Författare

Johan Lundström är skribent för Svenska Apolgetiksällskapet sedan 2022. Är intresserad av kristen teologi och apologetik, särskilt inom områden som historia och arkeologi. Är även intresserad av polemik inom andra religioner som islam, mormonism och Jehovas vittnen. Johan har en ämneslärarexamen inom matematik och engelska och jobbar som lärare i Lycksele.

Om inlägget

av Publicerat: 13 maj 2023Ämnen: Argument mot Guds existens, Moraliska problem i Bibeln, Den historiske Jesus, Bibeln, Gamla Testamentet, Jesus, Nya Testamentet, Samtal & debattKommentarer inaktiverade för När kristendomen blir ifrågasattEtiketter: , , , 2682 ord13 minuters läsningvisningar: 252

Dela inlägget!

När kristendomen blir ifrågasatt

Många av argumenten i detta inlägg härstammar från Mike Wingers Youtube-kanal, men det har även gjorts en del ändringar och tillägg.

Alla har vi nog varit där. Som kristen kommer man förr eller senare stöta på en icke-kristen som har en eller fler invändningar där denne ifrågasätter sanningen om kristendomen. När du började din högskoleutbildning, kanske du hade en universitetsprofessor som verkar riktigt smart och därför har denne mycket pondus. Det kanske är en professor inom biologi som någon föreläsning bestämmer sig för att visa, genom evolutionsteorin, att Gud inte finns. Denne professor kanske inte har expertis inom teologi, men eftersom professorn verkar så smart inom sitt område, tänker du inte på att han har gått över från att vara biolog till att vara teolog och därför märker du kanske inte att han egentligen pratar om ett område han inte är så inläst på.

Eller så kanske du stöter på någon arbetskollega på jobbet som verkar ha mycket att säga om kristendomen. Enligt denne kanske kristendomen härstammar från hedniska traditioner och han verkar ha mycket underlag för att visa att det är så. Din arbetskollega visar massor med liknelser mellan kristendomen och traditioner från hedniska religioner och du kanske inte inser att dessa liknelser egentligen inte är något märkvärdigt, för din kollega valde att utelämna skillnaderna, och de är oftast mycket större än likheterna.

Eller så kanske någon du känner på internet länkar dig till en video på Youtube som visar att Jesus egentligen aldrig existerade, utan var en kopia av egyptiska gudar (Zeitgeist the Movie & Bill Mahers Religulous). Videon kanske verkar övertygande för den som inte är så påläst, så därför inser du inte att videon innehåller en blandning av sanning, halvsanning och osanning och därför kan det kännas obehagligt första gången du hör om det.

Kristendomen är alltid under attack. Det är inte ovanligt att kristna lämnar kyrkan när de blir kontinuerligt bombarderade med argument mot den kristna tron från alla håll och kanter. Jag tror att vi oftare behöver diskutera vanliga argument mot kristendomen i kyrkan och även för barn i söndagsskolan, så att vi är redo att svara oss mot skeptikernas argument. Invändningarna behöver inte vara från ateister eller agnostiker. Muslimer, Jehovas vittnen, judar och mormoner, har också mycket att säga mot den kristna tron. Därför har jag gjort en lista på några av de vanligare argumenten mot kristendomen från skeptiker. Jag tror det är bra om vi känner till dem så vi kan veta att kristendomen har goda svar på invändningarna. Mina svar är inte nödvändigtvis de bästa, men jag vill åtminstone ge några exempel på hur man kan svara invändningarna.

Religion har alltid hindrat moralisk framgång. Till exempel, Bibeln stödjer slaveri!

Svar: Egentligen fördömer Bibeln den typ av slaveri som pågick under 1700-talet i USA. Till exempel:

Andra Moseboken 21:16 “Den som rövar bort en människa ska straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom.”

Om bara den här lagen i sig följdes, skulle det göra slut på slaveriet i USA på direkten. Det finns mycket att säga om den slaveri som det står om i Bibeln. Jag rekommenderar att läsa boken ”Is God a Moral Monster?” av Paul Copan för mer info om detta ämne.

Ingen biblisk skrift finns kvar i original. Du har bara en kopia av en kopia av en kopia av en kopia…

Svar: Bibeln är världens mest kopierade text och vi kan med säkerhet veta vad det stod i 99% av originaltexten. När vi upptäckte Dödahavsrullarna i Qumran, som var daterade 300-100 f Kr, insåg vi att texten som troddes ha blivit ändrad efter Jesu tid, är densamma. Detta stärker argumentet för att Guds ord har bevarats genom alla dessa år.

Tycker du att homosexuella människor ska bli stenade till döds? Kolla vad som står i Tredje Moseboken 20:13.

Tredje Moseboken 20:13:

“Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.”

