Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 8 augusti 2018Ämnen: Rationalitet, Filosofi, Fri vilja17 kommentarerEtiketter: , , , , 1154 ord6 minuters läsningvisningar: 151

Dela inlägget!

Kan rationalitet finnas utan Gud? (Debatt Micael Grenholm vs. Simon Liljestrand)

I våras hade jag äran att få debattera Guds existens med Simon Liljestrand, en påläst och respektfull ateistisk röst på nätet som jag har interagerat med i flera år. Ämnet var ”Är det rationellt att tro på Gud?” och vi kom in på flera intressanta frågor såsom universums finjustering, lidandets problem och mirakler.

Det jag tyckte var mest spännande dock var att ställa frågeställningen på huvudet och fråga hur rationalitet ens kan finnas om Gud inte finns?

Simon Liljestrand förnekar likt många andra ateister att det finns en fri vilja, se videon ovan. Sam Harris, en av världens mest inflytelserika ateister, har skrivit en bok om att fri vilja inte kan finnas, och han får medhåll från populära ateistiska youtubers som KosmicSkeptic och RationalityRules. Utifrån dessa herrars naturalistiska världsbild finns det inte utrymme för fria varelser som fattar beslut oberoende av sin neurobiologiska input.

Simon argumenterar till och med för att ingen borde tro på fri vilja – inte ens gudstroende. Detta för att han anser att om någon fattar beslut oberoende av input så är det slumpmässigt, men det gör det inte mer fritt för det. Om hjärnan slår tärning istället för att falla som dominobrickor handlar det fortfarande inte en fri vilja vi pratar om.

Jag argumenterade för att Simon fortfarande är begränsad till ett naturalistiskt tankesätt när han ser slumpen som det enda alternativet till determinism. Om Gud finns och har gett oss en andlig dimension finns utrymme för verklig fri personlighet och vilja, då existerar fria varelsers val som en ytterligare kraft i universum vid sidan av slumpen och orsak-verkanprocesser.

I vilket fall borde ateisten kunna medge att det är mer sannolikt med fri viljas existens om Gud finns än om han inte finns. Och som jag nämnde inledningsvis tror jag att fri vilja behövs för att rationalitet ska kunna finnas.

Vad är rationalitet? ”Det som bygger på förnuftet” enligt NE, ”Att resonera och argumentera logiskt och på grundval av fakta” enligt Natur&Kulturs Psykologilexikon. Detta förutsätter att kunna välja en tanke framför en annan, att avfärda irrationella idéer och välja att följa logik och fakta dit de leder. En person utan fri vilja kan inte göra det.

Tänk efter, om vi inte har fri vilja, vad skiljer Albert Einstein från Donald Trump? Medan den ene kläcker geniala ekvationer och den andre twittrar ”covfefe” är de identiska utifrån en deterministisk världsbild: båda agerar strikt på sin input. Inputen är olika för de båda individerna, och därmed är deras agerande olika, men det går inte att säga att Einstein är mer ”rationell” än Trump. De gör exakt samma sak, och får olika resultat enbart för att de föddes i olika familjer.

En vanlig respons till detta är att jämföra mänskliga hjärnor med miniräknare. Miniräknaren väljer inte vad den ska visa på skärmen, men det den visar är i enlighet med matematikens lagar och på så sätt ”rationellt”. På samma sätt kan vi beskriva Einstein som en rationell person beroende på den output han ger även om hans process för att hantera input inte skiljer sig från oss andra.

Jag tycker dock att en sådant resonemang bara befäster att rationalitet inte kan finnas utan fri vilja, för miniräknare är inte rationella. De är inte ens medvetna! En miniräknare som ständigt visar felaktiga svar för att den är programmerad på det sättet, gör ingenting annorlunda än en miniräknare som visar korrekta svar. De är båda lika irrationella, de gör bara som de blir tillsagda.

Bloggen Maverick Christian utvecklar detta argument och slänger in lite utomjordingar för skojs skull:

Recall that under hard determinism, mindless and blind physical causes produce all our beliefs, rather than a mind having some control in producing them. Does the calculator argument compensate this to provide us with rationality? Consider this hypothetical set if scenarios in which astronauts find an alien species that mindlessly accepts any belief given to them. Also suppose we separate these aliens into groups A and B.

