Författare

Hajdi Moche är en av bloggarna och har tidigare varit styrelseledamot i Svenska apologetiksällskapet under flera år. Hennes intresse för goda skäl till tron var en viktig, bidragande faktor till att hon blev kristen år 2016. Hon har sedan dess haft ett brett intresse av apologetik, bland annat i ämnen relaterat till vetenskapsfilosofi, psykologi och Jesus uppståndelse. Hajdi är legitimerad psykolog och jobbar vid Linköpings universitet som doktorand. Hon är gift och bor i Malmö. Läs mer om Hajdi på hennes föreläsarsida.

Om inlägget

av Publicerat: 12 september 2018Ämnen: Uncategorized63 kommentarerEtiketter: , , , , 1445 ord7 minuters läsningvisningar: 160

Dela inlägget!

Livets stora frågor – vilka svar har du? Om världssyn.

Världsbild. Hur många har en sådan i Sverige? Och med ”har” menar jag att ha en medveten och koherent världsbild eller världssyn (eller världsåskådning – det är snarlika begrepp som här kommer användas synonymt). Min intuitiva gissning skulle vara att väldigt få har det, men kanske har jag fel. Jag tror till och med att få personer överhuvudtaget ens vet vad som menas med en världsbild. Och följaktligen, än mindre har en uttalad och konsekvent sådan. Du som läser detta, har du en eller vet du vad din världssyn är?

Tidigare hade i alla fall inte jag det, och jag levde glatt omedveten om min eventuella världssyn. Det stördes dock när jag för cirka 3 år sedan (när jag ännu inte var kristen) fick en fråga rakt på av en kristen vän.

”Vad är din världssyn? Vad tror du på?”

Vad svarar man på det om man aldrig ordentligt funderat på det innan? Mitt initiala svar blev tystnad, men i huvudet rusade hundra tankar. Jag försökte både lista ut vad hon frågade efter och komma i underfund om jag hade någon världssyn, och i så fall vilken. Det slutade med att jag fick fråga henne vad världssyn innebär och vad en sådan skulle kunna vara. Hennes svar klargjorde saker, men jag tror inte att jag var ensam om att vara förvirrad över frågan. Snarare tror jag att många med mig delar en liknande oförståelse inför ämnet och en sådan potentiell fråga. Kanske har jag fel men eftersom frågor som religion, existens och världsåskådning inte är det första som diskuteras på rasten, i fikarummet eller i media, tror jag att många är omedvetna om sin eventuella världssyn.

När jag på senare tid har undersökt frågan om världssyn lite mer har jag också märkt att det på olika ställen ges olika (men snarlika) definitioner på vad som ingår i eller utgör en världsbild. På många ställen definieras världsbild, på ett kortfattat sätt, som en omfattande uppfattning om världen. Lite mer utförligt är världsbilden ett ramverk bestående av flera sammanhängande trosuppfattningar om människan, livet, världen, kunskap, moral, tro mm. Andra definierar det som en grundläggande orientering i livet, bestående av förutfattade antaganden om verklighetens beståndsdelar, utifrån vilka vi lever och är. Flera saker verkar också vara gemensamma, även om det kan skilja sig åt beroende på vem man frågar. Så vad ska en världssyn svara på?

Kortfattat brukar en världssyn innehålla något om dåtiden, något om nutiden och något om framtiden. Till exempel var människan kommer ifrån eller vad människans ursprung är, vad problemet med världen/livet är samt hur man kan/bör fixa det. Ytterligare andra menar att en världssyn ska ge svar på de fyra orden “origin”, “meaning”, “morality” och “destiny” (svenska: ursprung, mening, moral, öde). Då kan det vara frågor som dessa:  

“Vad är människans ursprung?”,

“Vad är meningen med livet?”,

“Varifrån hämtar vi vår moral, samt finns objektiv moral?” samt

“Vad sker vid döden/i efterlivet?”.

Jag vet, det är stora frågor. Extremt stora. Frågor som människor och filosofer funderat över i alla sina år men ändå inte alltid lyckas komma fram till svar på. Däremot tror jag (och många fler med mig – dvs. personer som undersökt och funderat över detta) att människors världssyn ofta finns på en omedveten och implicit nivå som kanske kommer fram först vid krissituationer eller när ens tilltro sätts på prov.

Syftet med att klargöra och medvetandegöra sin världsbild är dels för att se om den är begriplig och koherent och dels för att undersöka om den verkar matcha med världen och vad vi vet om verkligheten. En medveten världssyn kan också, i bästa fall, bli en slags kompass för hur man är, gör och fattar beslut. Och ytterligare ett viktig syfte med att medvetandegöra ens världsbild är för att skapa en röd tråd mellan ens uttalanden och ens agerande. Så sammanfattningsvis kan jag till exempel, om jag vill vara konsekvent, inte mena mig vara resultatet av en slumpmässig process av mutationer och samtidigt tro att människor har en inneboende mening med sina liv. Eller jag kan till exempel inte anse att barnvåldtäkt alltid är fel – oavsett vad folk tycker – och samtidigt mena att objektiv moral inte existerar (utan att moralen är subjektiv eller konsensusbyggd).

Men då kanske du nu frågat dig vad den kristna världsbilden är, eftersom detta är en kristen apologetisk blogg och jag nu lyft vikten av att ha en sådan. Vad sa till exempel min kristna vän för nästan tre år sen om hennes världsbild?

Jo, en kristen världsbild (i grova drag) innehåller en uppsättning koherenta svar på de frågorna som jag lyfte tidigare: ursprung, mening, moral och öde. Vårt ursprung är från Gud, dvs. vi är skapade av Gud och till hans avbild – och det finns då ett syfte och värde med att vi finns, lever och andas. Det innebär även att universum är skapat, vilket vi indirekt finner stöd för från vetenskapen som har funnit att universum har en början (Big Bang). Vidare säger den kristna världsbilden att meningen med livet är kärlek och relationer – att älska och ha en personlig relation med Gud, samt med medmänniskorna. Här finns det otaliga bevis från psykologin om att människor är beroende av, och mår bra, av nära och trygga relationer. Vidare säger den kristna världsbilden att moral är objektiv – det finns rätt och fel. Oavsett om majoriteten i samhället skulle tycka att det är okej att våldta barn, så är det inte rätt. Och slutligen säger den kristna världsbilden att livet inte tar slut när vi dör utan att det finns ett efterliv. I efterlivet kommer vi antingen existera i frånvaro eller i närvaro av Gud, vilket följaktligen innebär en frånvaro eller närvaro  av allt som är gott i livet – kärlek, glädje, frid mm (dvs. himlen eller helvetet).

