När romarna korsfäste Jesus försökte de kväsa en gryende rörelse. I stället exploderade den kristna tron och den har kommit att forma vårt tänkande likt ingen annan filosofi. I boken Dominion spårar Tom Holland hur kristendomen har genomsyrat tänkandet i den kristna civilisationen. Våren 2023 läser vi boken tillsammans och träffas digitalt ett par gånger för att samtala om innehållet. Lär dig mer om kristendomens bidrag till den västerländska kulturen. Bokcirkeln anordnas genom Bilda. Anmäl dig till här!

Anmäl dig till bokcirkeln!