Scenario 1: We write down mathematical statements on slips of paper and give them to the aliens in the following manner: we give group A slips of paper that convey false beliefs like “2 + 2 = 5,” and also via paper slips we give group B true mathematical beliefs (having their source in rational individuals like ourselves) like “2 + 2 = 4.” Is group B more rational than group A? No, both are accepting beliefs thoughtlessly and without one iota of rational reflection.

Scenario 2: Suppose we give group A calculators that consistently give incorrect answers such as “2 + 2 = 5” and group B calculators that produce consistently correct answers. Both groups mindlessly accept the answers the calculators give them. Is group B being more rational than group A in accepting their beliefs? Again, the answer is no.

Scenario 3: Now suppose we implant the calculators within the heads of the aliens where their little head tentacles press the buttons and the calculators feed them the answers through neurochemical reactions. Group A is given the faulty calculators and group B is given the good calculators. Once again, both groups mindlessly accept whatever beliefs are given to them by these calculators. Not much has changed here other than the physical location of the calculators, so is group B behaving more rationally than group A? I think again the answer is no.

We can present the argument more formally as follows, where the if-then statement in premise (4) uses the material conditional.

(1) In scenario 1, group B is no more rational than group A.
(2) In scenario 2, group B is no more rational than group A.
(3) In scenario 3, group B is no more rational than group A.
(4) If (1), (2), and (3) are true, then on hard determinism one’s brain operating in accord with reason is not a sufficient condition for genuine rationality.
(5) Conclusion: on hard determinism, one’s brain operating in accord with the reason is not a sufficient condition for genuine rationality.

Sammanfattningsvis behöver vi tro att fri vilja finns av ren självbevarelsedrift – annars måste vi förneka att några av våra tankar är rationella. I och med att ateismen har så svårt att redogöra för hur fri vilja skulle kunna finnas behöver vi kasta den världsbilden överbord. Tror vi på Gud har vi däremot mycket lättare att förklara hur rationalitet kan finnas.

17 kommentarer

 1. Anders Åberg 8 augusti 2018 at 21:46

  Tja, Gud, Laplaces demon eller Heissenbergs osäkerhetsrelation.
  Vad jag vet så gäller Heissenbergs osäkerhetsrelation fortfarande och då har vi fri vilja utan någon gud.

  • Profilbild
   Martin Walldén 8 augusti 2018 at 21:47

   Blir den en vilja eller blir det fria ryck/spammare?

   • Anders Åberg 9 augusti 2018 at 10:14

    ???

    • Profilbild
     Martin Walldén 11 augusti 2018 at 11:49

     Alltså den blir fri, absolut, men vad är en vilja? Är vilja samma som fria spasmer eller innehåller begreppet ”vilja” något kvalitativt som styr vad ”fri ” kan innebära i detta fall?

     • Anders Åberg 11 augusti 2018 at 20:05

      ”vad är en vilja?” Ja det kan man naturligtvis fråga sig. Att viljan har sitt ursprung i hjärnans synapser är uppenbart, men vad som skiljer en vilja från en vanlig tanke kanske kräver sin definition. Alla varelser verkar ha vilja, så det verkar inte krävas jättelika hjärnor för att åstadkomma den.
      I många fall är viljan rent instinktiv, men hos högre djur verkar viljan både vara instinktiv och föregås av diverse överväganden beroende på den rådande situationen.

      Vad jag förstår så är oenigheten total bland filosofer och andra om definitionen av vilja, så kanske kommer vi inte särskilt långt här heller.

      Viljan hos människor är dock mycket påverkbar av den rådande verkligheten och om både den verkligheten och hjärnans synapser har sitt ursprung i icke helt förutsägbar kvantfysik så uppstår också ett icke förutsägbart resultat. Det i sig är kanske huvudförutsättningen för att man skall kunna tala om fri vilja.

      Om vi i framtiden lär oss betydligt mer om kvantfysik, så finns naturligtvis risken att vi återigen tvingas ge Einstein rätt och säga att allting faktiskt ÄR förutsägbart med tillräcklig mängd data och processorkraft och då bli av med den fria viljan, men det kanske vi inte behöver ta ut i förskott. Låt oss istället glädjas åt att viljan iallafall är fri med dagens kunskapsnivå.