Okej, men andra världsbilder då – vad säger de? Här finns det många olika svar, eftersom det finns flera olika världsbilder. En ateistisk världsbild kan till exempel säga att endast människan existerar och att ingen metafysisk eller spirituell verklighet finns. Att människan är högst upp i den evolutionära skalan och att människan avgör sitt eget öde, samt att vi själva utvecklar och avgör vad som är fel eller rätt. “Problemet” för människan kan till exempel vara den hotande klimatfrågan – och denna kan sägas existerar på grund av människans brist på resurser och kunskaper. Lösningen blir att försöka rädda planeten och det kan ske med vetenskap, teknologi och sinnrikhet. Och slutligen säger den ateistiska världsbilden att det inte finns något efterliv, utan att livet bara tar slut abrupt.

Vad innebär en sådan världsbild? Jo, till exempel att människan inte har ett syfte med att existera och andas, att abstrakta värden som kärlek, logik och moral inte har en berättigad grund att förankras i samt att mord av judar, homosexuella och personer med funktionsnedsättning mycket möjligt ansetts vara rätt om Hitler hade vunnit andra världskriget – och därmed varit rätt. Det finns såklart många andra implikationer också, vilket såklart gäller både den kristna och ateistiska världsbilden.

Avslutningsvis vill jag, återigen, lyfta vikten av att medvetandegöra sin världsbild.  Undersök om din världsbild är invärtes koherent? Och om din världsbild är koherent med hur du lever, agerar och uttalar dig om saker runt dig?

Låt det bli min utmaning till dig att fundera på under hösten.

/Hajdi

63 kommentarer

 1. Johan Franzon 12 september 2018 at 21:14

  Hej!

  Du skriver att ateisters världsbild innebär ”…att mord av judar, homosexuella och personer med funktionsnedsättning mycket möjligt ansetts vara rätt om Hitler hade vunnit andra världskriget – och därmed varit rätt.” Jag anser att din beskrivning är både grov och okunnig. Är du medveten om att många av vår tids mest inflytelserika moralfilosofer är ateister och att stora namn som Derek Parfit och Peter Singer försvarar objektiv moral? Peter Singer har för övrigt offer för förintelsen i sin egen släkt.

  Och eftersom du nämner Nazitysklands brott mot mänskligheten skulle jag vilja ställa följande fråga för att klargöra hur din egen världsbild hänger ihop. De flesta judar som mördades av nazisterna torde ha förnekat Jesus som sin frälsare. Tror du att de kommer att tillbringa evigheten hos Gud, eller tror du att de hamnar i helvetet?

  Mvh Johan

  • Profilbild
   Martin Walldén 13 september 2018 at 20:52

   Om Gud är rättfärdig så kommer det där gå helt fair till! Det kommer inte att vara vi människor som behöver avgöra det!

   • Johan Franzon 13 september 2018 at 21:45

    Martin:

    Vad menar du med ”fair”. Enligt Joh 3:16 går du förlorad om du inte tror på Jesus. Eftersom merparten av förintelsens offer inte trodde på Jesus, så bör de alltså gå förlorade. Så, menar du att det är ”fair” att de går förlorade? Eller menar du tvärtom att Gud gör undantag för dem, att han på grund av deras svåra lidande på jorden vill vara ”fair” och se mellan fingrarna?

    Den här artikeln påstår att kristen tro ger svar på livets stora frågor. Den påstår dessutom att kristen tro ger besked om saker som händer efter jordelivets slut. Så bra, då bör min lilla fråga vara lätt som en plätt att besvara.

    • Profilbild
     Martin Walldén 14 september 2018 at 09:17

     Jag menar inget av ovanstående! Jag återkommer väl i en kommande bloggpost om detta ifall det inte blir tillfreds besvarat nu!

     Det korta svaret är att Gud är god och rättfärdig, vilket kommer avspegla sig (förutsätter jag) på vem som lever med honom och vem som inte gör det.

     • Johan Franzon 14 september 2018 at 09:33

      Du besvarar inte frågan genom att bara skriva ”Gud är god och rättfärdig”. Jag anser att min fråga är konkret och tydlig. Jag anser vidare att den är högst relevant, eftersom den berör en av de viktigaste moraliska utmaningar som mänskligheten ställts inför, nämligen den nazityska förintelsen av Europas judar. Om kristen tro inte kan ge klart besked om vad som kommer att hända med dessa människor efter döden, så undrar jag vad kristen tro överhuvudtaget kan ge besked om.

     • Profilbild
      Martin Walldén 15 september 2018 at 20:31

      Ett försök till svar kommer säkert i någon kommande bloggpost från mig i serien ”Teologi för ateister”. Anledningen är att dels kan viss försiktighet behövas och oxå så kan det vara bra om skribenten själv får lägga grunden vilken Gud vederbörande talar om.

      Men frågan är relevant, inte tu tal om saken!

     • Profilbild
      Martin Walldén 11 oktober 2018 at 21:17

      Den ger hopp. Den ger frälsningsvisshet, men oxå hopp för den som är utanför detta.

      Jag skulle säga att oddsen är goda för att mina tankar kring detta utvecklas i teologiserien!

      Tills dess så är det faktiskt relevant att fundera på vad denna utsaga om Gud betyder för dessa och andra döda männi där vi inte vet att de satt sig själva i en position av frälsningsvisshet!

  • Profilbild
   hajdimoche 13 september 2018 at 22:17

   Hej Johan!
   På vilket sätt tycker du att den beskrivningen är grov och okunnig?
   Ja, jag har lite kunskap om bl a Singer, gör bl a forskning som liknar hans.
   Min tes är inte att man inte kan vara moralisk eller ens omöjligt kunna ha en koherent syn på moral (jag känner till exempel inte till alla möjliga världsbilder), men jag tror samtidigt inte heller särskilt många är som Peter Singer – både i sitt moraliska handlande eller i sin syn på moral. Jag argumenterar alltså inte heller för att man som ateist tycker att det är rätt med förintelsen, för det tvivlar jag på att särskilt många gör, utan att en ateistisk världsbild torde leda till den logiska slutsatsen att moral är subjektiv (och hittills gjort med alla ateister som jag diskuterat detta med), vilket leder till att det blir svårt att hävda att hitlers agerande var objektivt fel.

   Det är en svår fråga. Endast Gud kände deras hjärtan och tro, och eftersom han är grunden för rättvisa och godhet, utgår jag från att han sköter den biten på bästa möjliga sätt. Jag är säker på att min syn på rättvisa är mer snäv än hans. Vad tror du själv? Att de bara har upplösts/slutat existera överhuvudtaget?

   /Hajdi

   • Johan Franzon 13 september 2018 at 23:13

    Den är grov eftersom du kategoriskt säger att ateism innebär att moral reduceras till ett allmänt tyckande där även nazism kan ”vara rätt”. Den är okunnig eftersom du inte verkar känna till att det finns tongivande moralfilosofer som är ateister och som samtidigt försvarar objektiv moral.

    Jag menar för övrigt att den typ av moral som brukar kallas ”Divine Command Theory”, dvs att rätt och fel avgörs utifrån Guds olika direktiv, inte leder till objektiv moral utan till subjektiv moral. Gud är ett subjekt. Om du är kristen bör du även tro att Gud är ett subjekt som ändrar sig, eftersom han genom Kristus inrättat ett nytt förbund, som innebär att Gud skriver om de moralregler som gäller för oss människor. Det som var sant före Golgata, ex att du blir rättfärdig genom att följa lagen, är inte längre sant efter Golgata, får då blir du rättfärdig genom tro och nåd (enligt vad de flesta verkar mena).

    När du, precis som Martin, duckar för min fråga, blir det svårt att tro på tesen att kristen tro skänker svar på alla de där frågorna du skrev om. För helt plötsligt verkar ni totalt oförmögna att ge raka besked.

    Som ateist tror jag inte på ett liv efter döden. Så i min värld är förintelsens offer fysiskt borta, även om deras berättelser fortsätter att leva i mänsklighetens minne. Men den typ av kristen tro som innebär att vissa människor efter döden plågas i ett helvete, gör blir situationen betydligt värre. Om vi ska tro på vad Jesus säger om den brinnande ugnen, så innebär döden för många människor, inklusive många människor som plågats svårt under sitt jordeliv, att plågorna inte upphör utan förvärras. Konsekvensen i det aktuella exemplet kan i värsta fall bli att judarna som slutade sina jordeliv i Auschwitz krematorier kommer att fortsätta att brinna, fast nu i Guds eviga eld.

    • Profilbild
     Martin Walldén 17 september 2018 at 20:12

     Mycket av det här skrivna ligger utanför just vad skribenten behandlar i bloggposten.

    • Profilbild
     hajdimoche 17 september 2018 at 20:33

     Då förstår jag din invändning. Och det var anledningen till att jag medvetet skrev ”kan till exempel säga”, dvs. jag var medveten om att man kan vara ateist och tro på objektiv moral som är grundat i något annat än Gud, även om de som tror det sannolikt är i minoritet (kanske för att det krävs mer filosofiska kunskaper än gemene man ofta har?) Tror till exempel du på den versionen? Du verkar kunnig, men jag tror inte lika många ateister är så insatta.

     Det borde bero på hur man definierar subjektiv och objektiv (folk definierar det snarlikt men med olika nyansskillnader). Men låt oss leka med tanken då, så att du kanske får lite mer svar på din fråga. Låt säga att judarna hamnar i helvetet (vilket inte alls behöver innebära någon brinnande eld, som du refererar till det som, eftersom Bibeln ibland beskriver det som ett totalt mörker – så en sannolik tolkning är att helvetet snarare handlar om frånvaro från Gud och allt gott) för att de har syndat utan att tagit emot Jesus fria gåva om syndernas förlåtelse (de ”straffas” alltså inte för att de inte tror på Jesus, utan för sina egna personliga synder, en mycket viktig skillnad). Kan vi dra slutsatsen att Gud är orättvis då, pga deras lidande på jorden? Dels beror det på vilken definition av rättvisa du utgår ifrån och hur du grundar att just den definitionen av rättvisa är sann och rätt. Men framförallt är jag ganska säker på att vi är okapabla att komma fram till ett svar som inte bara ska vara fullständigt rättvist och rättfärdigt, utan samtidigt ska vara fullständigt kärleksfullt, fullständigt rätt och fullständigt gott – i ett evighetsperspektiv (för det är vad Gud är). Du kanske anser att det går att döma Gud för att vara rättvis eller orättvis i denna fråga, men det torde samtidigt innebära att du enbart fokuserar på en aspekt av beslutet (ett slags tunnelseende på rättvisa), och då gissar jag att du då missar att Gud är och behöver vara (och upprätthålla) alla ovanstående saker (och fler) – samtidigt.

     Jag behöver också förvarna om att jag inte är den som prioriterar att lägga min tid till att kommentera och svara på kommentarer här, så jag kommer sannolikt inte vara särskilt aktiv i detta kommentarsfält framöver. Däremot anser jag att det är viktigt att visa respekt mot läsarna på bloggen och att bemöta eventuell kritik och svara på kommentarer när dessa kommer. Så eventuellt tackar jag för dina kommentarer för denna gång.

     /Hajdi

    • Profilbild
     Martin Walldén 25 september 2018 at 21:04

     För övrigt är ju sagan jag skrev om Guldmyntfot och de tre björnarna en kommentar på om det blir subjektiv moral om den grundas i Gud.

   • Annie Svensson 14 september 2018 at 21:34

    Hej Hajdi!

    Att en ateist skulle hålla med Hitler om Hitler skulle vunnit andra värlskriget? Om det är vad din expertis på världsbilder berättar för dig, måste jag meddela att du är helt felinformerad. Om du tror på sådant kan jag verkligen förstå att du väljer en sk kristen världsbild.

    Jag känner mig tvungen att berätta (fast det kanske är jobbigt för dig att höra) att din världsbild varken är ”invärtes koherent” eller ens beskriver världen på ett sätt som överensstämmer med verkligheten. Om din världsbild gör att du uttalar dig om ateister som potentiella nazister som saknar kärlek, logik och moral så behöver du nog tänka efter några gånger till. Du agerar och uttalar dig på ett sätt som är respektlöst och fördömande. Tillika okunnigt.

    Du behöver nog fundera lite själv under hösten.
    Låt det bli min utmaning till dig.

    Vänligen,
    Annie Svensson

    • Profilbild
     Martin Walldén 17 september 2018 at 20:14

     Mycket av det här skrivna ligger utanför just vad skribenten behandlar i bloggposten.

    • Profilbild
     hajdimoche 17 september 2018 at 20:36

     Hej Annie.
     Verkar genomgående i kommentarerna att inlägget tolkats som att jag tror att ateister gillar hitler eller massmord. Det är verkligen inte vad jag menar och var inte min avsikt att få det att framstå så. Jag tror inte nödvändigtvis att personer som är ateister per automatik har en uttalad ateistisk världsbild. Finns till exempel, som tidigarenämnd kommentar, möjlighet att vara ateist och tro på objektiv moral. Att identifiera sig som ateist och att ha en ateistisk världsbild behöver inte alltid gå hand i hand (därav risk för att vara inkoherent, men det är sannolikt inte exklusivt för ateister).
     Så självklart menar jag inte att du skulle tycka hitler är bra om han vunnit. Men det finns många andra ateister som säger att det mycket möjligt skulle kunna vara så, när jag diskuterat med just dessa.

     Och som svar för din nedanstående kommentar: Då måste jag tyvärr göra dig besviken för jag är varken vegan eller explicit djurrättsaktivist. Singer sysslar med moralfilosofi och jag sysslar delvis med moralpsykologi (eller närmare bestämt prosocialt beteende), så på så sätt snuddar jag vid hans tankegångar och studier. Men att försöka göra världen till en bättre plats är en klyschig version av vad jag forskar om.

     /Hajdi

     • Annie Svensson 18 september 2018 at 20:31

      Hej Hajdi!

      Så du menar att jag som ateist måste ha en oateistisk världsbild för att inte hemfalla åt nazism?
      Det verkar snarare vara din värlsbild som har problem med våld och orättvisa. Du skriver:
      ”Men att försöka göra världen till en bättre plats är en klyschig version av vad jag forskar om.”
      Menar du att det klyschigt att försöka gör världen till en bättre plats för alla? Om det är detta du menar verkar din världsbild vara djupt problematisk. Vad du än forskar om är det inte viktigare än att försöka göra den värld vi lever i till en värld som orsakar mindre lidande för alla som lever här.
      Så ser min världsbild ut, en världsbild som utgår från en människa som inte tror på övernaturliga fenomen, utan på empati och handlingskraft i detta nu. En världsbild där alla är viktiga, och där alla har ett intresse av att leva ett bra liv. Det är objektiv moral, som inte utgår från mig själv. Utan snarare alla dem som vi delar världen med. Min röst är inte mer värd än andras. Studera Singer lite närmare, så förstår du nog vad jag menar.
      Det handlar om att lyssna.

      Och till Martin vill jag säga att jag håller mig till ämnet. Gör din diskussion med Thomas det?

      Vänligen,
      Annie Svensson

     • Profilbild
      Martin Walldén 18 september 2018 at 22:17

      Hej Annie!
      Nja det kan man väl undra, men skribenten avkrävs väl inget i densamma? Det kanske är något gott i alla fall.

     • Profilbild
      Martin Walldén 18 september 2018 at 22:34

      En av grundern för samtalet här på bloggen är viljan och uppgiften att försöka förstå det den andra säger på det mest fördelaktiga sättet.

      Hur blir då din tolkning av det skrivna? Nu verkar det vara mycket om hur dåligt det skulle kunna gå att vrida?

     • Johan Franzon 18 september 2018 at 23:24

      Då är jag nyfiken på din analys av hur Hajdi Moche beskriver ateism. Ger hon uttryck för en vilja att förstå den andre på det mest fördelaktiga sättet?

     • Profilbild
      Martin Walldén 19 september 2018 at 21:59

      Många av oss i minoritetskulturen kristna beskriver utifrån det vi möter eller mött eller baserar det vi skriver på detta, ofta kompletterat med annat.

      En analys av ateistisk tro kan göras på flera sätt, vad som saknas, vad den inte kan tillhandahålla, vad människor som omfattar den ger den för uttryck.

      Kort sagt så är det främst samtalet här i kommentarfältet som ska företags med dessa förtecken. Att vi inte kommer vara överens om mycket det som bloggskribenterna skriver tänker jag ofta kommer att vara fallet, särkilt med de som innehar en annan syn eller tolkning av världens ontologi.

     • Johan Franzon 19 september 2018 at 22:37

      Okej, så du menar att de som publicerar artiklar inte behöver hålla sig till samtalsreglerna. Eftersom alla som skriver artiklar är kristna samtidigt som alla med annan övertygelse återfinns i kommentarsfältet innebär detta att de förra inte behöver framställa de senare i bästa dager, men när ateisterna svarar måste de beskriva de kristna på bästa tänkbara sätt. Tänk så fiffigt allt är ordnat.

      Apropå minoritetskultur. Enligt Win Gallup är de svenskar som beskriver sig själva som ateister färre än de som beskriver sig själva som religiösa. Enligt deras kartläggning från 2017 är det 18 % av befolkningen som själva betecknar sig som ateister.

     • Profilbild
      Martin Walldén 24 september 2018 at 20:34

      Nog bör vi hålla oss allihopa till det goda samtalets ram.

