Jag har skrivit två böcker om argumenten för och emot den kristna tron, och föreläser regelbundet om apologetik. Till vardags studerar jag till civilingenjör och lärare i matte och fysik på KTH.

Apologetik handlar om att förklara och försvara den kristna tron, med målet att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka. Dels kan det vara värdefullt för att göra tron mer genomtänkt och stabil hos människor som redan är kristna, men det är också viktigt för att kunna presentera den kristna tron på ett trovärdigt sätt för att hjälpa andra människor att komma till tro.

Min erfarenhet är att kristna ofta ifrågasätts i skolan och i samhället, och då är det bra att veta att ens övertygelser vilar på stadig grund, och att kunna svara på invändningar och motargument som presenteras.

Jag kommer gärna och pratar om dessa saker eller svarar på olika frågor i din kyrka, tonårsgrupp, eller någon annanstans.

Exempel på ämnen

  • Apologetik – Vad och varför?
  • Finns Gud? – Argument för (och emot) tro på Gud
  • Vetenskap och tro – vänner eller fiender?
  • Ett skapat universum?
  • Vad kan vi veta om Jesus?
  • God utan Gud? – moralargumentet och teodiceprobelemet
  • Taktik – hur man får bra samtal
  • Rationell utan argument – Plantingas epistemologi
  • …eller något annat!

Hör gärna av dig till mig via telefon eller mail så pratar vi mer!

Kontaktuppgifter till Tobias Sunnerdahl
Tel: 0736334211