Apologetik kan ofta behöva bli en viktig beståndsdel för den kristnas livsvandring, speciellt när samhället säger att religion är förlegat, att vetenskap motbevisat Gud, att Jesus bara en myt eller att livet inte har någon mening mer än den vi själva skapar. I många sammanhang har Sverige gjort frågan om Gud och tro till en icke-fråga, men kanske utan att någonsin ha fått höra evangeliet eller vilken grund kristen tro vilar på.

Här kan apologetiken spela en viktig roll, speciellt i ett så sekulariserat land som vi lever i.

Som legitimerad psykolog och doktorand har jag vetenskapen nära och kommer i kontakt med olika utsagor om vad religion är eller beror på. Som tidigare styrelsemedlem i Svenska Apologetiksällskapet och bloggare på SAS-bloggen är apologetik en naturlig del av min vardag.

För egen del var apologetik även en viktig del för att jag skulle fatta mitt livsavgörande beslut att tro på och följa Jesus i vuxen ålder. Det är fortfarande viktigt att lyfta fram att det kristna sanningsanspråket vilar på en säker grund, både för den kristna och den icke-kristna personen. Apologetik kan hjälpa den kristna att stå stadigt i sin tro och för personer som inte tror att få möjlighet att höra och ta ett informerat beslut om var de står i relation till Gud och Jesus.

Exempel på ämnen som jag kan föreläsa om

  • Vetenskap och religion – är de motsättningar?
  • Har vetenskapen motbevisat Gud?
  • Psykologi och Gud – är Gud ett hjärnspöke, en snuttefilt och en illusion?
  • De historiska bevisen för Jesus uppståndelse – varför kan vi tro att uppståndelsen är en sann, historisk händelse?
  • Bibelns trovärdighet – vad kan man tro på i Bibeln?

Finns intresse av dessa ämnen eller något närliggande, hör gärna av er på mail: hajdi.moche@gmail.com

Kontaktuppgifter till Hajdi Moche

Bor i Malmö