      Det är lite svårt att få ut det tycker jag ut det skrivna, men lite som min bloggpost om att inte tro på Gud pga kyrkan / de kristna. Sådant händer förstås tvärtom och det är en vanlig verklighet vad jag bedömer för minoritetskulturen kristna. Då kan detta behöva artikuleras exv hur snett något är, men givetvis bör vi oavsett tro eller aktör på bloggen främja goda tankar och goda tolkningar om varandra.

      Förutom söndagar på vissa starkt geografiskt avgränsade områden kallade kyrkor eller under veckorna på teologiska skolor eller återigen på några få ställen och under någon vecka i taget under sommarens kristna konferenser så är det nog sällan en kristen befinner sig i någon slags majoritet eller med någon slags tolkning av livet som gillar majoritetens bifall. Och detta trots att gudstjänstbesökare är fler än biobesökare vad jag förstår.

      Det är detta som är en bakgrund till bloggen.

      En annan är mötet som sker just på bloggen där du och jag och andra är en del.

      Men vi får väl försöka i våra respektive delar att se om vi kan upprätta det goda samtalet än mer!

     • Profilbild
      hajdimoche 21 september 2018 at 08:00

      Johan, min avsikt var absolut inte att ge en ofördelaktig bild av ateism, även om jag tycker att det finns delar i den världsbilden som är inkoherenta. Men jag är uppriktigt nyfiken på hur en mer rättvis världsbild av ateism hade låtit som exempel. Har du något förslag?

     • Johan Franzon 21 september 2018 at 23:17

      Hajdi:

      Tack för din fråga!

      Jag skulle säga att ateism inte är en världsbild. Ateism är en begränsad utsaga om världen, nämligen att den saknar gudar. Detta säger i princip bara något om vad världsbilden hos en ateist INTE kan innehålla – exempelvis kan den inte innehålla en gud som skapat världen och som bestämmer vad som är rätt och fel. Vad världsbilden faktiskt innehåller är däremot inte givet. Det finns ateister som Stalin. Det finns ateister som Hans Rosling.

      Nu kanske detta låter som en väldigt opålitlig hållning. Men pröva att ställ motsvarande fråga för ateismens motsats: teism. Vilken världsbild följer av teism? Ska vi fråga IS-krigarna i Syrien eller Amishfolket i Pennsylvania? I Tredje riket fanns det teister som var nazister. Där fanns även teister som mördades av nazister. I Indien fanns en teist som hette Mahatma Gandhi. I Spanien fanns en som hette Francisco Franco. Du kan inte enbart utifrån det faktum att någon är teist säga att en given världsbild följer med på köpet.

      Jag skulle gissa att de flesta ateister i Sverige har en naturalistisk världsbild och att deras ateism är en konsekvens av denna världsbild, snarare än dess orsak. På moralens område verkar många ateister i Sverige omfatta någon form av sekulär humanism, med starkt fokus på mänskliga rättigheter så som de exempelvis uttrycks i FN:s förklaring.

      Jag vill även passa på att ta upp en felaktig föreställning kring ateism, som kristna ibland ger uttryck för. Nämligen att ateism i Sverige är en dominerande och favoriserad hållning. Statistik från Win Gallup ger vid handen att 18 procent av den svenska befolkningen betecknar sig själva som ateister. En färsk undersökning från Pew anger siffran ännu lägre: 14 procent. Att ateism skulle vara en favoriserad uppfattning motsägs av SOM-institutets undersökning från 2015, som visar att kristendomen är den trosuppfattning som flest svenskar ser positivt på. Om vi tittar på extremvärdet ”mycket positiv” svarar 16 procent av svenskarna att de är mycket positiva till kristendom, medan motsvarande siffra för ateism är 9 procent. I den andra ändan är bara 6 procent av svenskarna mycket negativa till kristendom, medan motsvarande siffra för ateism är 14 procent.

      Mvh Johan

     • Annie Svensson 22 september 2018 at 11:19

      Hej Hajdi!

      Jag är medveten om att att det inte var till mig du vände dig när du frågade hur en ateistisk världsbild kan se ut. Men jag väljer ändå att svara dig, för här tror jag faktiskt att du är något på spåren.

      Vad jag kommer ihåg, har inte denna fråga ställts tidigare, men jag har ju inte läst alla diskussioner. Och eftersom detta är en fråga som kan vara början på ett samtal, så erkänner jag att jag ibland blivit väldigt arg och varit oförskämd här ibland. Vad beror det på? Jag är en i grunden väldigt fredlig person, högutbildad inom religionsvetenskap, etik och livsåskådningsfrågor och anhängare av icke-våld när det gäller att förändra världen.

      I de texter som läggs ut här är ”ateisten” oftast definierad på olika sätt. En ateist saknar något. Det kan vara moral (och särskilt objektiv sådan), det kan också vara annat – men givetvis först och främst tron på Gud. Och det sista är ju verkligen sant. Det enda som ateism betyder är att personen i fråga inte tror på Gud. När det handlar om världsbild kan den se mycket olika ut för olika ateister.

      Att bli beskriven som en okunnig person utan moral, (som kan bli – och här finns många exempel. Nazist, andligt handikappad och dömd att brinna i helvetet är några) om inte Gud finns med i ens världsbild känns väldigt provocerande.

      Då blir jag arg. Min världsbild och livshållning är lika genomtänkt som ”teistens” och jag vill egentligen inte bunta ihop er så här, för ni som tror på Gud och skriver här är ju också väldigt olika inbördes när det handlar om världsbild. Jag blir också väldigt arg av den undervisande stöddighet och konstiga kvinnosyn som ibland dykt upp. Men det har ju inte alls med dig att göra.

      Livsåskådning och religion är frågor som egentligen är väldigt intressanta att diskutera. Annars skulle inte Svenska apologetiksällskapets blogg ens finnas. Vi som inte tror på Gud har också ett intresse för dessa frågor. Annars vore vi inte här. Mitt förslag är att vi försöker diskutera utan att påstå saker om varandra som inte stämmer. Att vi tar oss till ett samtal jämlikar emellan, där nyfikenheten är drivkraft, inte fördömandet. Och nu vänder jag mig till alla här: Jag vill försöka. Vill ni?

      Vänligen,
      Annie Svensson

     • Profilbild
      Martin Walldén 22 september 2018 at 20:40

      Låt oss försöka!

