Vi lever i en tid med utbredd ateism, kristendomskritik och tvivlande teologi. Många kristna känner sig utsatta och lite skamsna för sin tro. Vad svarar vi klasskamrater och kollegor som ställer kluriga frågor kring Gud och Bibeln? Hur vet vi att det vi tror är sant? Finns det svar på de frågor vi själva brottas med?

Micael Grenholm är pastor i församlingen Mosaik i Uppsala samt föreläsare och författare. Han har en fil kand i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet och en teol kand vid Johannelunds teologiska högskola. Han är redaktör för bloggen Hela Pingsten och skribent för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice. Han driver även podcasten Jesusfolket tillsammans med Sarah Grenholm.

Micael arbetar just nu med en bok om dokumenterade språkmirakler. Micael har redan författat böckerna Jesus var också flykting tillsammans med Stefan Swärd, Charismactivism: Combining Signs and Wonders with Peace and Justice och Dokumenterade mirakler.

Böcker

Exempel på ämnen

 • Ärliga frågor – Apologetisk samtalskväll för ungdomar (läs mer nedan)
 • Dokumenterade mirakler – Oförklarliga tillfrisknanden efter bön (läs mer nedan)
 • Svara var och en – Respons till ateism, islam och new age (läs mer nedan)
 • Hur vet vi att Gud finns? – Pedagogisk genomgång av Gudsargument
 • Går ateism och humanism ihop? – Det moraliska Gudsargumentet
 • Uppstod Jesus från döden? – Historiska argument för uppståndelsen

Debatter

Micael ställer gärna upp på debatter mot ateister och skeptiker om exempelvis Guds existens, mirakler, Gud och moral eller Jesu uppståndelse.

Behovet


De flesta unga kristna möts idag av en berättelse i församlingen och en helt annan i skolan eller på nätet. Detta kan skapa förvirring och osäkerhet. Om de inte får utrymme att brottas med invändningar mot kristen tro och diskutera vad vi har för anledningar att vara kristna kan de bli trötta på kyrkan, eller till och med lämna tron.


Upplägg

Samtalskvällen ”Ärliga frågor” är ett koncept som anpassar apologetik för tonåringar. Målet är att ge hållbara skäl för kristen tro på ett kreativt och lättillgängligt sätt genom att skapa en interaktiv miljö där ungdomar öppet eller anonymt kan ställa ärliga frågor. Vi hoppas att de därmed kan bli stärkta i övertygelsen att kristendomen är ”sann och förnuftig” (Apg 26:25).

Samtalskvällen kan gott ske på en vanlig ungdomssamling och tar ungefär en timme. Fokus ligger på att den ska vara:

 • Interaktiv – utgångspunkten är ungdomarnas egna frågor.
 • Lättförståelig – undervisningen ska vara tillgänglig med ett enkelt språk.
 • Djup – frågorna diskuteras med hjälp av insikter från världens ledande kristna filosofer, såsom William Lane Craig, Alvin Plantinga och Mary Jo Sharp.

Samtalsledare


Jag som håller i dessa kvällar heter Micael Grenholm och är författare och föreläsare för Svenska apologetiksällskapet. Jag har en teol kand från Johannelunds teologiska högskola. Hör gärna av er om ni vill boka en kväll eller veta mer.

Foldern som PDF

Sker mirakler idag? Går de att dokumentera? Vad kan en kristen säga till någon som inte tror på mirakler? Det är några av frågorna Micael Grenholm tänker adressera i sin kommande bok om dokumenterade mirakler. Vill du ha uppdateringar om hur arbetet går med boken, eller vill du arrangera en föreläsning om dokumenterade mirakler? Kontakta Micael Grenholm!

Hög standard på dokumentationen


Hej! Jag heter Micael och ordförande för Svenska apologetiksällskapet.

Jag vill i min bok samla de mest högkvalitativa dokumenterade mirakler jag kan hitta. Det innebär mätbara förändringar efter bön som det saknas någon vetenskaplig förklaring till. Jag kommer fokusera på helande och leta efter exempel på när läkare har konstaterat att någon är sjuk, att de inte kan botas medicinskt och att de efter bön blivit friska på ett för vetenskapen oförklarligt sätt. Jag kallar dessa händelser för VOTEB – Vetenskapligt Oförklarliga Tillfrisknanden Efter Bön.

VOTEB kan inte förklaras med placebo eller psykosomatiska effekter, för då hade de inte varit vetenskapligt oförklarliga. Jag vill samla fall som både är så häpnadsväckande och väldokumenterade att ateismen kräver mer tro än kristendomen.

Jag vill också svara på invändningar såsom:

 • Bryter inte mirakler mot naturlagarna?
 • Varför sker mirakler inom andra religioner?
 • Beror inte detta på naturliga fenomen som vi bara ännu inte har upptäckt?
 • Varför helar Gud vissa men inte andra?

Vad andra säger

”Jättespännande och högintressant bok som Micael Grenholm nu kommer att jobba med. Vi tror på en Gud som lever och är verksam i vår värld idag, och det kan skrivas ner och rapporteras.”

