2017-03-26 20.36.15

Martin Walldén

Son, make, pappa.

Kristen, präst, apologet.
Människa.
Några ord som karaktäriserar denna i Lycksele boende präst, medlem i EFS, verksam inom Svenska kyrkan. Jag är bördig från Vikbolandet utanför Norrköping.
Jag är uppväxt inom kyrkan i en bred bemärkelse, jag kunde Bibelns berättelser, men under min tonårstid växte frågan: ”Har Jesus funnits?” senare växte också frågan om Gud och vetenskap fram: ”Känner de varandra?”
Efter mycket läsande, samtalande, undersökande landade min tro åter i hjärtat omvägen via huvudet! Min frälsare lever, han finns och Gud är grunden för allt!
Kontaktuppgifter till Martin Walldén