Kontaktuppgifter till Svenska Apologetik­sällskapet

mail@svenskapologetik.nu

Sebastian Ibstedt
Ordförande, hemsida

sebastian@ibstedt.net

072-204 18 73