Reflektera över din egen uppfattning om världen tillsammans med andra, och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

VÄRLDSÅSKÅDNINGSATLAS är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor:

  • Vari består den yttersta verkligheten?
  • Hur är världen beskaffad?
  • Vad är en människa?
  • Vad händer efter döden?
  • Hur kan vi veta något?
  • Hur vet vi vad som är rätt och fel?
  • Vad är meningen med historien?

Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Vid varje träff i den här bokcirkeln ger cirkelledaren först en kort sammanfattning av texten som vi har läst och förberett några samtalsfrågor. Vid behov delar vi upp i breakout rooms och återsamlas sedan för att sammanfatta. Mellan träffarna läser vi i boken och samtalar i Messengergruppen.

Deltagarna ansvarar för inköp av eget bok. De som har varit med i bokcirkeln i minst 9 studietimmar under cirkelns lopp ersättas för upp till 250 kr av bokens kostnad mot inköpskvittot.

Världsåskådningsatlas är en översättning av James Sires klassiker The Universe Next Door och har tryckts i över 350 000 exemplar och finns översatt till nitton språk. James Sire är fil.dr i engelsk litteratur och var under många år redaktionschef vid det stora bokförlaget InterVarsity Press. Han är författare till ett tjugotal böcker om litteratur, filosofi och kristen tro och har föreläst och undervisat vid över två hundra universitet världen över.

Den här bokcirkeln anordnas av Bilda i samverkan med Svenska Apologetiksällskapet

Anmäl dig till bokcirkeln här!

Anmäl dig till bokcirkeln på www.bilda.nu