Författare

Amerikansk filosof och teolog med flera apologetiska böcker på meritlistan. Återfinns på reasonablefaith.org.

Om inlägget

av Publicerat: 1 juli 2017Ämnen: Det moraliska gudsbeviset19 kommentarerEtiketter: , 131 ord1 minuters läsningvisningar: 19

Dela inlägget!

Kan man vara god utan Gud?

Veckans filmklipp är kort (5 minuter), djupsinnigt och välgjort. Det är Reasonable Faith som står bakom denna lärorika presentation av det moraliska gudsbeviset, med svensk text. I korthet innebär det att existensen av objektiv moral pekar på Gud, och hans karaktär. En kort film som med fördel kan ses flera gånger, gärna i filosofiskt tillstånd.

Vill du fördjupa dig ännu mer rekommenderas William Lane Craigs bok Till trons försvar.

19 kommentarer

 1. Anders Åberg 2 juli 2017 at 12:13

  ”Om Gud inte existerar, existerar inte objektiva moraliska värden och skyldigheter” Krig, rasism, terrorism, barnamord, våldtäkt, kvinnoförtryck, plundring, utsugning och orättvisor existerar, alltså existerar inte objektiva moraliska värden och skyldigheter. Om objektiv moral inte existerar, existerar inte Gud.
  Religionen misslyckas således med att förklara den för oss alla uppenbara verkligheten, men samma verklighet förklarar att en allsmäktig god gud inte kan existera.

  Moral finns dock. Hur kan den finnas utan att vara objektiv?
  Någon som har hört talas om evolutionen?? Nähä. Men ok. jag skall förklara för er.
  Människan är ett klent och försvarslöst djur som levt bland massor av stora farliga djur i Afrika i kanske 200 000 år. En och en hade vi ingen chans mot rovdjuren, men om vi slöt oss samman i en flock, precis som massor av andra djur gör så ökade våra chanser. Våra hjälplösa barn som kräver många års hjälp av föräldrarna gjorde människans flocksammanhållning kanske ännu viktigare än den var för många andra djur.
  Vad krävs då för att hålla ihop en människoflock över lång tid?
  Jo, tolerans, samarbete, respekt för varandra, gemensam uppsyn och omvårdnad av barnen, gemensamt insamlande av mat och ett solidariskt delande av den maten mellan flockens medlemmar.
  Dom personer eller flockar som misslyckades med att hålla ihop blev sannolikt lätta byten för rovdjuren och dom som hade bättre moraliska egenskaper överlevde således i högre utsträckning än dom som inte hade det. Så fungerar det naturliga urvalet och genom det förädlas och förs vidare sådana egenskaper som gynnar dom olika arterna.
  Människans moral blev därför subjektiv för arten människa, men eftersom den mer eller mindre omfattades av alla människor så kan man kalla den objektiv inom arten människa. Det betydde dock inte att vi helt förlorade förmågan till våldsamt omoraliskt beteende. I tider av t.ex. torka och svält ökade säkert konkurrensen både inom gruppen och gentemot andra grupper, men även det var en del av det naturliga urvalet och dom grupper som både kunde försvara sig och samtidigt hålla ihop överlevde och gav upphov till dom individer som lever idag.
  Arkeologiska fynd visar dock att jägar/samlartiden verkar ha varit en i huvudsak fredlig tid, med mycket få fynd av krig och våld. Antagligen mycket beroende på att vi då helt enkelt inte hade någon egendom att slåss om.

  För runt 10 000 år sedan uppfann vi jordbruket och därmed kom egendom, ägande och arbete att bli viktiga begrepp. Den gamla moralen var inte anpassad för sådant och sedan dess har vi levt i en period av maktkamp, omfördelningskrig, osunt patriarkat och maniskt tävlande om precis allting.
  I samband med denna maktkamp uppfann människan också den organiserade religionen, i första hand troligen som ett redskap för kontroll av soldater och arbetskraft. Den utvecklades sedan till massor av olika varianter för att passa olika mänskliga behov.
  En del av dessa religioner har överlevt ända till våra dagar, men med ökande trygghet och välstånd plus en alltmer avancerad vetenskap så ser dom ut att sakta tyna bort.

  • Anders Åberg 3 juli 2017 at 15:06

   Gemensam tillsyn skall det vara. Gemensam uppsyn är inte obligatorisk.

  • Magnus Lindborg 7 juli 2017 at 11:44

   Just att du inser att krig, rasism, terrorism, barnamord, våldtäkt, kvinnoförtryck, plundring, utsugning och orättvisor är fel, visar att objektiv moral existerar. Utan objektiv moral hade det inte funnits grund att kalla något för rätt eller fel, utan det hade berott på person och situation.

   Ditt långa resonemang om moralens utveckling saknar stöd i observationer, särskilt som moral i grupper går mot egoism. Alfahanen/-honan ser till att övriga inte får föröka sig och äter först. Det finns ingen omsorg om de svaga. Dödande är inte fel. Med exempel från djurens värld kan man rättfärdiga alla slags beteenden som ”moraliska”. Varför inte äta upp sin partner efter parning, som spindlar gör, t ex?

   Det moraliska gudsargumetet visar att det finns objektiv moral, och därmed finns Gud.

   • Anders Åberg 7 juli 2017 at 22:20

    Utan objektiv moral hade det funnits precis lika mycket grund att kalla något rätt eller fel.
    Jag har förklarat för dig den evolutionära bakgrunden till den gemensamma värdegrund vi kallar moral och om du förnekar det fullständigt uppenbara i att den materiella verkligheten påverkar vår moralsyn så måste du visa det. Grenholm har sprungit och gömt sig varje gång han fått frågan om HUR verkligheten påverkar moralen, men du kanske vågar försöka. Lycka till i så fall, du lär behöva det!

    Mitt ”långa” resonemang har stöd i modern arkeologi och antropologi och dom grupper du beskriver är inte människans grupper, kanske är det Babianer eller Lejon, men när det kommer till människans utveckling har du definitivt inte gjort din hemläxa.

 2. Johan Franzon 2 juli 2017 at 17:48

  Den som hänger upp sin moral på en förmodad gud, hänger upp den på ett förmodat subjekt. Det som presenteras i denna film är alltså inte objektiv moral utan subjektiv moral, dvs moral som utgår från subjektet Gud.

  Subjektet Gud är i sin kristna variant inte oföränderlig. Tvärtom bygger hela kristendomen på att Gud ändrar de moraliska spelregler som gäller för oss människor. Att det är NYA spelregler avspeglas i begrepp som ”Det NYA förbundet” och ”De goda NYHETERNA”, dvs evangeliet om Jesus Kristus.

  Därmed är de moraliska spelregler som lanserades i och med det nya förbundet inte eviga och därmed inte heller objektiva, om vi med objektiva menar att de bör vara evigt giltiga.

  De är heller inte objektiva eftersom de står och faller med ett subjekt, dvs subjektet Gud. Om Gud är allsmäktig, bör han vara fri att ingå eller upplösa förbund så som han finner för gott. Han bör därmed kunna upplösa det nya förbundet och återgå till det gamla eller rent av instifta ett tredje förbund med helt nya moraliska spelregler.

  Ett konkret exempel. Är det moraliskt klandervärt att döda en annan människa på Guds befallning? Läser vi i Gamla Testamentet är svaret nej. Men de flesta kristna skulle nog svara att denna moralregel har ändrats i o m Jesu förkunnelse. Skulle Gud återgå till det gamla förbundet eller instifta ett tredje förbund kan det återigen bli tillåtet.

  För med Gud tycks allt kunna vara tillåtet:

  ”Samarien har trotsat sin Gud
  och får sona sin skuld.
  De skall falla för svärdet,
  deras spädbarn skall krossas,
  havande kvinnor skäras upp.”
  (Hos 14:1)

  Mvh Johan Franzon

  • Magnus Lindborg 7 juli 2017 at 11:52

   Bibelns Gud är oföränderlig. Han är. Därför är objektiv moral som grundar sig i Gud oföränderlig.
   Situationer förändras. Det förändrar inte Gud. Ditt konkreta exempel förutsätter att det skulle vara rätt att döda i GT men inte i NT. Det är en förenklad och felaktig tolkning. Det har alltid varit fel att dräpa. Men det har alltid funnits situationer då dödande ändå tillåtits, då som nu. Efter dom exempelvis, kan det ske både idag och då. I krig likaså. Kring dessa situationer kan man säga mycket, men moralen är fortfarande densamma: Det är objektivt moraliskt fel att dräpa andra människor.

   • Johan Franzon 7 juli 2017 at 14:24

    Om Bibelns Gud är oföränderlig, hur kunde han då i sin andra hypostas förvandla sig till människa?

    Om det nya förbundet inte innehåller något nytt, varför heter det då det nya förbundet?

    I Gamla testamentet ger Gud befallningar att döda civila, inklusive kvinnor och barn. Om denna moral är objektiv, eftersom den utgår från Gud, så borde det alltså fortfarande vara okej att döda kvinnor och barn på Guds befallning. Anser du att så är fallet?

    • Magnus Lindborg 8 juli 2017 at 00:09

     När vi pratar om att Gud är oföränderlig, handlar det om hans person, hans karaktär, hans egenskaper. Gud är Gud, så han kan uppenbara sig i vilken skepnad han vill, och det finns en rad exempel på det i bibeln. Inkarnationen är på många sätt ett stort mysterium, men inte för att Gud plötsligt skulle ha förändrats. Bibeln talar om att Jesus antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss, men utan synd, och gick i döden på ett kors. Detta för att människan, skapad till Guds avbild, är så dyrbar för honom. Och sedan han avväpnat döden och försonat synden regerar han idag, och ska komma tillbaka för att döma levande och döda.

     Det nya förbundet (avtalet) innebär att nåden nu gäller, och att var och en som accepterar Jesus som Herre försonas med Gud. Detta avtal gäller alla människor, och inte bara det judiska folket som tidigare. Innebär ett nytt avtal att Gud förändras? Nej, lika lite som att du förändras av att du skriver ett nytt avtal med någon. Det som förändras är avtalet, inte Gud.

     Som jag nyss skrev förekommer dödsstraff både nu och då. Som man kan säga väldigt mycket om. En dag, som kallas domens dag, eller den yttersta dagen, kommer Gud döma alla. Domen är garanten för upprättelse för alla som sårats, utsatts för övergrepp, orättvisor, mördats osv. Syndens lön är döden. Men Guds gåva, för var och en som tagit emot den genom Jesus, är evigt liv.
     Gud som har skapat oss är den som ger oss liv och som utsläcker vårt liv. Han har makten och rätten. Det har inte vi.

     • Johan Karlsson 9 juli 2017 at 00:57

      ”Nej, lika lite som att du förändras av att du skriver ett nytt avtal med någon. Det som förändras är avtalet, inte Gud.”

      Avtalets etiska regler härstammar — enligt er sagobok — från Guds natur.
      Guds natur är — enligt er sagobok — evig och oföränderlig samt nödvändig. Allt som flödar från hans natur är därmed också evigt, oföränderligt samt nödvändigt. I sådana fall kan det — per definition — inte finnas några skillnader mellan Guds regler/lagar/påbud/rättesnören etc. i ”det gamla” och ”det nya förbundet”. Men ”det nya förbundet” är inte identiskt med ”det gamla förbundet”.
      Självmotsägelse.

     • Profilbild
      Martin Walldén 10 juli 2017 at 09:54

      Nejdå se Lindborgs svar om Guds fria vilja till Franzon

     • Johan Karlsson 11 juli 2017 at 00:48

      Lindborgs ”svar” var endast en sörja av skitsnack.

      Antingen har Gud libertariansk fri vilja — en vilja utan rationell orsak. I sådana fall kan vi bara förvänta oss att hans handlingar är slumpmässiga ”reflexer”. Om Guds vilja däremot härstammar från hans natur, och denna natur är nödvändig, så är hans vilja nödvändigt förutbestämd. Att då påstå att en viss viljeyttring ”X” (lag/påbud etc.) som därefter *upphör att gälla/förändras* är lika absurt som att påstå att exempelvis identitetslagen upphör att gälla.

     • Johan Karlsson 11 juli 2017 at 00:49

      Fel (det går ju inte förhandsgranska!)

      Att då påstå att en viss viljeyttring ”X” (lag/påbud etc.) *upphör att gälla/förändras* är lika absurt som att påstå att exempelvis identitetslagen upphör att gälla.

     • Johan Franzon 9 juli 2017 at 02:41

      Om Gud är oföränderlig så är han per definition odödlig, eftersom döden skulle innebära en förändring. Men Jesus dog på korset. Så hur kunde det ske? Och varför ber Gud/sonen till Gud/fadern i Getsemane och säger ”låt din vilja ske, inte min”? Och varför säger han på korset att Gud har övergivit honom? Om Jesus är oförändrad Gud, varför talar han till Gud som till en yttre makt?

      Det nya förbundet innebär att de moraliska spelreglerna skrivs om för oss människor. Det är inte längre genom lagen som människan blir rättfärdig inför Gud, utan genom tro på Jesus Kristus. Även Jesu predikningar innehåller nya moraliska förhållningsregler, exempelvis det ”nya bud” som Jesus lanserar i Joh 13:34. Om det nya förbundet kommer med nya moraliska bud kan moralen inte vara evigt giltig, eftersom den började gälla i och med Jesu liv och död.

      Du skriver att domen är garanten för upprättelse. Men enligt Joh 3:16 är det tron som kommer att avgöra vår plats i evigheten. Människor som sårats, utsatts för övergrepp, orättvisor och mördats kan alltså inte räkna med någon som helst upprättelse om de inte trott på Jesus. Och de människor som utfört dessa hemska handlingar kan komma in i himlen ändå, bara de trott på Jesus och ångrat sina synder i hans namn. Det kan alltså vara raka motsatsen till det du skriver. En nazistbödel kan välkomnas in i himlen samtidigt som de judar han mördat skickas ner i helvetet.

     • Profilbild
      Martin Walldén 10 juli 2017 at 10:10

      Gud går in under människans villkor inkl bunden av tiden. ”Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över din jämlikhet med Gud utan ödmjukade sig och var lydig till döden,döden på ett kors.” Filipperbrevet 2:6

  • Profilbild
   Martin Walldén 4 juli 2017 at 08:27

   Här vinner nog samtalet på att publicera den text och de argument man vill framföra, men väl bekomme!/ Bloggredaktör

  • Magnus Lindborg 7 juli 2017 at 11:31
   • Johan Karlsson 11 juli 2017 at 00:54

    Ni verkar tro att jag är här för att föra en ”dialog” med t.ex. en [viss text bortredigerad pga oklar betydelse av outskrivna tillmälen] som Magnus Lindborg.
    Nej, så är inte fallet!

    Min artikel är en utförligt sågning av SAS-apologeten Grenholms svammel angående moral. Länken är där för att eventuella bloggläsare ska se att det finns alternativ till ert svammel.

 3. Johan Karlsson 9 juli 2017 at 00:44

  Behöver det påpekas att det är svårt att läsa en ”privat” anteckning?

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer