Författare

Johan Lundström är skribent för Svenska Apolgetiksällskapet sedan 2022. Är intresserad av kristen teologi och apologetik, särskilt inom områden som historia och arkeologi. Är även intresserad av polemik inom andra religioner som islam, mormonism och Jehovas vittnen. Johan har en ämneslärarexamen inom matematik och engelska och jobbar som lärare i Lycksele.

Om inlägget

av Publicerat: 7 april 2023Ämnen: Bibeln, Historia, Jesus, Kristen tro, Jesu död och uppståndelse, Gamla Testamentet, ProfetiorKommentarer inaktiverade för Hur vet vi att Gud har talat?Etiketter: , 2776 ord14 minuters läsningvisningar: 229

Dela inlägget!

Hur vet vi att Gud har talat?

Mycket av den här informationen är från Mike Winger, en pastor som är medlem i Cavalry Chapel som är en karismatisk kristen församling i Costa Mesa, Kalifornien, men informationen har också verifierats individuellt av undertecknad. Under några veckor har jag hållit föredrag i Norrängskyrkan i Lycksele, där jag ställt frågan, ”Hur vet vi att Gud har talat?” Jag tycker det är en bra frågeställning, dels för att om Gud har talat, då finns Gud, men mer specifikt, om det som står i Bibeln är Guds ord, då är det alltså den Gud som står i Bibeln som är den sanne Guden.

Det finns många goda argument för Guds existens, så som moraliska argument, argument om skapelsen från en oskapad skapare, designargumentet, argument från sunt förnuft och argument om bevis från Jesus återuppståndelse. Jag gillar särskilt det sistnämnda bland dessa, för det argumentet visar specifikt att just kristendomen är sann. Enligt flertalet verser i Bibeln så är profetia ett sätt att veta att Gud har talat. Profetia har en bredare betydelse – det kan betyda att man talar sanning från Gud, men en mer specifik definition är att tala om historien i förtid innan det händer. Här är några exempel på Bibelverser som talar om detta.

5 Moseboken 18:21:

Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som Herren inte har talat? så vet: När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.

Jeremia 28:9:

Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.

Hesekiel 33:33:

Men när det kommer – och se, det kommer – då skall de inse att en profet har varit ibland dem.

1 Samuelsboken 3:19-20:

Och Samuel växte upp, och Herren var med honom och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken.
Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord.

2 Petrusbrevet 1:19-21:

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Uppfattningen jag får från dessa verser är att när en profet talar i Guds namn och siar om framtiden, och det går i uppfyllelse, då vet vi att en sann profet från Gud har talat. Men om profeten siar och det inte går i uppfyllelse, då är det en falsk profet.
Det dessa verser tycks säga är att, när en sann profet från Gud har talat, behöver vi inte nödvändigtvis acceptera det profeten säger på direkten, utan vi väntar tills det går i uppfyllelse – och när det gjort det, då vet vi att Gud har talat – och vi kan se den profeten som en profet från Gud och ta vara på det han sagt.

Det finns andra religioner som försökt sia om framtiden, men dom har alla misslyckats. Några exempel är Joseph Smith som grundade Mormonism eller Vakttornet, ledargruppen som skriver texter för Jehovas vittnen, men de har givit felaktiga profetior och enligt Bibeln får en sann profet från Gud inte sia felaktigt. Joseph Smith siade om ett tempel som skulle byggas i Missouri inom hans generation. Den profetian gick aldrig i uppfyllelse. Jehovas vittnen har ofta siat om datum då Jesus ska återvända. Dessa har alltid slått fel. Profeten Muhammad som grundade islam har aldrig siat i Koranen. Det finns vissa verser som muslimer ibland kan hänvisa till så som Koranen 30:2-4 där det pratas om hur de kommer att vinna en militär strid och inta Persien, men det är knappast vad jag skulle se som en profetia. Dessutom var den profetian inte heller rätt för den uppfylldes inte inom den givna tidsramen, och dessutom förlorade de landet igen efter att de vunnit det.

Det finns väldigt få religioner som ens försöker ha med profetior för att visa att det är ifrån Gud. Detta gör det då så mycket mer intressant när vi undersöker profetiorna i Bibeln. Bibeln har massor med profetior, vissa uppfyllda, vissa ännu inte uppfyllda. Många uppfylldes av Jesus, vissa är uppenbara, andra mer subtila. Man har räknat att det finns omkring 300 profetior som Jesus uppfyllde. Om vi idag vill använda profetia för att visa att Gud har talat, bör vi dock välja specifika profetior. Profetian måste sia om en händelse i förväg, vara specifik, och det bör gå att visa att händelsen har hänt, exempelvis från sekulär historia. Det får alltså inte vara ett generellt påstående som något man kunde läst om i horoskopet, utan profetian måste vara specifik och detaljerad.