      Allt gott! / Martin Walldén

     • Profilbild
      hajdimoche 24 september 2018 at 07:56

      Till Johan:
      Tack för ditt svar. Finns vissa saker jag undrar vidare kring, men jag tror du redan försökt beskriva det i ditt svar – så jag avstår från att fortsätta denna tråd. Men hursomhelst, tack! Det var ett, för nu, tillräckligt bra och informativt svar. :)

      Till Annie:
      Även tack till dig för ett fint skrivet svar. Håller med dig, och tror att jag framöver eventuellt ska tänka lite annorlunda kring hur jag kommer skriva vissa av inläggen. Så jag ska absolut sträva efter det du efterfrågar. :)

      /Hajdi

     • Profilbild
      hajdimoche 24 september 2018 at 08:43

      En till sak, till Johan.
      Jag ska kolla in studien du refererar till, det kan vara intressant att se vad de kommer fram till men också vilken sorts metod de använder. När jag nu gjorde en snabb titt på studien så verkar det finnas flera intressanta aspekter att titta närmare på.

     • Profilbild
      hajdimoche 19 september 2018 at 14:55

      Nej det är inte det jag menar. Du kan självklart vara ateist och samtidigt inte hemfalla till en nazistisk världsbild. Det vore rent absurt av mig att tro något sådant. Verkar bli en hel del missförstånd, tyvärr.

      Vad jag menade med klyschigt är att rama in mitt forskningsområde som att handla om att skapa en bättre värld. Det är väldigt övergripande och luddigt uttryck att kasta sig med i forskninssammanhang. Däremot är jag självklart intresserad av att göra världen en bättre plats. Eller i det minsta laget, åtminstone göra tillvaron bättre för personer jag möter och umgås med. Det är ett av mina livsmål; privat, som psykolog och som
      forskare. Och med forskningen förhoppningsvis kanske ge en pusselbit till hur vi kan göra det.

      Jag tackar för vår virtuella kommentarstråd för denna gång, men eftersom det för mig tar en hel del tid att läsa och kommentera känner jag att jag behöver prioritera min tid till annat nu. Så tack och vi hörs kanske i ett annat inlägg.

      /Hajd

 2. Anders Åberg 14 september 2018 at 11:07

  Många människor hade säkert tyckt att förintelsen var rätt om Hitler hade vunnit kriget. Dom engelska imperialisterna och sannolikt majoriteten av dom engelsmän och även andra i västvärlden, som kände till det, tyckte under lång tid att det var rätt att utnyttja, förslava och t.om. döda folk i tredje världen. dom ansågs vara mindre värda och jämställdes med djur. ”Untermenschen” således. Nazisterna var inte först med den människosynen.

  Inom gruppen imperialister eller nazister rådde dock en annan moralsyn. Där älskade man sina barn och respekterade oftast sina medmänniskor.
  Vad säger det oss? Jo, att vår moral är föränderlig och påverkbar av omständigheterna, dvs. sådant som ger tillfälliga fördelar.

  Moralen har ett subjektivt inslag. Men varför två olika moral? Varför älskar vi våra egna barn?
  Svaret är självklart. Om vi inte älskade och tog hand om vår avkomma skulle vi ha dött ut för länge sedan. Evolutionen har format oss till att älska våra barn.
  Varför respekterar vi våra vänner och bekanta? Samma svar. Om vi inte gjorde det skulle vi inte heller ha överlevt som art, på egen hand kan inte människor försvara sin hjälplösa avkomma och samtidigt hitta föda.

  Evolutionen har således format oss till att ha moral!
  Den moralen kan då sägas vara objektiv hos arten människa inom den egna gruppen. Synen på människor från andra grupper är den som är föränderlig och subjektiv. Andra grupper kan antingen vara konkurrenter, nödvändig genpool eller möjliga att utnyttja för egen vinning och moralsynen formas därefter.
  Dom som utsätts för olika övergrepp anser då att förövaren har låg moral, jämfört med hur hen beter sig mot sina egna och ännu värre då maktfullkomliga härskare begår övergrepp inom gruppen.
  Utomstående betraktare kan också komma fram till samma slutsats, genom vår evolutionära förmåga till empati.
  Moralen i GT är ett exempel på kanske den lägsta moral vi sett nedskriven. Massmord och etnisk rensning helt utan hänsyn till mänskligt lidande, medan moralen i NT är klart bättre.

  Ingenstans i detta hittar vi några som helst tecken på någon gudomlig objektiv moral. Även Gud är subjektiv.
  Guds moral är likadan som vår mänskliga evolutionära moral och därför bara en ren projicering av vår moral på en påhittad figur. Med hjälp av den figuren har människor med makt kunnat kontrollera sina undersåtar och motivera sina soldater. Alla gudar är maktens redskap. Även dom som utmanar makten behöver dock makt så religionen tjänar människan på olika sätt.

  • Profilbild
   Martin Walldén 17 september 2018 at 20:13

   Mycket av det här skrivna ligger utanför just vad skribenten behandlar i bloggposten.

   Dessutom har du vid ett flertal tillfällen fått dig lite alternativ till dina tankar som här återigen kommer. Vore intressant att se dig reflektera oxå kring dem!

   • Anders Åberg 19 september 2018 at 10:32

    Martin. Om du är intresserad av mina reflektioner kring detta så är det bara att gå tillbaka i trådarna och läsa. Där finns en hel del.

    • Profilbild
     Martin Walldén 19 september 2018 at 16:32

     Fint!

    • Profilbild
     Martin Walldén 22 oktober 2018 at 21:43

     Nja du har väl inte gjort det, mer än ofta upprepat. Ibland har du reflekterat kring dem, men som jag ser invändningarna kring det tveksamma med moralens ursprung i någon evolutionär tanke så kan de likaväl som din tolkning vara rätt och du har mig veterligen inte berättat varför du har rätt, bara att och inte direkt fört den i hamn!

     Här är några trådar: Vill vi ha Gud , Lidandets och ondskans problem är ateistens och Gud och det ondas existens , Nyateismens grund saknas

  • Profilbild
   hajdimoche 17 september 2018 at 20:56

   Hej Anders!

