Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 5 december 2019Ämnen: Argument mot Guds existens, Moraliska problem i Bibeln3 kommentarerEtiketter: , , 1246 ord6 minuters läsningvisningar: 201

Dela inlägget!

Beskriver Bibeln folkmord på kanaaneer?

För två år sedan hävdade vissa medier att vetenskapen har motbevisat Bibeln. De pekade på en studie som visade att DNA från libaneser som lever idag matchar till 90 % med DNA från fem kanaaneer som dog för 3 700 år sedan. De fortsätter sedan att hävda att Bibeln säger att alla kanaaneer dödades när Josua och israeliterna erövrade landet.

The Telegraph skrev: ”Studien motbevisar Bibelns påstående att de forntida kanaaneerna utplånades”. The Independent höll med: ”Bibeln säger att kanaaneerna utplånades av israeliterna men forskarna hittade just deras ättlingar i Libanon”. Och Daily Mail hävdade: ”DNA från bronsåldern motstrider Bibelns påstående att kanaaneerna utplånades: studien säger att deras gener lever vidare i dagens libanesiska folk”.

Antagandet att Bibeln skulle beskriva ett folkmord där israeliterna på Guds uppmaning utplånade män, kvinnor och barn ligger också bakom nyateisters anklagelse att Bibeln försvarar folkmord. Richard Dawkins har kallat Gud för en ”genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully”, och Chrisopher Hitchens beskrev med fasa ”folkmorden” i Gamla Testamentet och hur detta bevisar att ”religion förgiftar allt”. Det de har i åtanke är ord som dessa:

Du ska viga dem åt förintelse: hetiterna och amoreerna, kananeerna och perisseerna, hiveerna och jebusiterna, så som Herren din Gud har befallt dig. (5 Mos 20:17)

Hur bör vi svara på allt detta?

Först och främst bör vi påpeka att de som hävdar att Bibeln säger att kanaaneerna utplånades, har fel. Domarboken, som berättar om vad som hände efter det påstådda folkmorden i Josua bok ska ha ägt rum, beskriver ”kanaaneerna som bodde i Bergsbygden, Negev och Låglandet.” (Jud 1: 9) och “kananeer som bodde i Hebron” (v. 10). Kanaaneer fanns i Israel på kung Salomos tid (1 Kung 9:16) och på Jesu tid (Matt 15:22).

Beror detta på att man försökte bedriva ett folkmord som misslyckades? Bibeln själv beskriver det inte så, i slutet av Josua bok läser vi:

Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och de tog det i besittning och bosatte sig där[…] Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan. (Jos 21:43, 45)

Så vad är det som pågår här? Vi kommer snart till det, men först vill jag att du lägger märke till de platser som Domarboken ovan beskriver som platser där det fanns kanaaneer: Bergsbygden, Negev, Låglandet och Hebron. Öppna nu Josua 10:38-39 och förundras:

De vigde alla som var därinne åt förintelse. Ingen lät han komma undan. Han gjorde med Debir och dess kung så som han hade gjort med Hebron och som han hade gjort med Libna och dess kung. Så erövrade Josua hela landet, Bergsbygden, Negev, Låglandet och Bergssluttningarna och slog alla kungar där, ingen lät han komma undan. Han vigde allt som andades åt förintelse, så som Herren, Israels Gud, hade befallt. (Jos 10:39-40)

Hänger du med? Samma områden där alla kanaaneer ”vigs åt förintelse”, så att ”ingen kommer undan” bebos och försvaras av kanaaneer kort efteråt i Domarboken.

Matthew-Flannagan-Jan2014-for-8x10-inch-prints-by-MandenoMomentsDotCom

Matthew Flannagan

En ateist kanske vill avfärda detta som en biblisk motsägelse. Men faktum är att beskrivningen av hur folkgrupper fullständigt förintas på en plats och kort senare fortfarande lever och frodas på samma plats återkommer gång på gång inom Josua bok. Matthew Flannagan, medförfattare till boken Did God Really Command Genocide?, skriver:

Repeatedly it states that Joshua left “no survivors” and “destroyed everything that breathed” in “the entire land”, “put all the inhabitants to the sword”. […] it is evident with several of the other allotments that the people have yet to drive out Canaanites entrenched in the area and that the Israelites were not always successful in doing so. We read, for example, that the Ephraimites and Manassites “did not dislodge the Canaanites living in Gezer; to this day the Canaanites live among the people of Ephraim” (Josh 16:10).

