Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 19 september 2022Ämnen: Samhälle, SkolanKommentarer inaktiverade för Skolans läroböcker sprider myter och lögner om kristendomen – och flera lärare ställer sig bakom demEtiketter: , , , 1077 ord5 minuters läsningvisningar: 432

Dela inlägget!

Skolans läroböcker sprider myter och lögner om kristendomen – och flera lärare ställer sig bakom dem

I somras släpptes en rapport från Claphaminstitutet som visade att flera läroböcker i religionskunskap som används i svenska skolor innehåller faktafel, fördomar och i vissa fall konspirationsteorier när de beskriver kristendomen.

En av dem hävdar ogrundat att Maria Magdalena kanske var gift med Jesus och skrev Johannesevangeliet. Den påstår också att orsaken till att Jesus kallades Guds son var att dåtidens människor saknade vår tids kunskaper om genetik. En annan, ”SOL Nova” från Natur & Kultur, hävdar att att det finns många äldre och för oss okända bibelböcker som rensades bort, och skriver att Jesus och Paulus ”kan ha funnits” som om det vore ifrågasatt av en betydande andel historiker. Samma lärobok anger felaktigt att trosbekännelsen läses i alla kristna gudstjänster och att alla gudstjänster också kallas mässa. Läroboken ”Utkik religion” från Gleerups har rent antisemitiska formuleringar om att judarna på Jesu tid skulle ha varit särskilt negativa och våldsamma mot andra.

Rapporten avråder skolor att överhuvudtaget använda ”SOL Nova” och ”Utkik religion” innan bristerna har reviderats.

Jag skrev om detta i en Facebookgrupp för religionslärare, och medan flera höll med mig om att läroböcker kunde vara mycket bristfälliga och att ovanstående påståenden är inkorrekta, började andra argumentera för att läroböckerna hade rätt:

”Att andra skrifter om Jesus aktivt förstördes av romarna efter att Bibelns innehåll bestämts i konciliet i Nicaea är väl allmänt känt?”

”Att Jesus kanske inte funnits är väl en ganska vanlig ståndpunkt bland forskare?”

Problemet med felaktiga påståenden i läroböcker förstärks alltså av att religionslärare själva många gånger tror på samma myter. Några religionslärare valde också att skjuta budbäraren och ifrågasätta om Claphaminstitutets rapport stämde eftersom författarna var kristna (trots att foton på läroböckerna likt det ovan tydligt visade att de representerade innehållet korrekt).

Patrik Lindenfors. Foto: Sara Moritz.

 

Mest anmärkningsvärt är att Patrik Lindenfors, mångårig ledamot i Humanisternas styrelse och själv författare till en bok om kristendomen, avfärdade kritiken mot läroböckerna som någon slags martyrnarrativ från Claphaminstitutets sida:

Ännu en rapport som man nu kommer att vifta med och påstå att den visar stora problem med kristendomsundervisningen i svenska skolor. (Det här gör man med Kittelman Flensers rapport som alltså inte visar på en sekulär norm i svenska klassrum eftersom hon bara undersökte tre skolor – ett väldigt otillräckligt datamaterial.) Men det gör den inte. Detta är en extremt vinklad rapport. Hur skildras mormonism, scientologi, grekisk, romersk och nordisk ursprungsreligion, samisk religiositet, naturreligioner, shinto, etc? För att inte tala om Humanism, som brukar beskrivas som ”ateism” i läroböckerna, om det nämns alls. Kristendomen är den bäst behandlade av alla religioner i religionsämnet, så rapporten är ännu ett försök av kristna att göra sig till offer och martyrer fast man är bäst behandlad av alla livsåskådningar. Ett typiskt kristet beteende, ända sen romarrikets dagar.

Jag svarade honom:

Den här reaktionen förväntade jag mig inte från dig, Patrik! Oavsett Claphams motiv visar rapporten att läroböckerna innehåller felaktigheter, ogrundad spekulation och antisemitiska formuleringar. Och behöver jag ens skriva att felaktigheter, ogrundad spekulation och antisemitism i en läroboks avsnitt av kristendomen inte kan ursäktas med att samma lärobok har potentiellt lika mycket felaktigheter, ogrundad spekulation och antisemitism i andra avsnitt? Visst är det möjligt att avsnitten om islam, hinduism, humanism med mera håller lika dåligt kvalitet – så mycket mer anledning att avråda från att använda läroböckerna då tills de revideras! Jag tycker det blir lite ”skjut budbäraren”-attityd från dig när du som själv skrivit en bok om kristendomen borde hålla med om att framställningen ska vara vetenskapligt grundad snarare än bygd på falska påståenden och ogrundade spekulationer?

Patrik svarade då:

Det är klart att böcker ska grunda sig på vetenskap. Men att ha ett partiskt urval och påstå att just kristendomsavnitten är dåliga är verkligen inte att förhålla sig vetenskapligt till religionsundervisningen. Det är att ha en agenda.

Frågan är dock vem som har agendan här. Patrik vet inte att dessa läromedel har lika många faktafel om andra religioner – han verkar inte ha läst läromedlen ifråga – och inte heller kan han visa att författarna av Claphaminstitutets rapport skulle ha känt till sådana faktafel och medvetet mörka dem. Han hävdar att kristendomen är ”den bäst behandlade av alla religioner” men även om det vore generellt sant (och jag undrar vad han bygger det på) behöver det inte gälla de läroböcker som här diskuterades.

Patrik tycks inte heller reflektera över att ett urval inte nödvändigtvis är partiskt bara för att det fokuserar på en grupp – rapportförfattarna kanske helt enkelt bedömde att deras kompetens bäst lämpade sig för att bedöma faktafel om just kristendomen. Min egen doktorsavhandling om frikyrklig vapenvägran fokuserar på pingstvänner för att de var den största gruppen – är det ett ”partiskt urval” eller ett rimligt urval (min handledare verkar lyckligtvis tycka det senare).

Som Patrik påpekar håller han förstås med om att felaktigheter i läromedel inte ska förekomma, om kristendom eller något annat. Men hans spontana reaktion av att brännmärka en rapport som uppmärksammar dessa brister istället för att välkomna den på grund utav att han misstänker en martyragenda är väldigt oseriöst. Inte minst då felaktigheterna ifråga är såpass allvarliga att man kan med god grund ifrågasätta huruvida kristendomen numera verkligen är ”den bäst behandlade av alla religioner” – inte minst då rapportförfattarnas egen tro för många religionslärare var ett argument för att de måste ha fel.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här:  https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Visa mer