– Stefan Swärd, pastor och författare till Inte utan korset.

”Jag kan verkligen rekommendera den kommande boken, och Micael Grenholm vet jag av gammal erfarenhet är en väldigt duktig författare.”

– Simon Ådahl, evangelist och författare till Den oväntade resan.

”Den här boken är så viktig, den behöver verkligen skrivas. När jag skrev min egen bok om mirakler på 1 100 sidor gjorde jag ett grundarbete. Jag insåg, och skrev i den boken, att vad vi verkligen behöver är medicinsk dokumentation.”

– Craig Keener, professor och författare till Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts.

Frånvaron av mirakler inom apologetiken

I debatter gentemot ateister använder sig apologeter och evangelister av en rad olika Gudsbevis: kosmologiska, moraliska, erfarenhetsmässiga med mera. Dock är det förvånansvärt ovanligt med att hänvisa till nutida mirakler. Ett mirakel man ofta försvarar är Jesu uppståndelse, men vad gäller dagens händelser utmanar man sällan ateistens övertygelse att Gud aldrig intervenerar.

Detta är dock på väg att förändras. 2011 publicerades professor Craig Keeners 1 200 sidor tjocka bok Miracles som argumenterade för att det finns starka skäl att tro att mirakler sker idag. Testing Prayer av Candy Gunther Brown, som diskuterar hur helanden kan dokumenteras vetenskapligt, gavs därefter ut på Harvard University Press. 

På svenska är den senaste boken som behandlade moderna mirakler och vetenskap Niels Christian Hvidts Mirakler, från ett katolskt och ortodoxt perspektiv. Få, om ens någon, bok på svenska har dock studerat den rika flora av påstådda mirakler inom den pingstkarismatiska rörelsen med fokus på dokumentation, och något som är kraftigt underutvecklat både på svenska och engelska är ett filosofiskt argument för Guds existens utifrån dokumenterade mirakler.

Sedan ett år tillbaka har jag gjort efterforskningar kring vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB) och hur ett mirakelbaserat argument för Guds existens kan formuleras. Jag föreläste på Svenska apologetiksällskapets konferens i oktober 2017 om ”Det mirakulösa Gudsbeviset”. Utifrån detta vill jag skriva en bok. 

Hur du kan hjälpa till


Min bön och förhoppning är att boken ska vara till uppmuntran och hopp för dem som redan tror, och en ögonöppnare och inbjudan för dem som ännu inte tror. Be gärna med mig att boken får nå dem som behöver den och att den Helige Ande inspirerar skrivandet.

Jag uppskattar också om du vill berätta för andra om detta projektet och sprider ordet om att det finns dokumenterade mirakler! Det är dags att vi bryter tystnaden om att Gud är levande och verksam i vår värld. ”Om dina väldiga gärningars makt skall man tala, och din storhet skall jag förkunna.” – Ps 145:6.

Om du känner till någon som blivit frisk efter bön och läkarna saknar förklaring, fyll i det här formuläret.

Projektet behöver förstås också – det var därför jag startade en Kickstarter! Insamlingen gick bra och jag är nu igång med läsandet och skrivandet. Ytterligare gåvor välkomnas, det hjälper mig göra bättre research och satsa mer på att sprida ordet på boken när den kommer ut.

Om du vill ge via Swish är numret 0730 35 05 27. Passar bankgiro bättre är det 243-0254.

Vanliga frågor


När kommer boken vara klar?

Jag siktar på att skicka in ett färdigt manuskript till ett förlag som visat stort intresse i december. Min förhoppning är att boken finns tillgänglig till våren 2019.
Är det en akademisk bok?

Den kommer vara populärvetenskapligt skriven. Förvänta er både fotnoter och ordvitsar!
Hur kan man dokumentera mirakler vetenskapligt?

Om ett genuint mirakel sker kommer det med vetenskapliga glasögon se ut som en oförklarlig händelse. Det jag vill göra är att samla så många sådana fall som möjligt och sedan diskutera hur sannolikt det är att alla beror på okända naturlagar, kontra att åtminstone någon av dem beror på bönesvar.
Jag har ett tips på en mirakulös händelse, hur kommer jag i kontakt med dig?

Underbart! Om det är ett helande, fyll i det här formuläret. Annars kan du kontakta mig.

Gud välsigne dig!

Micael

Vad tror människor på idag och varför? Utifrån studier och tusentals möten med vanligt folk på stan genom Pannkakskyrkan talar Micael Grenholm i denna föreläsning om vad ateism, islam och new age går ut på. Fokuset ligger på vilka frågor människor som tror på detta ställer till kristna, och vilka frågor vi kan ställa till dem. En interaktiv föreläsning med många lärdomar som tar ner apologetik på en nivå de flesta kan ta till sig.

Kontakta mig för att höra mer eller boka en föreläsning!

Kontaktuppgifter till Micael Grenholm
Tel: 0730-350527

Bor i Falköping