   • Micael Grenholm 9 augusti 2018 at 14:48

    Exakt, det Simon Liljestrand kritiserar i videon ovan är att likställa kvantmekanisk slump med fri vilja. Den fria viljan behöver vara en egen kraft vid sidan om slump och orsak-verkan för att kunna existera. Naturalismen tycks inte ge utrymme för det.

    • Anders Åberg 9 augusti 2018 at 20:07

     Nej Micael nu tappar du bort dig alldeles här. Det vi kallar vilja agerar inte på kvantnivå. Synapser däremot lär uppstå på kvantnivå, men sedan utsatts dom för massor av olika input som minskar slumpens betydelse. Först efter det kan det kallas vilja.
     Vad Heissenberg säger är att ingenting kan förutses exakt på kvantnivå och därför kan fri vilja existera. Einstein gillade inte kvantfysik och trodde nog att allt egentligen gick att förutse med rätt teknik och information, lite som Laplaces demon.

 2. Johan Franzon 8 augusti 2018 at 23:17

  Hej Micael!

  Jag undrar hur det här med fri vilja fungerar när man väl blivit kristen. Det som gör mig undrande är att Nya testamentet på många ställen beskriver det nya livet med Kristus som ett slavförhållande. I Första Korinthierbrevet skriver Paulus till församlingens medlemmar att de inte tillhör sig själva:

  ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva.”
  (1 Kor 6:19-20)

  Och längre ner beskriver han hur äganderätten till den egna personen övergått till Gud genom något som låter som en penningtransaktion:

  ”Gud har köpt er och priset är betalt …”
  (1 Kor 7:23)

  En längre utläggning kring hur personen blir en slav under Gud finns i Romarbrevet:

  ”Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten – jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv.”
  (Rom 6:16-22)

  Jag noterar att Paulus tillåter något som verkar vara ett fritt val just i övergången. Men därefter är det åter slaveri.

  I Galaterbrevet ger han en något annorlunda bild. Här är det inte så att personen underställs en ny slavägare utan snarare så att personen dör och ersätts med en ny person, nämligen Kristus själv:

  ”I have been crucified with Christ; and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me.”
  (Gal 2:19-20 NRSV)

  Jag har väldigt svårt att utifrån dessa passager förstå hur en kristen person kan ha en fri vilja. Med det sista citatet blir det till och med osäkert om det finns någon person kvar överhuvudtaget.

  Mvh Johan

  • Micael Grenholm 9 augusti 2018 at 14:24

   Hej Johan!

   I koinégrekiska är ordet för slav samma ord som för tjänare. Paulus betonar mycket riktigt att vi ska lyda Gud i allt likt slavar/tjänare, men det finns ingen tanke i NT om att vår fria vilja därmed skulle upphävas – då vore vi syndfria. Varningarna att avvika från den vägen och följa efter dem som redan gjort det visar på att de tidiga kristna var väl medvetna om att vi fortfarande KAN avvika från Guds väg, men de tyckte förstås inte att vi SKA det. 1 Joh 1:9 visar att det fanns en medvetenhet om att ingen lyckas uppnå lärjungaskapets mål till punkt och pricka, men det finns förlåtelse för dem som misslyckas. Någon tanke om att Gud lobotomerar lärjungar så att de lyder honom likt robotar fanns inte i den tidiga kyrkan – det är något jag tror du själv läser in. Kanske en kurs i nytestamentlig exegetik skulle vara intressant för dig? Det ges en del sådana på distans från olika högskolor, jag tror det skulle hjälpa dig väldigt mycket i sådana här diskussioner.

   • Johan Franzon 9 augusti 2018 at 22:08

    Jag noterar att du hänvisar mig till en kurs i exegetik efter att själv inte ha lämnat någon tolkning på Gal 2:19-20. Så det vore intressant att få höra din åsikt. Vad menar Paulus när han skriver att det inte längre är ”jag” som lever?

    Och när det gäller exegetik, vilken av alla experter på Nya Testamentets exegetik tycker du att jag ska välja. Kanske Cecilia Wassén?