   Som många andra kommentarer här så hamnar fokus i din kommentar i utkanten av vad denna bloggpost handlar om. Syftet med inlägget är att betona olika världsbilder och vilka delar som ingår i dessa, där moral är en del av det – men inte den enda. Moralfrågan verkar verkligen vara en känslig fråga, för det är ofta denna som folk kommenterar kring har jag lagt märke till i majoriteten av inläggen. Men återigen, det är inte fokus i detta inlägg och jag kommer därför inte fortsätta en kommentarstråd om den moraliska aspekten.

   Däremot, för detta inlägg, så ska jag kommentera vissa saker som du lyfter. Det du beskriver kallas inom forskningsvärlden för ingrupp favorism, dvs. man är mer mån om att ta hand om och tycka om personer inom ens egen grupp (och vad som är ens egen grupp kan skilja sig åt i olika omständigheter). Du ger en förklaring till denna observation utifrån evolutionsteorin. Även om observationen är överlag som du beskriver så är det inte en självklar tolkning av detta. Du vet säkert också att det finns alternativa teorier till den du presenterar. Jag kommer inte gå in och diskutera andra teorier, för det är utanför detta inläggs fokus.

   Du säger, om jag läser mellan raderna, att moral och religion är uppfinning av människan, bl a som maktutövning, och även där finns det andra teorier, som jag anser har starkare stöd för sig (t ex vad som beskrivs i bloggposten, historiska bevis, människans natur mm). Men även det är utanför bloggpostens fokus, och därför kommer jag inte fortsätta diskutera det. Kanske i ett annat inlägg. Tills dess tackar jag för din kommentar!

   /Hajdi

   • Anders Åberg 17 september 2018 at 23:32

    Mycket märkligt, varför tar du upp ett ämne i artikeln ”Varifrån hämtar vi vår moral, samt finns objektiv moral” om du inte ens själv tycker att det hör till saken? Helt obegripligt!

    • Profilbild
     Martin Walldén 18 september 2018 at 22:23

     Förklaringen var väl snarare att det låg i utkanten (dvs allt är inte huvudpoängen), det behandlades också i en kommentar. Gott så!

 3. Annie Svensson 14 september 2018 at 21:44

  Hej igen Hajdi!

  En liten kommentar till. Såg här ovan att du skrivit om Peter Singer:

  ”Ja, jag har lite kunskap om bl a Singer, gör bl a forskning som liknar hans.”

  Då kan jag bara gratulera dig till ditt nya liv som vegan och djurrättsaktivist. Det är verkligen fantastiskt att du bidrar till att minska död och lidande i världen. Och som du säkert vet (eftersom du läst Singer) gäller detta faktiskt både människor och ickemänskliga djur. Verkligen glädjande att få ta del av!

  Vänligen,
  Annie Svensson

  • Profilbild
   Martin Walldén 17 september 2018 at 20:15

   Här kan jag misstänka en ironisk touch. Men det är ju lite svårt att höra i skrift. Det kan vara klokt att använda klartext i sitt skrivande! Och det kan det varit från din sida här förstås.

 4. ThomasK 15 september 2018 at 12:55

  Alla är formade av den kultur man lever i. De uppfattningar som förmedlas sedan barnsben är nästan alltid densamma genom hela livet.
  Ett exempel; Alla i sverje är uppväxta med bilden av att vi lever på ett snurrande klot som rusar genom världsrymden. En bild som är så djupt förankrad i folksjälen att de som har en annan uppfattning anses som dårar. Detta trots att ingen någonsin med 100% säkerhet har kunnat påvisat att bilden av ett snurrande klot verkligen är den korrekta.

  Sådana inrotade uppfattningar är många och Gud vs ateism är bara ett annat exempel. Ingen utom Gud själv kan förändra en sådan själ. Därför är egentligen alla dessa diskussioner rätt meningslösa.

  • Profilbild
   Martin Walldén 15 september 2018 at 20:28

   Tack för tanke! Dock tycks Gud ändå kalla oss att göra inte bara ett försök utan också ett resultat? Matteus evangelium 28:18-20?

 5. ThomasK 15 september 2018 at 22:57

  Martin, kanske ditt inlägg avses som ett svar till mitt, i sådan fall, har du all rätt att få ett ytterligare förtydligande:

  I Matt. 28:18ff (NIV): ”Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”

  Det är alltså till Jesus (och inte till oss) som makten är given. Tyvärr, så är det en uppfattning som illavarslande liknar ormens första uppmaning: ”…and you will be like God…”.

  Jesus uppmaning är alltså inte att argumentera, utan att handla efter Hans dekret ”THEREFORE go and make disciples”. Dvs, därför att Jesus fått makten, inte för att VI har fått den, det är en stor skillnad!

  Vi undervisar dem som Jesus valt, inte dem som vi själva väljer!!

  • Profilbild
   Martin Walldén 17 september 2018 at 20:11

   Det var till dig! Korrekt! Ser inte den gigantiska skillnaden utan konstaterar att givetvis är makten inte vår. I frälsningsplanen för världen och eventuellt oxå dömandet av densamma tycks vi människor få uppdrag och uppgifter av Gud.

   • Johan Franzon 17 september 2018 at 21:51

    Mycket av det här skrivna ligger utanför just vad skribenten behandlar i bloggposten.

    • Profilbild
     Martin Walldén 18 september 2018 at 22:20

     Verkligen! Touché!

   • ThomasK 18 september 2018 at 09:53

    Martin,
    Skillnaden ligger i förhållningssättet mot både Gud och människorna.

    En accepterad uppfattning bland kristna är; Om vi inte går ut och ”frälser” så går människorna förlorade, om vi inte berättar om Jesus så kommer de inte till himlen. Med den inställningen så lägger vi både ansvaret och resultat på oss själva och därigenom förminskar Guds makt.

    Men, Jesus säger att Han har fått all makt. Vilka som blir ”frälsta” är förutbestämt, vi är en första skörd, men det kommer en mycket större skörd som vi vet mycket lite om.

    Däremot så betyder det inte av ska ”sitta still i båten”. Givetvis ska vi berätta om det glada budskapet och framförallt undervisa om allt det Jesus lärt oss. Olyckligtvis har i några översättningar ordet undervisning bytts ut till ”lärljungar”.

