Författare

Mats Enander bor i Göteborg och är präst i Svenska kyrkan. Han brinner för att studenter ska få höra evangeliet och använder ofta apologetik i sina samtal.

Om inlägget

av Publicerat: 28 april 2023Ämnen: Filosofi, Jesus, Sanning, Jesu död och uppståndelseKommentarer inaktiverade för Apologetik i församlingen – del 4: Försvar av sanningen!Etiketter: , 653 ord3 minuters läsningvisningar: 124

Dela inlägget!

Apologetik i församlingen – del 4: Försvar av sanningen!

När vi ser på programmet ”Min sanning” kan vi fascineras av människors berättelser och öden. Ett livs händelser är alltid värda att återberätta. Samtidigt skaver programmets titel lite i mig för vad betyder egentligen min sanning. Är då andras sanningar falska och finns det något som kan vara sant för alla? Så klart är det en titel som väcker uppmärksamhet men har begreppet sanning devalverats i vår tid så att vi inte längre kan finna sanning?

Vad är sanning? Den välkända frågan som Pilatus ställer till Jesus visar på människans osäkerhet. Jesus har kommit för att vittna om sanningen (Joh 18:37) men Pilatus undrar ändå fast han sett och hört Jesus. Sanning handlar inte bara om att logiskt förklara och förstå, det handlar också om att ta till sig och erfara.

En annan person i samtal med Jesus är Nikodemus (Joh 3). Han förstår inte vad Jesus menar med att födas på nytt, vilket i o för sig kan vara förståeligt. Ändå handlar det här om de blockeringar som Nikodemus har. Jesus antyder att Nikodemus borde förstå, så lärd som han är, men Jesus ord har inte landat i hjärtat. Till slut öppnar sig ändå Nikodemus och frågar; Hur kan det gå till? Många människor har samma frågor och våra svar kan vara svävande eller inga alls. Om vi vill försvara Jesus som är ”Sanningen” bör vi göra det på ett sätt som inbegriper hela människan.

Sanning är i den Bibliska kontexten den fasta verkligheten och det uppenbarade, det icke fördolda. Just därför är Jesus den främsta uppenbarelsen av Sanningen, han som är Gud. I filosofin handlar det om det verkliga varandet och Guds sanning är i  Bibeln liktydig med hans trofasthet. Kristen tro är helt enkelt sanningen (1 Tim 2:6) vilket betyder att den kristna människan är inlemmad i sannings­begreppet. Eller bättre en del av sanningen. Detta gör att den kristne i mötet med det som är falskt reagerar inte bara med förnuftet utan också i känslor och med sin kropp. Det påverkar helt enkelt och man vill gå till försvar.

Tertullianus var en av kyrkans tidiga försvarare på 200-talet. Han bröt själv med kyrkan mot slutet av sitt liv men kan kanske ändå ge oss hjälp. Vad är det som kristna lider och dör för? Det är sanningen, svarade Tertullianus. Han uttrycker det så: Guds son har dött, det är galenskap och därför trovärdigt. Han begravdes och uppstod, det är säkert eftersom det är omöjligt. Förnuftet måste ställa sig under trons lydnad för att man ska kunna bli född på nytt.

Jesus som vägen, sanningen och livet är så oerhört avgörande för vår tro och ifrågasätts alltmer. När vi ska försvara honom som sanningen tror jag vi måste ta in hela människan och hennes sätt att se på verkligheten. Kanske har det med vårt svenska kynne att göra men låt oss hjälpa människor till tro också genom att utmana människans känslor inför mötet med sanningen. Ofta får jag som präst höra att det där tog tag i mig och berörde. Inte sällan handlar det om hur orden från Jesus blivit levande för de var i sig så knivskarpa i sitt avslöjande och uppenbarande av sanningen.

Jesus är värd att försvaras och därför finns det sanningar att försvara även om man får lida för det.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser Världsåskådningsatlas av James Sire. Fyll i din anmälan på https://www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna intressanta bokcirkel där vi läser "Världsåskådningsatlas" av James Sire. Fyll i din anmälan på www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671Nu har anmälan öppnat till höstens bokcirkel! Ett utmärkt tillfälle att reflektera över din egen uppfattning om världen tillsammans med andra, och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

VÄRLDSÅSKÅDNINGSATLAS av James Sire är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor:

- Vari består den yttersta verkligheten?
- Hur är världen beskaffad?
- Vad är en människa?
- Vad händer efter döden?
- Hur kan vi veta något?
- Hur vet vi vad som är rätt och fel?
- Vad är meningen med historien?

Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Läs mer och anmäl dig via Bilda:
www.bilda.nu/arr/1192028/varldsaskadningsatlas-av-james-sire-915671
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Visa mer