    Du skriver tvärsäkert att ”ordet för slav är samma ord som för tjänare”. Alla tycks inte hålla med om detta. Jag har exempelvis hittat William Barcley (Professor of Divinity and Biblical Criticism at the University of Glasgow) och Murray J Harris (professor emeritus of New Testament exegesis and theology at Trinity Evangelical Divinity School) som båda menar att den korrekta innebörden av doulos är ”slav” och ingenting annat. Som kuriosa finns även den evangelikala predikanten John MacArthur, som kör slavlinjen stenhårt.

    Nåväl, åter till den fria viljan.

    Om jag förstår dig rätt menar du att kristna BÖR lyda Gud likt slavar/tjänare. Detta är alltså idealet, det som ska eftersträvas. Ja, men i så fall är väl din önskan att den fria viljan ska få ett så litet utrymme som det bara går. Helst inget utrymme alls. För hela utrymmet ska ju fyllas av Guds vilja. Slavarna ska bara lyda.

 3. Ola H 9 augusti 2018 at 06:52

  Tack, för bloggposten Micael.
  Jag håller med om att vår vilja, tankar och handlingar kan brytas ner till en orsaks – verkan kedja med möjligtvis inslag av slump i en naturalistisk värld. Allt tal om fri vilja blir som Simon är inne på nonsens.
  Jag har inte tänkt så mycket på hur det påverkar rationalitet men det bör betyda att även om det finns en lagbunden logisk värld som skulle kunna rationaliseras runt så är det ingenting som säger att dom tankar som råkar dyka upp i våra hjärnor skulle överensstämma med världens verkliga beskaffenhet.
  På sin höjd skulle vi kunna säga att den till stor del är lagbunden och att samma händelser ofta följer av samma förutsättningar eftersom våra tankar oftast har det mönstret men om tankarna ska kunna anses vara rationella så har jag svårt att se att dom inte också måste vara fria.
  Tur att naturalismen tycks vara fel så att den naturliga världen därmed inte är ett slutet system.

  • Johan Karlsson 19 september 2018 at 13:05

   Som jag redan påpekat ovan är Grenholms tredje kategori inte ett genuint alternativ. ty följande dikotomi är en *sann* dikotomi:

   ”Antingen är vår vilja orsakad eller så är den icke orsakad.”

   Eftersom det är en sann dikotomi så gäller även denna dikotomi för Grenholms svammel om ”andlig vilja”.

   Därmed har han inte löst den fria viljans problem.

   Ni har därmed exakt samma problem som ni började med, d.v.s. om vår vilja inte är determinerad så är den ontologiskt slumpmässig. Men en sådan vilja omintetgör rationella beslut. Ergo, så länge ni argumenterar för libertariansk fri vilja har ni inte någon epistemologisk rätt att hävda att ni kan formulera rationella argument för er libertarianska fri vilja.

 4. SimonDaNinja 14 januari 2019 at 18:21

  Jag vet inte om jag kommer hitta tid att svara ordentligt, exempelvis med ett eget blogginlägg eller en YouTube-video, men jag vill iaf klargöra en kort sak jag inte riktigt tycker framkommer:

  Jag säger inte bara att om hjärnan agerar oberoende av input, så är det slumpmässigt. Jag säger också att om anden eller själen agerar oberoende av input så är det slumpmässigt. Jag anser därmed inte att mitt argument är beroende av naturalism, utan fungerar för kausalitet across the board. Antingen är en händelse (naturligt eller övernaturligt betingad) entydigt implicerad av omständigheter, eller så är den inte det, och är den inte det så tycks den vara slumpmässig.

  • Johan Karlsson 15 januari 2019 at 17:20

   Du glömmer att allt kan förklaras med magi…

   • Ola H 16 januari 2019 at 08:39

    Johan,
    Tänker du typ magi som t.ex en magiker som trollar fram allt ur en hatt eller är det mer som med som en icke existerande magiker som trollar fram allt ur en icke existerande hatt?

    • Johan Karlsson 16 januari 2019 at 18:15

     Och vi får inte glömma bort att du postulerar en magiker som trollar fram alltet ur en **icke-existerande hatt**. Men ur ”inget” kommer ”inget” — det är sant även för icke-existerande hattar.

    • Johan Karlsson 18 januari 2019 at 17:45

     Ola, (redigerad i enlighet med bloggens riktlinjer /Martin Walldén, bloggredaktör)
     Enligt B-teorin är ju rumtiden evig, så ingenting behöver ”trollas fram”.

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

4 months ago
Visa mer