Under veckorna som jag haft mina presentationer har jag pratat om några av dessa. Här kommer en kort sammanfattning av några av dem.

Hesekiel 26:1-21

I denna profetia sias det om hur staden Tyrus kommer förstöras. Den skrevs av Hesekiel ca 592 f Kr. Tyrus var en massiv stad som existerat i över tusen år. Den var ett centrum för handel mellan många städer kring Medelhavet och hade massiva väggar som omringade staden. Staden hade varit ointaglig på över tusen år, så det var otänkbart att Tyrus skulle besegras. Folket i Tyrus tillbad många falska gudar och Hesekiel siade om att staden skulle förstöras. Det sias inte bara att staden skulle förstöras, men det ges noggrann detalj hur det kommer ske; många nationer kommer attackera Tyrus, de kommer attackera som havets vågor (i omgångar), dotterbyarna kommer bli slagna med svärd, Tyrus väggar och torn kommer förstöras, Nebukadnessar kommer inta staden, staden blir kastad i havet, staden blir till en kal klippa, fiskare kastar sina fisknät där och slutligen, staden kommer aldrig att byggas upp.

Några av dessa punkter uppfylldes av Nebukadnessar år 586 f Kr medan några andra punkter uppfylldes av Alexander den store 332 f Kr. Nebukadnessar lyckades förstöra halva staden och plundrade den, men han kunde aldrig besegra andra halvan som fanns på en ö, några kilometer ute till havs. Den halvan förstörde Alexander den Store, 200 år senare, genom att slänga den förstörda halvan av staden i sjön och bygga en gångbro över till ön. Sedan dess har Tyrus varit en stad där man fiskar och även om det finns en stad som heter Tyrus idag så är den inte i närheten lika stor som Tyrus en gång var under gammaltestamentliga tider, för då var staden en av de största städerna för sin tid. Därför kan man säkert säga att Tyrus aldrig byggdes upp igen och jag skulle påstå att alla detaljer i Hesekiels profetia blev uppfyllda.

Daniel 7 & 8

Det finns många intressanta profetior i Daniel. Boken skrevs traditionellt sett 530 f Kr, av Daniel. Mycket handlar om framtida världsherravälden. I kapitel 7 och 8 får Daniel två olika syner, där han ser djur av olika slag. Vi ska här huvudsakligen titta på den första synen då den andra synen i princip är ett förtydligande av den första synen. I den första synen ser Daniel fyra djur komma upp ur vattnet; ett lejon, en björn, en get och ett fruktansvärt djur som inte går att klassificera. Varje djur representerar en kung eller ett kungarike. Det sista djuret är troligtvis en framtida profetia som inte gått i uppfyllelse ännu. Varje djur har flertalet detaljer som visar hur vi vet vilket kungarike det hänvisar till och vilket slags kungarike det kommer vara. Jag kommer inte prata om alla detaljerna, men jag ger en kort sammanfattning.

Det första djuret – lejonet – var Nebukadnessar. Det hade vingar som en örn för att symbolisera kunglighet, men vingarna ryktes bort, vilket symboliserar att Nebukadnessar förlorade sitt förstånd. Sedan gick lejonet på två ben och fick ett mänskligt hjärta. Det betydde att Nebukadnessar fick tillbaka sitt förstånd och fick även vishet. Detta var inte nödvändigtvis en profetia, eftersom det skedde samtidigt som Daniel levde, men det var ett sätt att veta hur de nästkommande djuren skulle tolkas.

Det andra djuret var en björn. Björnen hänvisade till det medo-persiska imperiet (539-331 f Kr). Björnen beskrivs resa sig på ena sidan, vilket symboliserar hur mederna var mäktigast inledningsvis, sedan blev perserna mäktigare än mederna efter hand. Björnen hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det symboliserade de tre stora riken som Persien tog över; Babylonien, Lydien och Egypten.

Det tredje djuret var en leopard. Leoparden hänvisade till Alexander den store (336-323 f Kr). Leoparden hade fyra fågelvingar som symboliserade Alexanders snabbhet. Han tog över stora delar av världen på bara 13 år. Leoparden hade fyra huvuden, vilket symboliserade de fyra generaler som tog över efter Alexander dog.