Similarly, in Chapter 17 it states “Yet the Manassites were not able to occupy these towns, for the Canaanites were determined to live in that region. However, when the Israelites grew stronger, they subjected the Canaanites to forced labor but did not drive them out completely” (Joshua 17:12-13). […]

Here we see the same land said to be subdued and conquered by Joshua in battles where he exterminated and left alive nothing that breathed; this land is yet to be occupied by the tribes of Israel and is occupied by Canaanites, often heavily armed and deeply entrenched (17:17-18).

Hur kan en och samma bibelförfattare först säga att människor utplånades för att sedan utan att blinka tala om att de fortfarande var där i full kapacitet att försvara sig?

Förklaringen Flannagan föreslår är att när Bibeln talar om att ”lämna inga överlevande” använder den hyperbolisk krigsretorik som inte är avsedd att tas bokstavligen. Vi vet att denna typ av retorisk överdrift var vanlig i närområdet vid den här tiden. Flannagan hänvisar till Kenneth Kitchen som skriver i sin bok On the Reliability of the Old Testament:

This kind of report profile is familiar to readers of ancient Near Eastern military reports, not least in the second millennium. Most striking is the example of the campaign annals of Tuthmosis III of Egypt in his years 22-42 (ca. 1458-1438). … [T]he pharaoh there gives a very full account of his initial victory at Megiddo, by contrast with the far more summary and stylized reports of the ensuing sixteen subsequent campaigns. Just like Joshua against up to seven kings in south Canaan and four-plus up north. (s. 170)

The Ten Year Annals of the Hittite king Mursil II (later fourteenth century) are also instructive. Exactly like the “prefaces” in the two Joshua war reports (10:1-4; 11:1-5), detailing hostility by a number of foreign rulers against Joshua and Israel as the reason for the wars, so in his annals Mursil II gives us a long “preface” on the hostility of neighbouring rulers and people groups that lead to his campaigns. (ss. 174-175).

På grund av allt detta tycker jag att vi med god tillförsikt kan säga att Bibeln inte påstår att ett folkmord av kanaaneer och andra icke-israelitiska folk ägde rum. Språkbruket om att ”utrota allt som andas” och ”vig allt åt förintelse” var inte tänkt att uppfattas bokstavligt, vare sig som uppmaning eller som beskrivning av vad som historiskt hände. Det var retorik som kommunicerade att man skulle segra i strid, inte utföra folkmord. Precis som när en entusiastisk fotbollssupporter hävdar att AIK ”fullständigt utrotade” Malmö FF.

Missförstå mig inte, det här är inte en argumentation för att inga krig bedrevs. Diskussionen om varför Israel tillåts använda våld i Gamla Testamentet kvarstår. Men vi behöver inte förklara varför Israel bedrev folkmord och försöka moraliskt försvara det, för inga folkmord skedde. Och anklagelsen om att vetenskapen har motbevisat Bibeln för att ättlingar till kanaaneer lever än idag faller platt till marken.

3 kommentarer

 1. Johan Franzon 5 december 2019 at 22:23

  Ja, med all sannolikhet begick Josua aldrig några folkmord i historisk mening. Arkeologer som William Dever (USA) och Israel Finkelstein (Israel) är eniga om att den bibliska berättelsen om exodus/erövringen saknar arkeologiskt stöd. Det som beskrivs hände förmodligen aldrig.

  Det vi etiskt har att ta ställning till är alltså inte Josuas historiska skuld, utan det som själva berättelserna förmedlar. Här försöker Micael mildra de bibliska utsagorna genom att påstå att påbuden om förintelse av hela folk, liksom beskrivningarna av hur de faktiskt förintades, är överdrivna. Hyperbol betyder överdrift.

  Vad är då en överdrift? Om jag påstår att jag har 1000 vänner på Facebook när jag i själva verket har 921, så det är överdrift. Men vore samma påstående en ”överdrift” om jag inte hade en enda vän? Det tror jag inte att någon skulle säga. Alla skulle kalla det för en ren lögn.

