Författare

Hajdi Moche är en av bloggarna och har tidigare varit styrelseledamot i Svenska apologetiksällskapet under flera år. Hennes intresse för goda skäl till tron var en viktig, bidragande faktor till att hon blev kristen år 2016. Hon har sedan dess haft ett brett intresse av apologetik, bland annat i ämnen relaterat till vetenskapsfilosofi, psykologi och Jesus uppståndelse. Hajdi är legitimerad psykolog och jobbar vid Linköpings universitet som doktorand. Hon är gift och bor i Malmö. Läs mer om Hajdi på hennes föreläsarsida.

Om inlägget

av Publicerat: 9 januari 2019Ämnen: Psykologi10 kommentarerEtiketter: , , , , 1420 ord7 minuters läsningvisningar: 340

Dela inlägget!

Finns fullständig lycka?

Vad skiljer lyckliga människor från mindre lyckliga människor? Vilka faktorer gör att människor ”blomstrar” och mår väl i sitt liv?

Detta är frågor som kan studeras inom positiv psykologi. Under utbildningen fördjupade jag mig i detta vetenskapliga område och gjorde bland annat en egen studie i det. Trots att jag skulle kunna skriva flera inlägg om vad studier om lycka har visat ska jag låta bli, eftersom detta inte är rätt forum. Däremot kan jag fastslå att det är tydligt att människor söker lycka. I dagens samhälle gör människor det kanske mer intensivt än något annat. Huruvida detta sökande är bra eller inte kommer inte heller vara i fokus här, utan jag nöjer mig med att deskriptivt återge denna tendens att människor söker och längtar efter sann, ihållande lycka; ett slags tillstånd av perfekt fullständighet.

Finns det dock någon som är fullständigt lycklig hela tiden? Nej, troligtvis inte. Finns det däremot många som längtar efter och söker det? Som vill uppleva fullständig lycka och frid i sitt liv? Ja, sannolikt. De flesta vill nog erfara mer än de korta ögonblick av fullständig glädje och lycka som vi trots allt ibland upplever – vi vill ha det mer fullständigt och ihållande. Denna längtan och sökande efter lycka som finns hos människor går till exempel att se i hur självhjälpsböcker om att förbättra ens liv, saker med diverse “lyckocitat”, tidningar och filmer som säljer idéer för att nå lycka m.m. säljs och florerar i samhället.

Låt oss ha en liten minnesresa: Tänk tillbaka på någon gång när du varit otroligt törstig eller fruktansvärt hungrig eller varit i akut behov att gå på toan. Alla har sannolikt upplevt det någon gång. Känslan att i sådana stunder få dricka, äta eller gå på toa är djupt tillfredsställande. Dessa beskrivna behov finns naturligt hos oss och kan lyckligtvis tillfredsställas med existensen av vatten, mat och toa (eller motsvarande facilitet). Faktum är att hunger som fenomen sannolikt vore otänkbart om mat eller magen (med funktion att processa mat) inte fanns. Här blir det viktigt att göra en distinktion mellan naturliga och artificiella behov. Naturliga behov är sådana som är universella – de finns hos alla, oavsett kultur, tidsålder m.m. – medan artificiella behov är sådana som beror på tidsålder, kultur m.m. Att jag vill leva i en Harry Potter-värld kan därmed inte anses vara ett naturligt behov, hur mycket jag än längtar efter det. Det är istället ett artificiellt behov/längtan som uppkommit till följd av att jag lever under denna tidsålder, i denna del av världen samt har läst böckerna. Längtan efter fullständighet och ihållande lycka tillhör snarare ett naturligt behov, då det kan kan ses genom världshistorien (via litteratur, konst m.m.) och är oberoende av kultur och land.