Svar: Den levitiska lagen var aldrig ämnad för hednafolket. Dock finns det en viktig poäng i det här: Vi har alla syndat och behöver förlåtelse som vi enbart kan få från Jesus. Det finns mycket fokus på homosexualitet i vårt samhälle, men vi tänker sällan på att vi syndar på så många andra sätt också.

Borde inte en uppriktig buddhist eller hindu komma in i himlen?

Svar: Uppriktighet gör inte en person god. Självmordsbombare är väldigt uppriktiga. Tror du inte Hitler var uppriktig med sin rasrenhet? Tror du inte att självmordsbombaren som går till något ställe och spränger sig själv och mördar hundra människor är uppriktig?

Vi behöver förlåtelse för våra synder och endast Jesus kan ge oss det.

Bibeln var skriven av en bunt fåraherdar från bronsåldern, som lärde ut att jorden var platt!

Svar: Det faktum att Bibeln är skriven för så länge sedan gör det mer imponerande att det faktiskt har vetenskapliga insikter. Folk nämner ofta bronsåldern som om bronsåldern betyder att folk var dumma på den tiden. Bronsåldern är en tidsperiod, inte en intelligensnivå. Människor idag är lika smarta som de alltid har varit. Vi är bara bättre på att bevara information nu.

Folk som hävdar att jorden är platt enligt Bibeln, läser inte verserna i sin kontext. Verserna som hänvisas till är ofta poetiska och inte bokstavliga, vetenskapliga beskrivningar av hur jorden är formad.

Det finns inga övertygande bevis på att Jesus ens har existerat. Kolla in den här Youtube-videon!

Svar: Det finns mer bevis för Jesus existens än någon annan person från antiken. Om du ska vara konsekvent i hur du utvärderar bevis för historiska personer så måste du i så fall också neka att följande personer någonsin har existerat; Julius Caesar, Aristoteles, Cicero, Sokrates, Marcus Antonius och Alexander den store.

Jesusmyten är mycket populär på internet. En annan populär teori på internet just nu är att jorden är platt. Jesusmyten tas inte seriöst av någon bildad historiker, förutom ett par, som Richard Carrier. Troligtvis är folk bara mer öppna för anti-kristna teorier för att de är emot Gud, oavsett hur osannolika de verkar.

Varför finns det två motsägelsefulla berättelser om skapelsen i Första Moseboken 1 och 2? I kapitel 1 står det att växterna och djuren var skapade före människan men i kapitel 2 är ordningen omvänd och människan skapades före växterna och djuren.

Svar: Första Moseboken 2 är bara en mer detaljerad berättelse om dag 6 av skapelsen och fokuserar på det som hände i Edens lustgård.

Din version av kristendomen är bara en av över 40 000!

Svar: Den siffran är en grov estimering och behöver inte nödvändigtvis stämma.

I statistiken räknas ibland mindre skillnader (exempelvis traditioner om hur man firar gudstjänst) som ett annat samfund, trots att enbart sådana små troligtvis inte borde göras att samfund räknas separat. Många av dessa samfund har de viktigaste aspekterna av kristendomen gemensamt, som treenigheten, Jesus gudomlighet, död och återuppståndelse, att vi är frälsta genom tro på Honom, att Bibeln är Guds ord, osv.

Kan Gud skapa en sten som är så stor att Han själv inte kan bära den?

Det kan vara värt att förstå varför den här frågan ställs. Den används som argument för att motbevisa att det finns en allsmäktig gud, för antingen kan Gud skapa stenen, men inte bära den, eller så kan Gud inte skapa stenen, men i vilket fall är Han inte allsmäktig.

Svar: Det är egentligen en ganska sanslös fråga. Det är ungefär som att säga: Kan Gud besegra Gud? För om vi plockar ner argumentet till sina grundläggande beståndsdelar, ställs Guds makt (Kan Gud skapa en sten?) mot Guds makt (Kan gud bära stenen?). Det finns bara en Gud och det är sanslöst att tro att Gud kan ställas mot någon eller något med samma makt.

Tror du verkligen på åsnor och ormar som kan tala?

Svar: Det är intressant att åsnor och ormar nämns i plural. Det var bara en orm och en åsna som talade, fast det behöver inte ha varit en orm som vi ser den idag. Det var Satan som uppenbarade sig i formen av en orm. Åsnan talade för att Gud gjorde så att den talade (Fjärde Moseboken 22:28).

I vilket fall, om vi antar att en allsmäktig Gud finns, då vore det rimligt att tro att Gud kan få en åsna att tala. Ofta används det som ett argument att motbevisa Guds existens för det låter som en så konstig berättelse, men det brukar vara för att man utgår ifrån att Gud inte existerar och att berättelsen bara är en myt. Om man utgår från att Gud inte existerar och använder berättelsen om den talande åsnan som ursäkt för att bevisa det som man inledningsvis har antagit blir det ett cirkelresonemang; ”Gud finns inte, därför finns inte talande åsnor, därför finns inte Gud”. Det är ett tecken på någon som inte är ute efter att föra intellektuella argument, utan bara vill komma med invändningar.

Hur kan en kärleksfull Gud tillåta att barn får bencancer?

Detta härstammar från en populär video av Stephen Fry som fick flera miljoner visningar. Argumentet är att vissa hemska saker i den här världen sker spontant och ingen gjorde sig förtjänt av dem, exempelvis naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis eller sjukdomar som bencancer, så varför skulle Gud låta så hemska saker hända ett oskyldigt barn?

Svar: Inledningsvis vill jag säga att detta är en svår fråga. Inte för att det inte finns svar, men för att svaren troligtvis inte kommer vara tillräckligt tillfredsställande för någon som inte är kristen. Jag har svårt att övertyga någon när det kommer till invändningar som bygger på känslor och frågan om ondska är enligt min åsikt den svåraste.

Gamla Testamentet talar om varför det finns ondska i världen. I början var världen god, men enligt Bibeln lydde inte människan Gud och världen blev förstörd. Detta resulterade i smärta, sjukdomar, sorg och död. Det är alltså människans val som resulterat i allt elände som finns i världen.

Första Moseboken 3:18-20 ”Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.”

Hoppet som finns hos den kristne är att Gud kommer återställa världen en vacker dag och då kommer alla som tror på Honom få leva i den världen.

Uppenbarelseboken 21:4: ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”

Om du var född i Indien så skulle du ha tillbett Vishnu. (Argument från Richard Dawkins)

Svar: Detta är en klassisk resonemangsblunder som kallas för det genetiska felslutet. Man attackerar en religion baserat på varifrån den härstammar i stället för anledningen varför man tror på den. Det är ett felslut för det leder en inte till sanningen.

Jag kan lika gärna säga att du är en ateist på grund av var du föddes. Låt oss i stället kolla på bevisen för vad jag tror på.

Jag tror att alla vägar leder till Gud. Det finns sanning i varje religion.

Svar: Likheterna mellan religionerna är inte så märkvärdiga. Skillnaderna är dock viktiga. Undertonerna som kommer med denna invändning är att alla religioner har lika mycket validitet och kristendomen är bara en religion av flera. Dock är vi inte ute efter att validera religioner, vi är ute efter att veta vad som är sant. Skillnaden mellan kristendomen och andra religioner är extremt viktig. Vi kommer till himmelriket för att vi fått förlåtelse från Jesus och inte på något annat sätt.

Om två människor älskar varandra så borde de ha friheten att uttrycka den kärleken.

Svar: Ska vi då också låta folk uttrycka sin kärlek när det kommer till otrohet och incest? Har inte Gud rätt att säga till oss hur vi ska leva våra liv?

Det här är ett kraftfullt argument. Jag tror det är viktigt att vi utbildar folk för hur man besvarar frågor om homosexualitet och HBTQ. Om Gud existerar, har Han då inte rätt att tala om för oss hur vi ska fungera enligt hur vi har skapats?

Det är fel att tvinga dina moraliska värderingar eller religion på andra.

Svar: Om det är fel, varför tvingar du dina moraliska värderingar på mig?

Något som skeptiker inte inser när de säger detta är att de tvingar sina värderingar på den kristne. Kristna människor har fått i uppgift av Jesus att sprida evangeliet runt hela världen (Matteusevangeliet 28:18-20). Om skeptiker säger åt kristna att sluta evangelisera, så tvingar de sina värderingar på kristna (att inte evangelisera).

Det är arrogant och intolerant att tro att du har rätt och andra har fel!

Svar: Tror du att du har rätt om det?

Varför är det så att när jag säger att jag har rätt så är jag intolerant och arrogant, men när du har rätt, då har du bara rätt?

Avslutningsvis

I dagens samhälle med skeptiska påståenden ser jag det viktigare än någonsin att kunna försvara den kristna tron så att färre känner sig tvingade att lämna kyrkan och den kristna tron. Om vi kan komma till en tillvaro där kyrkorna utbildar sin församling till att svara på de vanligaste invändningarna tror jag att vi blir mycket bättre skyddade från skeptiska attacker och färre kommer se anledning att sluta vara kristna. Dessa personer kommer då att inse att det finns goda skäl att vara kristen och att det inte är som samhället försöker få det att verka som, dvs att kristna bara är dumma byfånar som inte hängt med i samhällsutvecklingen. Det finns goda svar på invändningarna, så låt oss bli informerade om dem.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här:  https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 weeks ago
Visa mer