Vad kan vara mer viktigt och intressant än att fundera över Guds existens och vem Gud är? Enligt min åsikt är det den viktigaste fråga en människa kan ställa sig. Men följd­frågan blir då förstås: kan man överhuvudtaget känna till något om denne Gud som de kristna talar om? Om man inte kan det blir apologetiken bara filosofiska funderingar utan resultat. Nu anser jag att man kan både lära känna denne Gud och även till viss del förstå Honom. Ett medel för att göra det är apologetiken. Att använda sitt förstånd är vi kristna kallade att göra. ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” Matt 22:37. Så att ägna sig åt att fundera över Guds existens och vad han vill oss är något mycket gott.

Kring år 2015 insåg jag möjligheterna med apologetik och har därefter ägnat mycket av min fria tid åt det. I alla åldersgrupper i våra kristna församlingar ser jag stora behov av apologetik. Jag anser att apologetik fungerar för alla på något plan. Även utanför våra kristna sammanhang ser jag ett skriande behov av kristna som både kan förklara och försvara vår kristna tro på ett rationellt och enkelt sätt. Jag har märkt att apologetik fungerar överallt. I gudstjänster, hemgrupper, bibelskolor och i enskilda samtal med både troende och icketroende. Den Helige Ande övertygar oss om Guds existens och närvaro och leder oss till tro. Ett enkelt apologetiskt samtal kan också leda till tro. Jag definierar tro som: att förstå, att förtrösta och att följa. Alla tre delarna av tron måste fungera sam­tidigt för att den ska bli stabil och stark.

Genom mitt arbete med familjejuridik och som begravningsofficiant möter jag ständigt frågor om Guds existens och efterlivet och märker av behovet av djupa samtal kring det.

Mitt mål med mina föreläsningar är att den redan troende ska få en starkare tro och att skeptikern ska börja tvivla på sin skepticism.

Exempel på föreläsningar

  • Argument för Guds existens
  • Bibelns trovärdighet
  • Finns det bevis för Jesus historicitet och uppståndelse?
  • Varför tillåter Gud ondska och lidande?
  • Frågor och svar/Grilla en kristen – för t ex ungdomsgrupper och skolklasser
Kontaktuppgifter till Stefan Wikman
Tel: 076-791 31 07

Bor i Örnsköldsvik