Människor har alltså naturliga behov och dessa behov kan tillfredsställas. Behoven pekar oss mot något som existerar i världen (mat, vatten mm) som kan tillfredsställa oss. I Maslows behovshierarki – en psykologisk modell över mänskliga behov som många hört talas om – finns ovanstående behov återgivna i de lägre delarna av hierarkin. Högst upp i denna hierarkimodell finns människans behov/längtan efter självförverkligande; att bli allt det som man har potential att bli och vara. Visserligen är Maslows behovshierarki enbart en teori och ur vetenskaplig synvinkel har den lite stöd för sig, men den gör väl i att försöka förklara mänskliga behov – där lycka och självförverkligande beskrivs som högst åtråvärda.

Det tycks alltså finnas en tendens hos människan att längta efter att nå fullständig lycka. I mitt förra inlägg skrev jag om tendensen att tro på en andlig värld har genomsyrat mänsklighetens historia. Dessa två tendenser – att vi naturligt längtar efter fullständig, ihållande lycka och frid samt tendensen att tro på att det finns en mäktig metafysisk värld som påverkar oss – menar jag mycket väl kan höra samman. De hänger ihop genom att de pekar mot samma sak: existensen av Gud. Låt mig förklara.

Ovan beskrev jag att ett naturligt behov pekar mot existensen av något som kan tillfredsställa behovet. Med samma logik betyder det att vår längtan och vårt sökande efter det perfekta tillståndet pekar oss mot att något sådant också finns. Det pekar på att det finns något som kan tillfredsställa det, som kan stilla vår längtan. Det vi längtar efter, men som inte finns att nå i denna värld och under vår livstid, pekar oss mot att det egentligen finns något som kan stilla vår längtan: Gud. Denna längtan går illustrativt att beskriva som en längtan efter himmelriket på jorden – vilket pekar mot att något sådant också finns. Vi må alla inte nå det, på samma sätt som att det ibland händer att vissa personer dör av törst för att de inte får tillgång till vatten som kan släcka deras törst, men det existerar ändock.  

Det går alltså kortfattat att beskriva resonemanget på två olika sätt.

 1. Gud finns. Därför längtar vi efter att få uppleva fullständig lycka, glädje, skönhet, rättvisa, frid och förnöjsamhet – för den fullständigheten finns i honom.
 2. Vi längtar efter perfekt fullständighet i livet. Det pekar oss mot existensen av Gud, som kan tillfredsställa denna längtan, genom att Han är fullständig.  

C.S Lewis har också skrivit om denna mänskliga längtan och beskriver det på följande sätt (på engelska):

“Creatures are not born with desires unless satisfaction for those desires exists. A baby feels hunger: well, there is such a thing as food. A duckling wants to swim: well, there is such a thing as water. Men feel sexual desire: well, there is such a thing as sex. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. If none of my earthly pleasures satisfy it, that does not prove that the universe is a fraud. Probably earthly pleasures were never meant to satisfy it, but only to arouse it, to suggest the real thing.”

Vad är “the real thing”, som han skriver? Jo, en kontakt med och möjligheten att vara med Gud. Att vår längtan pekar oss mot existensen av Gud behöver visserligen inte peka oss mot den kristna guden, men den pekar oss mot existensen av en övernaturlig värld – på samma sätt som tendensen att människor genom historien har trott på en övernaturlig dimension också pekar mot existensen av en sådan värld. Däremot säger denna längtan att det i så fall behöver vara en fullständig gud som är källan till lycka, frid, glädje, godhet, rättvisa, skönhet, sanning och förnöjsamhet – en beskrivning som passar in på den kristna guden.

Försök till att tillfredsställa detta behov och längtan efter perfekt lycka kan göras med hjälp av andra saker, men eftersom vår längtan pekar oss mot något som inte finns i världen, kommer inget på jorden fullt ut kunna tillfredsställa det – bara “arouse it” som C.S Lewis beskriver i ovannämnda citat.

Så slutligen, vill man att denna längtan en dag ska tillfredsställas krävs en övernaturlig relation – den med Gud. Lyckligtvis är det inte bara en tom längtan vi har, utan en sådan tillfredsställande relation är också möjlig att uppnå. Hur då? Jo, tack vare Jesus.

