Författare

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far the författare has created 2 blog entries.

Om inlägget

av Publicerat: 11 september 2019Ämnen: Behovet av apologetikKommentarer inaktiverade för Varför ska vi syssla med Apologetik?Etiketter: , , , , 887 ord4 minuters läsningvisningar: 119

Dela inlägget!

Varför ska vi syssla med Apologetik?

När jag läst inläggen på SAS Facebook grupp har jag lagt märke till att det dykt upp några inlägg med artiklar som kritiserar apologetik och till och med ifrågasätter om det är något vi bör syssla med därför tänkte jag skriva en artikel om varför jag tror att det är viktigt med apologetik och hur jag tror att den relaterar till resten av det kristna livet och gemenskapen. Jag tror att apologetiken är viktig både i ett inåtperspektiv, för att stärka den egna tron och ge självförtroende åt församlingen och i ett utåtperspektiv för att möta frågor kring tron från det omgivande samhället och svara på missförstånd och nidbilder av tron.

Inåt

Som Micael Grenholm påpekar i sin artikel i dagen är det inte alltid lätt att vara kristen i Sverige. Både på arbetsplatser och i skolor finns det ofta ett tryck både från människor och den ofta starka ateistnormen. Här har apologetiken en viktig roll i att stärka den kristnes tro och ge en trygghet i att det finns svar på frågorna. I den här rollen behöver det inte handla om att gå emot och att argumentera, den enskilde behöver inte ens förstå argumenten det kan räcka med att man vet att det finns svar och att det går att ta reda på dem om man vill. Min erfarenhet är att angreppen på den kristna tron ofta handlar om att den skulle vara irrationell och något endast för de dumma eller de som inte står ut med att se värden som den är utan snuttefilt. Här kan det vara oerhört viktigt att känna till att det finns goda och genomtänkta argument mot dessa bilder.

Jag tror också att det finns en annan viktig aspekt av apologetiken som har med den personliga tron att göra. Alla kristna behöver i olika grad en intellektuell grund för sin tro. Som vi kan läsa i t.ex. Luk 10:25-27 skall vi älska Gud med såväl vårt hjärta som vår kraft och vårt förstånd. Tron är som en pall med tre ben och är ett ben för kort kommer pallen att välta. Det är lite av detta jag skönjer när jag läser Marty Sampsons Instagram inlägg där han förklarar varför han inte längre vill kalla sig kristen. Jag kan ju inte veta men utifrån det han skriver tycker jag det ser ut som någon som inte tagit tag i trons svårigheter, funderat på och sökt svar på det som utmanar tron. Jag har full förståelse för att inte alla har samma kapacitet eller samma intresse för dessa frågor men jag tror att alla behöver fundera på det utifrån de förutsättningar man har.

Utåt

Om vi vill berätta om tron för dem som ännu inte tror så måste vi använda oss av apologetiken. Ingen bör tro på det som är omöjligt och det är apologetikens uppgift att undanröja intellektuella hinder för tron. Att visa att det inte är dumt, omöjligt eller ovetenskapligt att tro på Jesus. För en del människor är den här delen det som är det alldeles avgörande för att ta till sig den kristna tron. Författaren C. S. Lewis beskriver t.ex. sin omvändelse som att han släpades in i himmelen sparkande och skrikande. Det vill säga han ville inte bli kristen men han hade inget val när han såg argumenten för den kristna tron.

Det sista området jag tänker på som viktigt för apologetiken är att finnas med i den offentliga debatten. Det är viktigt att inte vad som helst sägs om den kristna tron utan att någon säger emot. Felaktigheter och missförstånd måste klaras upp så att alla får en rättvis bild av vad den kristna tron handlar om. I en offentlig debatt är det sällan någon av dem som debatterar som byter ståndpunkt istället handlar det om de som lyssnar. Debatter är lite speciella och vissa ser ner på dem. Men en god debatt som förs på ett skarpt men respektfullt sätt är klargörande och kan visa både samsyn och skiljelinjer mellan de debatterande. Detta är viktigt för att människor med olika åsikter skall förstå varandra.

Apologetiken har alltså en viktig roll både i och utanför kyrkan och rör både den troendes tillväxt i tron och kyrkans samspel med omvärlden. Jag hoppas att detta skall vara uppmuntrande för alla er som sysslar med apologetik och för er som orkat ända till slutet vill jag bjuda på ett exempel på god debatt mellan John Lennox och Christer Sturmark från UR:s arkiv.

/Per Johan Axéll

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här:  https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer