Bloggens syfte


Syftet med Svenska Apologetiksällskapets blogg är att få troende att tänka och tänkare att tro. Vi vill med bloggen väcka intresse för kristen apologetik och samtidigt utmana sekulärt tänkande. Våra författare publicerar regelbundet nya inlägg med apologetisk anknytning. Vi hoppas och strävar efter att däremellan publicera annat material såsom exempelvis artiklar, föreläsningar och debatter.

Varje författare är en självständig skribent och framför först och främst sina egna åsikter och tankar. Vi tror att många olika röster med det gemensamma fokuset att främja Kristi rikes tillväxt och i övrigt främja Svenska Apologetiksällskapets syften är något gott!

Kommentarer


Alla läsare är välkomna att kommentera inläggen. Givetvis får man vara anonym om man vill det. Vi förbehåller oss dock rätten att granska kommentarer innan publicering. För att få kommentar godkänd kräver vi:

  • Saklighet
  • God ton

Saklighet: Ämnet i bloggposten är huvudämne, andra ämnen som kommer upp av apologetisk karaktär eller i överensstämmelse med bloggens målsättning och syfte kan också ha sin plats, men inte nödvändigtvis under det aktuella inlägget. För ämnen som inte är relaterade till det aktuella inlägget hänvisas till  våra andra forum. Därutöver blir det en bedömning huruvida kommentaren behandlar något som är ämnat för offentligt samtal på denna blogg eller om den bör besvaras enskilt.

God ton: Vi samtalar om och argumenterar, delar tankar och åsikter om försanthållanden och sanningar, men detta utan att angripa personer eller företeelser på nedlåtande, elaka eller andra kränkande sätt.

Vi vill uppmärksamma och be om förståelse för att författarna kanske inte har tid att bemöta kommentarer. Trots det vill vi ha kommentarsfältet öppet för att ge möjlighet för att läsare att både kommentera och diskutera sinsemellan. Kommentarsfältet är öppen i en månad efter publicering.

Redigering av kommentarer


Vi förbehåller oss rätten och möjligheten att granska och avlägsna det som inte uppfyller ovanstående kriterier. I normalfallet publiceras inte kommentarer som inte uppfyller de ovan nämnda kriterierna. Om så ändå sker och med viss redigering så kommer det att framgå att kommentaren är redigerad med hänvisning till dessa regler. Om den som kommenterar har loggat in med ett ID och kan nås via mail kan vi välja att kontakta och be personen göra en ny kommentar men utelämna det som strider mot reglerna.

Allt gott för ett gott samtal!

Har du frågor om bloggen? Hör av dig!

Har du förslag på hur vi kan förbättra och utveckla bloggen?


Hör av dig till oss!