10 kommentarer

 1. Bength Gustafson 10 januari 2019 at 09:47

  Tack Hajdi för en mycket intressant och givande bloggtext!
  Gud välsigne dig!
  Mvh
  Bength Gustafson

  • Profilbild
   hajdimoche 10 januari 2019 at 21:23

   Stort tack för din uppmuntrande kommentar, Bengt! :)
   /Hajdi

 2. Johan Franzon 10 januari 2019 at 20:18

  Hej!

  Jag tycker att din text är på helt rätt spår, vad gäller apologetiskt tilltal. Först och främst vänder du dig faktiskt till oss som inte är troende, i alla fall känner jag mig genuint tilltalad. Många texter i detta forum är av en helt annan karaktär – i mina öron predikningar för redan troende. Så inte i detta fall, vilket är glädjande. Det är också en bra strategi som du använder, att utgå från någonting som är välbekant och som förmodligen de flesta kan hålla med om, för att sedan successivt bygga vidare mot den teologiska slutsatsen. Du skrämmer inte bort de gudlösa redan i första stycket.

  Nu till själva ämnet. Är det verkligen så att längtan efter ett tillstånd av lycka och tillfredställelse pekar på en övernaturlig verklighet? Varför kan inte den naturliga förklaringen till denna längtan helt enkelt vara att människor i de flesta tidsåldrar och i de flesta kulturer levt under katastrofalt usla förhållanden? Varför beskrivs Eden som en prunkande trädgård? Kan det ha någonting att göra med att människorna som berättade om Eden levde under mycket torra och oprunkiga förhållanden? Varför beskriver vissa religioner att det högsta målet i tillvaron är att inte längre behöva återfödas? Kan det bero på att de människor som funderat i dessa banor levt under så vidriga omständigheter att ett extra bonusliv inte framstod som en vinst utan som en nitlott? Jag menar alltså att längtan efter nirvana, paradiset, det goda tillståndet inte behöver peka på någonting annat än att livet för de flesta människor i världshistorien varit allt annat än gott att leva. Notera också hur religiositeten överallt i världen tenderar att falla, så fort livsvillkoren förbättras.

  Mvh Johan

  • Profilbild
   hajdimoche 10 januari 2019 at 21:36

   Hej Johan!

   Tack för den vänliga inledningen på din kommentar, den uppmuntrade mig verkligen!

   Du ställer många frågor men om jag utvinner kärnfrågan så är det den första frågan du ställer: Varför behöver vår längtan efter fullständig lycka behöva peka på en övernaturlig värld? Jag skulle säga att den inte nödvändigtvis behöver göra det, men utifrån en observation att människor inte enbart vill överleva och komma ur dåliga förhållanden utan också strävar förbi och vidare från det, pekar det mot att man vill uppnå den där fullständigheten – himmelriket eller nirvana, beroende på världssyn. Så även om synen på vägen till det där fullständiga skiljer sig åt mellan olika religioner finns det gemensamt att man längtar efter att nå den fullständiga saligheten. Att komma ur torftiga förhållanden är en sak, då vill man komma bort från något. Ett slags flyktbeteende. Att vilja nå perfekta förhållanden är något annat, då vill man nå något man ännu inte har men längtar efter. Ett slags ”approach”-beteende. Jag skulle hävda att det är två olika processer, och inte enkelt utbytbara eller på samma spektrum. Finns en motivationsteori som också stödjer den uppdelningen, kallad BIS/BAS eller Approach vs avoidance.

   /Hajdi

 3. ThomasK 12 januari 2019 at 19:52

  Den här bloggen har utvecklats till en lika flumlogg som alla andra New Age bloggar!

  • Profilbild
   Martin Walldén 12 januari 2019 at 22:55

   Då hänvisar vi dit eller till att läsa syftet med den här bloggen och så inlägget igen!

   Både bibelstudium och helandemöten förekommer i många företrädares för Svenska apologetiksällskapet, men detta är ett annat forum.

   Jag vet inte om så många New Age-bloggar ser Jesus som enda vägen till frälsning eller Lausannedeklarationen som något relevant till sitt innehåll gällande världen!

   Frid och allt gott!

  • Profilbild
   hajdimoche 14 januari 2019 at 18:52

   Hej Thomas.

   Det är en intressant kommentar du fäller. Vet inte vad i inlägget som får dig att säga så, men detta argument kallas för ”argument from desire” och är inte mitt påhitt. Du kan kolla upp det, och se att teologer och kristna formulerat det långt tidigare än mig. Kommentaren är också intressant utifrån att jag tidigare i mitt liv var inne i ”new age-flum” men sen jag kom till tro på Jesus har jag släppt allt sådant och utifrån min historicitet bedömer jag att denna blogg är starkt fokuserad på kristendomen framför andra läror.

   /Hajdi

 4. Annie Svensson 13 januari 2019 at 16:12

  Hej Hajdi!

  Även jag vill berömma dig för en intressant text som inbjuder till samtal!

  När det gäller strävan efter lyckan så ser jag den på ett annat sätt än det du föreslår. För att bli ”lyckliga” tror jag att vi måste ge upp tanken på absolut och ständig lycka. Som du skriver, är detta inget som kan uppnås i denna värld. Du menar att det pekar på att denna form av lycka måste sökas hos det övernaturliga. Men som jag ser det, handlar det i stället om orimliga förväntningar som behöver anpassas till den värld vi lever i. Genom att se lyckan som tillfällig, frikopplad från ord som perfekt och evig, så kan vi uppleva den här och nu. Dessa dyrbara ögonblick kan vara solen som oväntat visar sig en grå och regning dag. Ett leende från en okänd människa i kassakön på ICA, eller en katt som stryker sig med förtroende mot ens hand.

  En del människor blir förvånade när jag säger att jag är genuint lycklig. Jag är varken rik, frisk eller har evigt liv. Det jag har är förmågan att känna lycka. Och där finns nog i alla fall en del av svaret som jag vill ge på din fråga. Lyckan är attid ofullkomlig, men ända faktiskt inomvärldsligt möjlig.

  En annan sak som många strävar efter är materiell rikedom och ökad konsumtion. Är detta ett behov som motsvaras av möjlighet till tillfresställelse, i en värld där vår överlevnad allt mer kopplas till att vi måste överge en del av denna strävan? Även här blir mitt svar detsamma. Vi måste lära oss bli nöjda med det som ändå långsiktigt är hållbart. Och även en liten del av kakan är väldigt god.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  • Profilbild
   hajdimoche 15 januari 2019 at 11:02

   Hej Annie!

   Tack för din kommentar!

   Jag håller med dig i en hel del av det du säger. Jag tror också vi kan känna lycka i de stunderna du beskriver. Och om du är tillfreds i ditt liv är jag glad för din skull, för lyckliga människor tenderar att mer sannolikt sprida kärlek och värme runt sig – och sådant behövs det alltid mer utav. Så om du kan vara personen som ler spontant i Ica-kön, är jag också glad över det.

   Så jag tror också lycka kan hittas i många ögonblick inom världen. Jag tror däremot inte att de är ändpunkter i sig själva utan att dem pekar mot Gud, som är ursprungskälla till de positiva upplevelser vi kan ha utifrån att vi är skapade till Guds avbild och ämnade att ha en relation med Honom. Det betyder inte att vi inte samtidigt kan va nöjda och tacksamma för den bit av ”lyckokakan” vi upplever under jordelivet.

   /Hajdi

 5. […] mitt förra inlägg skrev jag om hur människans längtan efter fullständig lycka pekar mot Gud. Men denna längtan […]

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Visa mer