Författare

Johan Lundström är skribent för Svenska Apolgetiksällskapet sedan 2022. Är intresserad av kristen teologi och apologetik, särskilt inom områden som historia och arkeologi. Är även intresserad av polemik inom andra religioner som islam, mormonism och Jehovas vittnen. Johan har en ämneslärarexamen inom matematik och engelska och jobbar som lärare i Lycksele.

Om inlägget

av Publicerat: 16 oktober 2022Ämnen: Apologetisk metod, Bokrecensioner, Tillämpning av apologetikKommentarer inaktiverade för Vinnande taktik: En strategi för att samtala om din kristna troEtiketter: , , , , , 883 ord4 minuters läsningvisningar: 127

Dela inlägget!

Vinnande taktik: En strategi för att samtala om din kristna tro

Titel: Vinnande taktik: En strategi för att samtala om din kristna tro

Författare: Grek Koukl

Översatt: 2020 av Apologia/CKA

Orginaltitel: Tactics: A Game Plan for Discussing Your Christian Convictions

Utgiven: 2019 av Zondervan

Att bli duktig på apologetik kan ibland kännas avskräckande. Alla kristna har inte nödvändigtvis tid, energi eller motivation att läsa en massa böcker och artiklar för att bättre kunna svara kristendomens kritiker. Därför tycker jag det är passande att Apologia översatt Greg Koukls bok Vinnande Taktik till svenska. I denna bok fokuserar Koukl mer på hur man ska agera i sina samtal som apologet, snarare än argumenten i sig (även om flertalet argument dyker upp i boken för demonstrativa syften).

Vinnande Taktik är uppdelad i två delar. I den första delen förklarar Koukl sina taktiker för hur man generellt kan samtala med andra om kristendomen. I den andra delen talar Koukl om mer specifika taktiker för olika situationer. Han pratar särskilt om hur vanliga motsägelsefulla typer av argument kan besvaras.

Greg Koukl

Greg Koukl

Koukls taktik för att diskutera med skeptiker är uppdelad i tre faser. Samtalen går primärt ut på att ställa frågor. Varje fas går ut på att ställa en specifik typ av fråga. I den första fasen ställer man frågor för att samla information och lära sig saker om personen man talar med. Vad anser skeptikern? Vad är hans eller hennes värderingar? I den andra fasen går man över till att fråga varför skeptikern tror som han eller hon gör. I den tredje fasen ställer man försiktigt utvalda frågor ämnade att få skeptikern att ifrågasätta sina egna värderingar. Frågeställningen kan till exempel bestå av att peka ut motsägelser i skeptikerns resonemang, men det är viktigt att man formulerar motsägelsen med en fråga så man ger utrymme för skeptikern att tänka till och eventuellt besvara motsägelsen.

Koukl menar att det finns flera syften med att föra konversationen på detta sätt. Det är bra att samla data tidigt under konversationen så man får en uppfattning om vad skeptikern anser och vilken bakgrund han eller hon har. Den informationen kan vara till nytta för hur man sedan bemöter skeptikern i följande faser. Att fråga varför skeptikern tror som han eller hon gör tjänar samma syfte men är också bra för att få denne att fundera lite mer seriöst över sina värderingar och varför han eller hon tror så. Syftet med att ställa frågor om motsägelser i sista fasen är till för att få skeptikern att fundera över sin ståndpunkt på ett givet ämne. Detta betyder inte nödvändigtvis att man övertygar skeptikern att bli kristen på bara ett samtal. Detta är mycket ovanligt. Dock hjälper det att så ett frö i skeptikern som sakta kan växa med hjälp av den Helige Andes verkan och förhoppningsvis kommer någon evangelist vid ett senare tillfälle skörda vad som inledningsvis har såtts.

Att ställa frågor breddar också evangelistens kunskap. Som kristen är det bra att känna till de vanligaste klagomålen på kristendomen från skeptiker. Koukl manar till att man för en logg på de argument man hört och forskar i dessa påståenden. De vanligaste argumenten är inte så många, så även om man inte kan svara på dem den första gången man hör argumenten, kan man åtminstone förbereda sig inför nästa gång. Koukl manar till ett vänligt bemötande och med ett icke-offensivt sätt att argumentera. Detta för att undvika att skeptikern blir arg, för då går det inte att övertyga han eller hon om något.

Om jag skulle rekommendera endast en bok för att lära sig apologetik, skulle det vara Vinnande Taktik. Koukls bok fungerar som en bra utgångspunkt för en nybörjare i apologetik. Koukls teologi och religiösa ståndpunkter dyker också upp i denna bok. Personligen har jag inget emot hans teologiska åsikter, men jag kan ana att vissa inte håller med honom om allt. Vissa av Koukls argument kan också kännas lite bristfälliga ibland, men huvudtaktiken att ställa frågor är definitivt en bra grundprincip. Koukl täcker de flesta scenarion som kan uppstå vid en diskussion med en skeptiker och hur man bemöter dem. Om man följer hans tips tror jag man kan bli en mycket bra ambassadör för Kristus. Detta betyder inte att man kan övertyga varenda person man stöter på, för egentligen är det ju den Helige Ande som i slutändan leder dem till Kristus. Dock tror jag att vi som kristna får bättre verktyg till vårt förfogande tack vare Greg Koukls bok och eftersom det finns kristna som kanske inte ens försöker evangelisera så är detta ett bra sätt att bilda självförtroende.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser Världsåskådningsatlas av James Sire. Fyll i din anmälan på https://www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser "Världsåskådningsatlas" av James Sire. Fyll i din anmälan på www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671Nu har anmälan öppnat till höstens bokcirkel! Ett utmärkt tillfälle att reflektera över din egen uppfattning om världen tillsammans med andra, och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

VÄRLDSÅSKÅDNINGSATLAS av James Sire är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor:

- Vari består den yttersta verkligheten?
- Hur är världen beskaffad?
- Vad är en människa?
- Vad händer efter döden?
- Hur kan vi veta något?
- Hur vet vi vad som är rätt och fel?
- Vad är meningen med historien?

Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Läs mer och anmäl dig via Bilda:
www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Visa mer