten att bli räddad genom honom:

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

–  1 Johannesbrevet 1:9-10

Gud räddar inte ja-sägare!

Poängen med hela min bloggpost är att en del av de som har en ateistisk tro och inte en kristen tro verkar mena att Gud bara räddar dem som liksom gillar honom eller anpassar sig efter honom, att det inte tycks tyda på någon kärleksfull Gud utan snarare på en gud lite lik den där tuffa gängledaren på högstadiet som räddade de som gjorde som han sa och skickade de andra till mobbningshelvetet i sämsta fall.

Eller annorlunda formulerat: Är kärlekens religion, den kristna tron, så att det bara är innegänget som Gud bryr sig om, bara de som blir räddade, oavsett vad för skäl den som inte omfattar den kristna trons innehåll har för sitt ställningstagande?

Kanske förstår du inte poängen med frågan och att besvara den, då vill jag tröstande säga att det är mest ett klargörande så att du argumenterar mot rätt Gud och inte en du själv uppfinner!

Vi fortsätter med den kristna trons grundfundament: Bibeln. Det är i Bibeln inte så enkelt att finna stöd för att Gud inte är kärleksfull på detta område! Bibeln driver hela tiden linjen om frälsningsvisshet, Gud vill att vi ska kunna vara säkra på att vi tillhör honom! Vi får dopet och nattvarden som fysiska påminnelser om den andliga/osynliga verkligheten, vi får säkerhetsförklaringen att tron och bekännelsen räddar (Romarbrevet 10:9-10), vi får försäkran om att Gud vill rädda alla (Johannesevangeliet 3:16-17) och att det är Guds kärlek som ligger bakom (1 Johannesbrevet 1:9-10).

Ofrälsningsvisshet – Hädelse mot den helige Ande

Kan vi uppnå visshet om att bli ofrälsta?

Det beror nog lite på hur man funderar kring frågan, de flesta kristna skulle nog säga att möjligheten att gå förlorad är reell och att vi är kallade att omvända oss och följa Jesus, att vi är inte uppmanade av Gud att söka den bortre gränsen utan att söka oss nära honom, men om man nu ändå vill ihärda så skulle nog många kristna svara att om vi inte vill ha med Gud att göra så kommer vi inte behöva det. Gud skapade människor med verkliga val i sina händer, val att påverka världen genom att göra ont eller att göra gott och verkliga, riktiga val som ytterst detta: Välja att inte leva med den som är godheten, ljuset, räddningen.

För utan val skulle vi vara som robotar, vi skulle inte kunna välja/skapa/främja kärlek om vi var tvungna att att göra på ett visst sätt.

Men om man nu vill välja bort, finns det då inget sätt? Jo, man kan uppnå ofrälsningsvisshet! Frågan är dock bara hur…

Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. 

–  Markusevangeliet 3:28-29

Också kan detta parallellställe anföras:

Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.

Matteusevangeliet 12:31

Här tycks vi ha något! Och läser vi den vidare kontexten (alltså texten runt omkring) så verkar markusstället peka mot att man ser och förstår att Jesus är Guds son eller liknande, men ändå ger djävulen äran, eller i alla fall länkar ihop det som sker med den onde. Även Hebreerbrevet tycks ha någon sådan tanke. Det är nog ändå det närmaste vi kommer, utifrån texten i Markusevangeliet är det inte helt enkelt att se vad som skett som rakt av är hädelse mot den helig Ande.

Kan jag göra något för att slippa bort ifrån förlåtelsen?

Det är ju så att vi kan vara trygga i att vi tillhör Jesus om vi gör det, men hur gör jag för att vara helt säker på att inte någonsin ha med Gud att göra? Det tråkiga svaret på detta är väl att vi kanske inte kan vara helt säkra på att jag personligen helt och fullt lyckas göra något mot honom som gör att förlåtelsen inte gäller för mig. Korset sonar  synden, för vi tycks behöva komma fram till detta att häda den helige Anden och det tycks lite för oklart vad det verkligen helt och fullt är för att vi ska kunna vara helt säkra på att lyckas.

Vad ville han nu ha sagt? Jo, egentligen detta enda: Gud visar i Bibeln sig vara nästan helt inriktad på hur man får en relation, en gemenskap med honom. Detta kallar vi att blir räddad, eller frälst eller dylikt. Gud lägger ganska lite vikt vid att berätta hur man blir oräddad.

Gud lägger inte bara möda på innegänget, de som håller med honom utan på alla människor, även de som inte är honom till lags (vilket jag inte helt visade i just denna bloggpost dock).

Till det som sagts här så kan också läggas att Jesus tycks lägga mindre vikt på hur vi lever än många kyrkor (det är inget jag fört i bevis här dock), men betonar möjligheten att leva med honom.

Framöver kan ämnen som följer kunna vara föremål för egna bloggposter i denna serie Teologi för ateister: Hur kommer jag garanterat till helvetet? Vad händer med de som dött innan Jesu födelse? Vad händer med de som inte hört (som Ali i Saudi Arabien m. fl)?

Vi slutar där med slutsatsen att Gud inte bara sträcker räddningens möjlighet till innelaget utan också mot dem som agerar motståndare.

Frid och välsignelser!

/ Martin Walldén

 

 

 

 

 

6 kommentarer

 1. Johan Franzon 20 augusti 2018 at 19:08

  Hej Martin!

  Eftersom denna text fokuserar på den dubbla utgången (himmel eller helvete) så skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på vad Jesus säger om den yttersta domen. Så vitt jag vet är det i Matt 25:31-46 som Jesu längsta undervisning om den yttersta domen finns. En något kortare beskrivning finns i liknelsen om ogräset och den goda säden i Matt 13.

  I dessa texter kan vi se två saker. Dels att det inte verkar ingå i Guds plan att alla ska klara sig. Detta ligger för övrigt helt i linje med undervisningen om den trånga porten (Matt 7:14). Vissa människor får helt enkelt inte komma in i Guds rike. Dessa ska i stället kastas i en evig eld/brinnande ugn. Det är väldigt svårt för mig att förstå hur en kärleksfull gud ens kan komma på tanken att behandla människor på det sättet.

  Och dels tycks båda berättelserna vara överens om att den sämre utgången (helvetet) hänger samman med människors gärningar. I Matt 13 talar Jesus om att ”förleda människor” och ”bryta mot lagen”. Ännu tydligare framträder gärningarna i Matt 25, där ”getterna” döms till den eviga elden därför att de handlat illa mot de svaga och utsatta. Människosonen säger alltså inte: ”Ni trodde inte på mig, därför ska ni dömas!” eller ”Ni bekände mig inte som Herre, därför ska ni dömas!”. Nej, varken tro eller bekännelse tycks ha betydelse. Det är gärningarna som kommer att avgöra.

  Detta menar jag står i skarp kontrast till Paulus undervisning om nåden och även till vissa saker som står i Johannes. Min erfarenhet är att de flesta kristna gärna hänvisar till just Paulus och Johannes i dessa frågor, samtidigt som de ignorerar vad Jesus själv säger i sin längsta undervisning på detta tema.

  (Notera även Matt 16:27: ”Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.” Liksom Matt 7:21: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”)

  Jag förstår inte riktigt var du själv landar i dessa frågor. I dina avslutande stycken verkar det finnas någon slags räddning även för människor som inte tror, men jag har svårt att tydligt se hur denna räddning ser ut. Så för att klargöra vill jag ställa en konkret fråga: tror du att judarna i Auschwitz som förnekade Kristus ändå kommer att hamna hos Gud? Eller kommer de att hamna i ugnen?

  Mvh Johan

  • Profilbild
   Martin Walldén 25 augusti 2018 at 22:26

   Hej! Att jag inte helt förklarar var jag står är nog främst för att denna bloggpost handlar allra mest om något annat än just detta med himmel eller helvete, det handlar snarare om vi med säkerhet kan säga hur vi skaffar oss möjligheten att inte alls ha möjlighet till relation med Jesus.

   Jag har i denna post egentligen inte alls berört de som inte tror på Jesus specifikt utan mest talat generellt om det går att själv springa bort från Guds ansikte (det går givetvis inte att gömma sig för en allvetande Gud, men om man kan springa bort från nåden kanske man ska säga?).

   Om människor som i detta livet inte lär känna Jesus tror jag att man ska uttala sig rätt försiktigt. Men dessa judar och kanske också Ali som bor mitt i Mecka eller Youn som bor i Nordkorea tänker jag på ibland. Jag tror att de ska få en egen bloggpost med lite resonemang.

   Allt gott! /MW

 2. Johan Franzon 26 augusti 2018 at 11:47

  Hej och tack för svar!

  Din artikelserie heter ”teologi för ateister” vilket signalerar att den vänder sig särskilt till sådana som jag. Därför undrar jag varför du nu duckar för mina frågor och synpunkter. När jag utifrån vad Jesus faktiskt säger om den yttersta domen kritiserar din teologi, svarar du att mina synpunkter ligger utanför ämnet. Verkligen? Det första du skriver efter artikelns inledning är ”Denna gång är det några tankar om det som kallas den dubbla utgången.” Mina synpunkter tar fasta på just det begrepp som du själv säger är temat. I det avslutande stycket ger du en diffus antydning och avstyr sedan min fråga genom att skjuta den på framtiden.

  Vad beror det på att du inte kan ge raka besked på raka frågor?

  Du skriver i denna artikel liksom även i del 2 som nu publicerats att ateister tenderar att kritisera en Gud som du inte tror på. Okej. Men berätta då gärna vilken Gud du tror på! Tror du på en Gud som kommer att skicka judarna från Auschwitz till den eviga ugnen, eller tror du inte på en sådan Gud? Jag har tidigare anfört exemplet med ett barn som blir ateist som vuxen därför att en präst förgripit sig på henne. Även här skulle jag uppskatta ett rakt svar. Tror du på en Gud som kommer att skicka henne till helvetet eller tror du inte på en sådan Gud? Observera att jag inte efterfrågar vad Gud de facto kommer att besluta. Det jag efterfrågar är vad du TROR.

  Jag vill även påpeka en annan sak, apropå din tes att ateister tenderar att kritiserar en Gud som inte heller de kristna tror på. Jag kan förstå den invändningen i de fall när ateister ägnar sig åt fria fantasier och målar upp gudsbilder som inte har någonting att göra med den Gud som finns beskriven i Bibeln. Men jag kan inte förstå den invändningen i de fall när ateister inte ägnar sig åt fria fantasier utan tvärtom utgår från just den Gud som faktiskt finns beskriven i Bibeln. Jag menar att min kritik hör till det senare slaget.

  Mvh Johan

  • Profilbild
   Martin Walldén 27 augusti 2018 at 18:50

   Tack! Japp din kritik är definitivt av det relevanta slaget!

   Missade att jag faktiskt skrev så!

   Den tanke jag har, som kanske inte framgår är att så här inledningsvis i serien kika på vad som står.

   Den första handlar om möjligheten att veta sig gå förlorad och den andra om vi verkligen kan berätta vem som kommer till helvetet.

   Hur man blir frälst är inte huvudsakligen ämnet, därav att jag uppfattade det ligga vid sidan av OCH därför jag säger att det är något som nog bör tas upp i serien!

   • Johan Franzon 28 augusti 2018 at 22:49

    ”Hur man blir frälst” var inte ämnet för det jag skrev. Jag skrev om dem som går förlorade, enligt vad Jesus säger i de passager jag angav.

    • Profilbild
     Martin Walldén 29 augusti 2018 at 21:29

     Nej, det var inte ditt ämne. Och mitt var inte de som går förlorade, utan hur är man säker på att tillhöra dem?

     Passager som om getterna och fåren och de som du tar upp kan mycket väl förtjäna att tas upp.

     Jag räknar inte in dem i mitt ämne, för jag tänker att det finns mer att säga om dem än du just gjort och att de kunde höra hemma just i min serie under ”hur blir man frälst”, men kanske ska de vara i en helt annan del om de tas upp. Vi märker, just då jag skrev kopplade jag dem till detta dock.

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer