Att vara kristen är inte i första hand en intellektuell fråga. Det handlar om en gemenskap med den Gud som skapat oss och vill vårt bästa. Den centrala tilliten och överlåtelsen i tron kan inte reduceras till argument eller bevis. Tron går utöver förnuftet, men den går inte emot förnuftet. Åtminstone inte om vi använder förnuftet rätt. Gud har gett oss förståndet för att vi ska älska honom med det, och jag tror att det är varje kristens uppgift att veta varför man tror som man gör. Apologetik handlar om att förklara och försvara den kristna tron. Det behöver inte alltid ske genom förnuftsargument, men förnuftsargumenten kan vara en del av detta. Dessa har varit viktiga i min egen vandring med Gud och det finns många som kan vittna om hur apologetiken har varit en viktig del när de kommit till tro.

Mitt intresse för apologetik väcktes med frågan hur Gud har skapat människan – var det genom en evolutionsprocess som forskarna säger eller var det som det står i skapelseberättelsen? Finns det någon motsättning mellan dessa? Denna fråga ledde till att jag blev biolog och doktorerade i mikrobiologi. Jag fortsatte att intressera mig för hur människan fungerar som läkare. Vid sidan av detta har jag läst filosofi och teologi. I mina föreläsningar talar jag gärna om förhållandet mellan vetenskap och tro, vad kan vi veta och vad innebär det att tro på Gud? Hur kan man tro på Gud som vetenskapsman?

Det är en ganska vanlig tanke att vetenskapen ersätter, eller kommer att ersätta, Gud. Denna tanke bygger på idén att Gud är en förklaring som konkurrerar med vetenskapliga teorier på vetenskapens villkor. Detta stämmer inte – i själva verket befinner sig Gud på en helt annan förklaringsnivå än vetenskapliga teorier. CS Lewis skrev: “Jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har gått upp. Inte bara för att jag ser den, utan för att genom den ser jag allting annat.” Kristendomen var för Lewis en lins som han såg tillvaron genom och som gjorde den begriplig. Jag tror att Lewis var något viktigt på spåren: Vi tittar inte i första hand på kristendomen med hjälp av vetenskap och annan kunskap (även om vi kan och bör göra det också), utan vi tittar genom kristendomen på allt annat som vi vet om världen. Filosofen Simone Weil formulerade det: “Om jag tänder en ficklampa utomhus på natten så bedömer jag inte hur bra den är genom att titta på lampan, utan utifrån hur många föremål den lyser upp.” Värdet på en livsåskådning avgörs av hur världens ting belyses. Vilken ficklampa lyser bäst upp tillvaron?

Vi har olika sätt att få kunskap om världen och oss själva – vetenskap, filosofi, litteratur, poesi, konst, etc. Kristendomen hjälper oss att förstå tillvaron genom att sätta in allt detta i ett större perspektiv – inte bara hur dessa kunskapskällor relaterar till varandra, utan också om var vi själva hör hemma. Genom det kristna perspektivet kan vi ta ett steg tillbaka och se den stora bilden av tillvaron och var vi passar in i den. Plötsligt befinner sig människan inte längre i bildens centrum där humanismen placerar henne. Inte heller förpassas hon till periferin och berövas all signifikans såsom nihilismen gör. I stället positioneras och definieras hon i förhållande till Gud som är alltings centrum.

I mina föreläsningar visar jag hur den kristna tron ger oss en beskrivning av hur tillvaron och människan fungerar, en slags karta, som stämmer väl med verkligheten. Denna karta stämmer bättre än de kartor som konkurrerande världsbilder ger. Den kristna ficklampan är bättre än andra ficklampor.

Jag är ordförande i Svenska Apologetiksällskapet sedan 2022. Jag är medförfattare bl a i boken Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Jag bor i Malmö tillsammans med min fru och min dotter. Fritiden ägnas åt, förutom familj och apologetik, musik (slagverk, piano, nyckelharpa), kyrkan och programmering.

Exempel på föreläsningar

  • Tro och förnuft – hur tron går utöver, men inte emot, förnuftet
  • Vetenskap och kristendom – hur den kristna tron har varit, och fortfarande är, viktig för veten­skapen
  • Gud och matematiken – varför matematiken bäst kan förstås från en kristen världsbild
  • Guds existens – varför bör vi tro att Gud finns och vad spelar det för roll?
  • Skapelse och evolution – hur har världen kommit till? Hur ska man ställa sig till evolutionen och hur ska man förstå skapelse­berättelsen?
  • Kosmologi – hur universums ursprung och finjustering talar för en skapare
  • Jesus – historiska belägg hans existens, hans död och uppståndelse och vad det spelar för roll idag
  • Bibelns trovärdighet – går det fortfarande att ta den på allvar, 2000 år senare?
  • Frågor och svar/Grilla en kristen – för t ex ungdomsgrupper och skolklasser
Kontaktuppgifter till Sebastian Ibstedt
Tel: 072-204 18 73

Bor i Malmö