  Så när Micael nu påstår att Bibelns berättelser om folkutrotningar är överdrifter, så infinner sig frågan: hur mycket kan vi sänka siffran från 100 % (totala utrotningar) om vi samtidigt vill kunna tala om ”överdrifter” i berättelserna? Om vi tänker att 95 % av civilbefolkningen dödades och att 5 % kom undan? Ja, här tror jag att de flesta skulle acceptera att 100 % är en överdrift jämfört med 95 %. Men om vi ska ta Micaels avslutande påstående på allvar, det vill säga att ”inga folkmord skedde”, då måste vi acceptera att påståendet om 100 % är en ”överdrift” i förhållande till verklighetens 0 %. Detta tror jag inte att någon skulle acceptera. Jag tror att alla skulle säga att påståendet om 100 % i detta fall är en ren lögn.

  Så antingen ljuger Bibeln. Eller också måste vi acceptera civila offer i berättelserna i en så omfattande skala att påståenden om fullständiga utrotningar rimligen kan passera som överdrifter. Att påstå att alla judar i Europa mördades under förintelsen kan bara passera som en överdrift ifall det verkligen skedde ett omfattande folkmord.

  Slutligen vill jag fråga Svenska apologetiksällskapet vilken linje i denna fråga som egentligen gäller? Den 16 dec 2017 publicerade ni en artikel som hänvisade till Olof Edsingers föreläsningar om krigen i Gamla testamentet. Edsinger säger inte ett pip om några överdrifter. Tvärtom berättar han glatt följande: ”Men de krig som vi kanske mest förknippar med Israel, det är ju när man intar Kanaans land. Och det är ju då herem-krig, som det heter. Herem som betyder förkastelsedomen, alltså utrotningskriget där både män, kvinnor och barn skulle utrotas.”

  • Micael Grenholm 7 december 2019 at 10:55

   Hej!

   Du verkar anta att krig och folkmord är samma sak? Flannagan ifrågasätter inte att krig skedde, men att fullständigt viga allt som andas åt förintelse är samtida krigsretorik från ANE om att segra i strid. Det är ett historiskt faktum utifrån samtida litteratur. Därmed är retoriken överhuvudtaget inte ett utlåtande om hur många som dog, det är ett sätt att beskriva att man vann striden. Anser du verkligen att det är ett folkmord när en armé besegrar en annan?

   Som du kan läsa längst upp på hemsidan tänker medlemmar i SAS olika i olika frågor: ”Varje författare är en självständig skribent och framför först och främst sina egna åsikter och tankar. Vi tror att många olika röster med det gemensamma fokuset att främja Kristi rikes tillväxt och i övrigt främja Svenska Apologetiksällskapets syften är något gott!” Att Edsinger inte trodde på hyperbolteorin när han skrev sin bok (teorin var inte ens särskilt känd då) och att jag gör det är rätt uppenbart.

   Allt gott!

   • Johan Franzon 7 december 2019 at 13:04

    Då vill jag fråga dig om du tror att den krigspropaganda som Tuthmosis III och Mursil II (de två exempel som du citerar) var allvarligt menad, eller om du tror att dessa herrar mycket väl visste och iskallt räknande med att alla skulle skaka på huvudet och säga ”here we go again…samma överdrifter som överallt annars här i regionen”. Eller för att ta ett aktuellt exempel: Donald Trumps alla skrytsamma överdrifter. Tror du att han iskallt räknar med att alla ska genomskåda honom? Det tror inte jag. Jag tror att han iskallt räknar med att åtminstone hans egen maktbas ska ta honom på orden. Lögnaktigt skryt är nämligen ingen politisk tillgång om alla identifierar det som just lögnaktigt skryt. Över till Bibeln. Tror du att Bibelns författare avsiktligt skrev in lögnaktigt skryt i berättelserna och samtidigt iskallt räknade med att alla skulle förstå att det var just lögnaktigt skryt och ingenting att ta på allvar? Det har jag väldigt svårt att tro. Av samma skäl som ovan. Lögnaktigt skryt som alla identifierar som lögnaktigt skryt är inte en tillgång, det är en belastning.

    En konkret fråga. I berättelsen om Aj lägger författaren stor möda på att i detalj förklara hur krigshandlingarna gick till. Först lockades de stridande männen ut ur staden och förintades genom en krigslist. Därefter gick israeliterna in i själva staden ”och högg ner dem som fanns där. Antalet dödade den dagen, män och kvinnor, var 12 000, hela befolkningen i Aj.” Hur många civila tror du föll offer denna dag?

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer