Sverige, som en gång i tiden sågs som ett kristet land, har på senare tid blivit väldigt sekulariserat. Ungdomar tenderar att lämna kyrkan när de uppnår en viss ålder och många inom kyrkan tycks klia sig i skägget om hur vi ska motverka detta. Då jag själv sett och upplevt denna sekularisering har jag även kommit i kontakt med apologetikens värld som har visat sig vara mycket hjälpsam för att stärka min egen tro.

Det finns olika sätt att argumentera för att Gud existerar, så som observationer i skapelsen som tyder på design, till exempel universum i sin helhet, så väl som i små mikroorganismer, argumentet om hur universum kom till, det moraliska argumentet, osv. Dessa är alla intressanta argument och jag tycker de fungerar bra som bevis för Gud. Något som intresserar mig mer är Bibelns ord och hur vi kan visa att det finns belägg för att allt som står i Bibeln är sant, eftersom det inte bara bevisar Guds existens, men att specifikt den kristna tron är den enda sanna tron.

Därför är mina föreläsningar fokuserade på att visa varför kristendomen är sann genom att undersöka Bibelns ord och hur det stämmer överens med den värld vi lever i. Vi undersöker profetior, hur de blev uppfyllda och hur vi kan veta att de blev uppfyllda. Vi tittar även på berättelserna om Jesus och hur vi kan veta att de är sanna. Vi tar också upp klagomål från skeptiker och hur man kan svara mot dessa samt andra religioner så som islam, mormonism och Jehovas Vittnen och pratar om varför dessa religioner inte kan vara sanna.

Jag har en ämneslärarexamen inom matematik och engelska, arbetar som Lärare i Lycksele och har varit skribent för Svenska Apologetikssällskapet sedan 2022.

Exempel på föreläsningar

  • Svar till vanliga attacker mot Guds existens och kristendomen
  • Är Bibeln Guds ord?
  • Historiska och arkeologiska belägg för Bibelns trovärdighet
  • Historiska belägg för Jesus
  • Hur vet man vilken religion som är sann?
Kontaktuppgifter till Johan Lundström

Bor i Lycksele