Detaljerna i Daniel är så specifika att kritiker till Daniel är villiga att erkänna att detaljerna passar in på historien. Dock säger de ofta att Daniel skrevs efter profetiorna hade gått i uppfyllelse, dvs under Mackabéer-revolten, ca 165 f Kr och inte 530 f Kr, innan det hände. Vanliga invändningar mot Daniels profetior brukar handla om hur Daniel har dålig profetia, lingvistiska argument, att boken har skrivits av flera författare vid olika tider, med mera. Vi ska inte gå in på dessa punkter i detalj, men kortfattat kan man säga att Daniels historia inte är ett problem och inte heller de andra invändningarna. Kritiker menar ibland att Belshassar, Babyloniens siste kung, aldrig existerade eller att den mediske Darius som tog över efter Belshassar aldrig existerade, men det finns historiska argument för att de faktiskt gjorde det, så som Nabonidus-cylindern (ett arkeologiskt fynd), samt det faktum att Darius kan ha varit en titel snarare än ett namn (ungefär som Caesar eller Herodes) och att Darius kanske inte var hans riktiga namn. Det finns några möjliga kandidater som kan ha varit Darius, till exempel Gubaru, Ugbaru eller Kambyses. Kort och gott, det finns potentiella förklaringar, vilket inte gör Daniels historia till något större problem. Det finns goda anledningar att tro att Daniel skrevs i förtid och därmed är uppfylld profetia.

Psalm 22

När Jesus hängde på korset, hänvisade han till denna psalm. Den skrevs av kung David ca 1 000 år f Kr och ger ganska intressanta detaljer om vad som hände under korsfästelsen, så som vers 19, där det står om hur de delar hans kläder mellan sig och kastar lott om hans klädnad. Vi kan se hur detta uppfylls i Johannesevangeliet (19:23-24) när soldaterna tog hans kläder. När man läser psalmen inser man att mycket är väldigt bekant med vad som hände under korsfästelsen. När man undersöker  judisk kultur lite närmare, blir det ännu mer uppenbart att det handlar om korsfästelsen. Ett exempel är kermes-masken som hänvisas till i vers 7 och hur den symboliserar Jesu blod som rengör oss från våra synder. Masken användes nämligen som färgmedel av judarna för den gav en stark röd färg, men efter att den dött, lämnade den istället en vit substans efter sig. Den kan ses som en liknelse med hur våra synder som är blodröda ska bli snövita (Jesaja 1:18). Det finns även många andra detaljer som stämmer överens med Jesus och korsfästelsen i Psalm 22 men psalmen verkar inte stämma överens med någon känd händelse i kung Davids egna liv. Den måste alltså handla om Jesus.

Jesaja 53

Många kallar det här stycket för Bibelns hjärta. Det är en mycket imponerande profetisk text, skriven 700 f Kr av Jesaja, som handlar om en person som kallas ”den lidande tjänaren”. Egentligen börjar texten i Jesaja 52:12 och går sedan hela vägen till slutet av kapitel 53. Texten handlar i huvudsak om hur tjänaren ska befria oss från alla våra synder. Bara av att läsa texten inser man att det uppenbarligen handlar om Jesus. Det är så självklart att om man skulle läsa texten inför någon utan att säga varifrån man läser, skulle de tro att man läser från Nya Testamentet. Detaljer som att han bär våra sjukdomar och tar på sig våra smärtor (vers 4) eller att han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder och att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid (vers 5). Skeptiska invändningar brukar i det här fallet oftast komma från icke-kristna judar som menar att texten handlar om nationen Israel, men det finns många verser som indikerar att det inte kan stämma, exempelvis vers 11 där det står att tjänaren är rättfärdig och bär andras skulder. Israel hade konstant tillbakagångar. Gud kallade dem Sodom ibland, och Israel var aldrig den rättfärdiga tjänaren. Den här texten visar att kristendomen inte var något som bara dök upp från ingenstans när Jesus kom, utan att det var Guds plan långt innan dess, att Jesus skulle komma och dö så att vi kunde få våra synder förlåtna.

Slutsats

Detta är bara några exempel på delar av Bibeln som visar att Gud har talat, men det är fascinerande att vi även idag – tvåtusen år efter att sista boken till Bibeln skrevs – kan verifiera att Bibelns ord är sanna. Det går att se att böcker som Hesekiel och Daniel visar att Gud har talat – och om dessa böcker av Bibeln är sanna, då måste resten av Bibeln också vara sann, för olika profeter hänvisar till andra profeter och säger att de också är sanna profeter från Gud. Vi kan alltså inte acceptera vissa böcker av Bibeln men ignorera andra, för inte nog med att profeterna bejakar varandra, allt som står i Gamla Testamentet bejakas av Jesus själv.

Lukasevangeliet 24:44:

Och han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.”

Med Mose lag, profeterna och psalmerna menar Jesus hela Gamla testamentet (Tanakh). Det är samma text som vi har nu, fast ordnad annorlunda.

Vi har många anledningar att tro att Gud har talat genom judiska profeter och att Jesus verkligen är Guds son som dog på korset för våra synder. Att man kan använda Bibeln för att visa detta gör Bibeln – i min uppfattning – ännu mer fantastisk. Skeptiker kommer så klart ha invändningar redo, men om man känner till attackerna och hur man besvarar dem, kan man känna sig mer säker i sin tro att Gud finns, Bibeln är Guds ord och Jesus är Guds son.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här:  https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 weeks ago
Visa mer