    Skriften är tydlig att vi inte ska ägna oss åt meningslösa diskussioner, framförallt inte med dem som vägrar tro och bara ägnar sig åt att förnedra sin Skapare. De som hatar Gud drar förbannelse över sig själva.

    • Profilbild
     Martin Walldén 18 september 2018 at 22:15

     På denna aeropagliknande arena som svenska apologetiksällskapet blogg skulle kunna vara konstaterar vi att likt i Aten det finns en möjlighet till samtal kring Gud och väljer att ta tillvara på detta!

     Vi överlåter också domen över människor i Guds hand och tror att kristna har ett uppdrag som Guds lärjungar att förkunna det glada budskapet för allt och alla! Och att detta evangelium kan bli mottaget av de som samtalar!

     • ThomasK 18 september 2018 at 22:45

      För oss är det självklarheter Martin, men inte längre för de flesta i västvärlden, inklusive sverje och inklusive kristna bröder och systrar!

      Men, här som i Paulus Athen så vet vi när det är dags att själva lämna arenan: ”…At that, Paul left the Council…After this, Paul left Athens..”.

      Nåd och frid!
      ThomasK

     • Profilbild
      Martin Walldén 21 september 2018 at 22:48

      Ok

    • Annie Svensson 19 september 2018 at 20:54

     Hej Thomas!

     Varför skriver du då på denns blogg?
     Du skriver:

     ”Skriften är tydlig att vi inte ska ägna oss åt meningslösa diskussioner, framförallt inte med dem som vägrar tro och bara ägnar sig åt att förnedra sin Skapare. De som hatar Gud drar förbannelse över sig själva.”

     Ja, det var ju ett lite speciellt sätt att se på sina medmänniskor.
     Det är väl bara de kristna förunnat att få ett så elakt inlägg publicerat här.

     Vänligen,
     Annie Svensson

 6. Johan Karlsson 18 september 2018 at 00:03

  ”Att abstrakta värden som kärlek, logik och moral inte har en berättigad grund att förankras i samt att mord av judar, homosexuella och personer med funktionsnedsättning mycket möjligt ansetts vara rätt om Hitler hade vunnit andra världskriget – och därmed varit rätt. ”

  Det här (Redigerad i enlighet med bloggens riktlinjer) är något som jag utförligt refuterat här: http://www.ateism.nu/ateologi.html

  • Profilbild
   Martin Walldén 18 september 2018 at 22:31

   Fast det är inte helt spot on. Att något av den starkes tolkning och vinnarens möjlighet att påverka andan och rätt och fel känslan och då också mycket av tillämpningen är inte direkt okänt eller ovisbart tänker jag.

   För tanken om Gud och objektiv moral kan sagan om Guldmyntfot och de tre björnarna rekommenderas.

   • Johan Karlsson 18 september 2018 at 23:07

    Jag noterar att den kommentaren som var mest intressant (från mig) aldrig godkändes.

    • Profilbild
     Martin Walldén 19 september 2018 at 21:53

     Det är inte sagt att den inte är, men om tonen kräver eftertanke eller efterarbete så gör den.

     Var god dröj. To be continued.

 7. Johan Karlsson 19 september 2018 at 12:44

  ”Du verkar kunnig, men jag tror inte lika många ateister är så insatta.”

  Inom filosofin så brukar man utgå från ”välgörenhetsprincipen”, d.v.s. att man tolkar motståndarens argument på det ”starkaste” viset. (Redigerad i enlighet med bloggens riktlinjer)

  • Profilbild
   hajdimoche 21 september 2018 at 08:04

   Hej Johan. Jag utgick från diskussioner och samtal med de ateister jag hittills har haft, away from keyboard.

 8. Johan Karlsson 19 september 2018 at 13:09

  Det är komiskt att Martin inte kan visa så mycket respekt för debattörerna på bloggen att han kan godkänna kommentarerna I TIDSORDNING.

  I stället går han in och fyller på med sina egna kommentarer.

  • Profilbild
   Martin Walldén 19 september 2018 at 16:31

   Eller så är det snabbare och enklare att publicera de kommentarer som visar respekt för sammanhanget och inte innehåller otidigheter.

   • Annie Svensson 19 september 2018 at 21:03

    Hej Martin!

    Hur kunde då Thomas inlägg passera?

    ”Skriften är tydlig att vi inte ska ägna oss åt meningslösa diskussioner, framförallt inte med dem som vägrar tro och bara ägnar sig åt att förnedra sin Skapare. De som hatar Gud drar förbannelse över sig själva.”

    Att en person tror på övernaturliga saker kan väl inte skäl för positiv särbehandling? Är inte detta ”otidigheter”? Är detta förenligt med en kristen världsbild?

    Vänligen,
    Annie Svensson

    • Profilbild
     Martin Walldén 19 september 2018 at 21:50

     Mitt svar var en smula korrigerande och kanske mer upplyftande? Dessutom tänkte jag inte att den som samtalar om dessa ting hänger sig åt smutskasta sin skapare.

    • Profilbild
     Martin Walldén 25 september 2018 at 21:05

     Kanske också skulle förtydliga att kommentarer kan vara fett off topic, det gör inget. Det garanterar dock inte att skribenten eller någon annan tar upp tråden.

 9. ThomasK 20 september 2018 at 23:05

  Vad är det för mening att försvara det ingen ändå ”tror” på, dvs tar till sitt hjärta? De allra flesta ”kristna” vill bara vet av det som passar deras egna uppfattningar och negligerar de mest uppenbara i Skriften. För hur många ”kristna” har passerat Gen. 1 och verkligen tror på vad som står där?!

  • Profilbild
   Martin Walldén 21 september 2018 at 22:48

   Tja om ingen tror på det så finns nog ingen större mening. Nu tycks det vara grunden att det just är i hjärtat på de som skriver här.

   Vi har förstås lite olika kallelser, några att finnas i detta sammanhang, andra i andra sammanhang. Kan det vara så att du har ditt sammanhang och kall i någon annan del av Herrens örtagård?

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

4 months ago
Visa mer